Головний редактор

Рамський Андрій Юрійович  доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів та економіки, Київський університет імені Бориса Грінченка (Київ, Україна)

Заступник головного редактора

Лойко Валерія Вікторівна  доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів та економіки, Київський університет імені Бориса Грінченка (Київ, Україна)

Відповідальний секретар

Лойко Дар'я Миколаївна  кандидат економічних наук, доцент, докторант, Чернігівський національний технологічний університет, (Чернігів, Україна)

РЕДКОЛЕГІЯ

Венгер Віталій Васильович доктор економічних наук, старший науковий співробітник, ДУ "Інститут економіки та прогнозування НАН України", (Київ, Україна)

Ільїч Людмила Миколаївна доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри управління, Київський університет імені Бориса Грінченка (Київ, Україна)

Кізима Тетяна Олексіївна доктор економічних наук, професор, Тернопільський національний економічний університет, (Тернопіль, Україна)

Кіндзерський Юрій Вікторович доктор економічних наук, провідний науковий співробітник, ДУ "Інститут економіки та прогнозування НАН України", (Київ, Україна)

Краус Наталія Миколаївна доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів та економіки, Київський університет імені Бориса Грінченка (Київ, Україна)

Маргасова Вікторія Геннадіївна доктор економічних наук, професор, заслужений економіст України, проректор з наукової роботи, Національний університет «Чернігівська політехніка», (Чернігів, Україна)

Олешко Анна Анатоліївна доктор економічних наук, професор,  професор кафедри менеджменту та публічного адміністрування, Київський національний університет технологій та дизайну (Київ, Україна)

Паливода Олена Михайлівна доктор економічних наук, професор, професор кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності, Національний авіаційний університет, (Київ, Україна)

Сосновська Ольга Олександрівна доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри фінансів та економіки, Київський університет імені Бориса Грінченка, (Київ, Україна)

Храпкіна Валентина Валентинівна доктор економічних наук, професор, професор кафедри маркетингу та управління бізнесом, Національний університет «Києво-Могилянська академія», (Київ, Україна)

Бугас Василь Валерійович кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри менеджменту та публічного адміністрування, Київський національний університет технологій та дизайну (Київ, Україна)

Alla Levitskaia D.Sc. (Economics), Professor, Comrat State University (Komrat, Republic of Moldova)

Lada Voloshchenko-Holda, Ph.D. (Economics), Assistant Professor at the Institute of Banking, Warsaw School of Economics (Warsaw, Republic of Poland)

Pawel Niedziolka, D.Sc. hab. (Economics), Professor, head of the Financial Risk Management Unit at the Institute of Banking, Warsaw School of Economics (Warsaw, Republic of Poland)

Pierpaolo Magliocca Assistant Professor, Department of Economics, University of Foggia, (Foggia, Italy)