Головний редактор

Рамський Андрій Юрійович  доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри фінансів та економіки, Київський університет імені Бориса Грінченка (Київ, Україна)

Заступник головного редактора

Лойко Валерія Вікторівна  доктор економічних наук, доцент, професор кафедри фінансів та економіки, Київський університет імені Бориса Грінченка (Київ, Україна)

Відповідальний секретар

Лойко Дар'я Миколаївна  кандидат економічних наук, доцент, докторант, Чернігівський національний технологічний університет, (Чернігів, Україна)

РЕДКОЛЕГІЯ

Венгер Віталій Васильович кандидат економічних наук, старший науковий співробітник, ДУ "Інститут економіки та прогнозування НАН України", (Київ, Україна)

Кізима Тетяна Олексіївна доктор економічних наук, професор, Тернопільський національний економічний університет, (Тернопіль, Україна)

Кіндзерський Юрій Вікторович доктор економічних наук, провідний науковий співробітник, ДУ "Інститут економіки та прогнозування НАН України", (Київ, Україна)

Краус Наталія Миколаївна доктор економічних наук, доцент, професор кафедри фінансів та економіки, Київський університет імені Бориса Грінченка (Київ, Україна)

Маргасова Вікторія Геннадіївна доктор економічних наук, професор, Чернігівський національний технологічний університет, (Чернігів, Україна)

Олешко Анна Анатоліївна доктор економічних наук, доцент, Національний університет ДФС України, (Ірпінь, Україна)

Паливода Олена Михайлівна доктор економічних наук, доцент, Національний авіаційний університет, (Київ, Україна)

Сосновська Ольга Олександрівна доктор економічних наук, доцент, професор кафедри фінансів та економіки, Київський університет імені Бориса Грінченка (Київ, Україна)

Храпкіна Валентина Валентинівна доктор економічних наук, професор, Національний університет «Києво-Могилянська академія», (Київ, Україна)

Alla Levitskaia D.Sc. (Economics), Professor, Comrat State University (Komrat, Republic of Moldova)

Lada Voloshchenko-Holda, Ph.D. (Economics), Assistant Professor at the Institute of Banking, Warsaw School of Economics (Warsaw, Republic of Poland)

Pawel Niedziolka, Ph.D. (Economics), Associate Professor, head of the Financial Risk Management Unit at the Institute of Banking, Warsaw School of Economics (Warsaw, Republic of Poland)

Pierpaolo Magliocca Assistant Professor, Department of Economics, University of Foggia, (Foggia, Italy)