Для того, щоб мати можливість подавати статті до журналу та перевіряти поточний статус своїх матеріалів необхідно увійти на сайт як зареєстрований користувач.

Керівництво для авторів

Статті приймаються лише в електронному варіанті (e-mail: editor@eae.com.ua або journal.eae@gmail.com). 

ОСНОВНІ ВИМОГИ ДО ПІДГОТОВКИ, ОФОРМЛЕННЯ ТА ПОДАННЯ АВТОРСЬКИХ РУКОПИСІВ

При відборі статей до поточного випуску перевагу надають англомовним статтям та спільним статтям авторів з двох та більше країн.

Статті, автори яких не мають наукового ступеня, супроводжуються рецензією кандидата, доктора наук за фахом публікації або витягом із протоколу засідання кафедри (відділу) про рекомендацію статті до друку.

 У статті мають бути посилання на іншомовні джерела, бажано які включені до міжнародних наукометричних баз даних Scopus та Web of Science.

ВИМОГИ ДО ПОДАННЯ

Під час подання рукопису до журналу автори повинні підтвердити його відповідність всім встановленим вимогам, вказаним нижче. В разі виявлення невідповідності поданої роботи пунктам цих вимог редакція повертатиме авторам матеріали на доопрацювання.

  1. Зміст статті відповідає проблематиці журналу.
  2. Стаття не була раніше опублікована, а також не подана на розгляд і публікацію до іншого журналу.
  3. Стаття містить всі необхідні структурні елементи (постановка проблеми, аналіз останніх досліджень і публікацій, мета, виклад основного матеріалу, висновки і перспективи подальших досліджень).
  4. Форматування виконано згідно вимог.
  5. Файл статті має бути поданий у форматі .doc/.docx
  6. Розмір файлу не повинен перевищувати 1,5 Мб.

ПОЛОЖЕННЯ ПРО АВТОРСЬКІ ПРАВА

Автори, які подають матеріали до цього журналу, погоджуються з наступними положеннями:

  1. Автори отримують право на авторство своєї роботи одразу після її публікації та назавжди зберігають це право за собою без жодних обмежень.
  2. Дата початку дії авторського права на статтю відповідає даті надходження матеріалів статті до редакції.

Положення про конфіденційність

Імена та електронні адреси, які вказуються користувачами сайту цього журналу, будуть використовуватись виключно для виконання внутрішніх технічних завдань цього журналу; вони не будуть поширюватись та передаватись стороннім особам. Політика приватності, конфіденційності та згоди на обробку персональних даних.