СКЛАДОВІ МОДЕЛІ ЕФЕКТИВНОГО ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЗРОСТАННЯ ДОБРОБУТУ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД

  • Valentyna Varuk аспірантка, Навчально-науковий інститут «Каразінська школа бізнесу» Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, Харків, Україна https://orcid.org/0000-0001-5377-5377
Ключові слова: державне регулювання; добробут; модель; складові; стратегія; територіальна громада.

Анотація

З’ясовано, що розвиток територій громад забезпечує поліпшення соціальних та економічних умов у місцевості. Систематизовано механізм підвищення ефективності у громадах та посилення впливу держави через органи державної влади на місцях на основі методів впливу. Визначено проблеми державного регулювання у контексті компонентів сталого розвитку. Виявлено мету регулювання розвитку територій громад. Наведено складові забезпечення моделі ефективного державного регулювання для досягнення зростання добробуту територіальних громад на основі моделі аналізу добробуту територіальних громад. Визначено, що система державного регулювання повинна сприяти посиленому забезпеченню суспільних благ у громаді, вдосконаленню соціальної інфраструктури та підтримці територіального економічного розвитку. Виділено стратегічні складові та функції державного регулювання. Окреслено базову систему принципів, яка необхідна для ефективного державного регулювання розвитку територіальних громад, та визначено напрями дій влади у рамках принципів. Сьогоднішнім громадам слід перейти від моделі розвитку до інноваційної моделі. Сформовано модель ефективного державного регулювання зростання добробуту територіальних громад. Обґрунтовано необхідність використання соціального партнерства та впровадження інновацій  у діяльність громад як чинників успішної реалізації децентралізації. Наголошено, що соціальне партнерство як інструмент зростання добробуту громад забезпечує: підвищення рівня доходів населення, скорочення масштабів бідності та розвиток соціальної допомоги. Зокрема, пріоритетним шляхом удосконалення державного регулювання зростання рівня добробуту територіальних громад є законодавче впровадження стратегії розвитку смарт-спеціалізації на місцях, за допомогою якого відбувається забезпечення комфортних умов життя, що характеризують сучасний розвиток добробуту громадян територіальних громад.

Статистика завантажень

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Посилання

Didkivska, L.I. & Holovko, L.S. (2008). State regulation of Economy. Kyiv: Knowledge [in Ukrainian].
Dudley, S.E. (2012). Regulation: A Primer. Washington: The George Washington University Regulatory Studies Center [in English].
Kleinsteuber, H.J. (2014). Self-Regulation, Co-Regulation, State Regulation. OSCE, 59-121 [in English].
Decentralization Portal. (2021). Retrieved from https://decentralization.gov.ua/ [in Ukrainian].
Development of community. (2021). The European Commission. Retrieved from www.ec.europa.eu/commission [in Ukrainian]
Varuk, V.V. & Parkhomenko, O.S. (2019). Factors’ complex synthesis for modern development of territorial communities’ welfare. SHS Web of Conferences, №67. Retrieved from https://www.shs-conferences.org/articles/shsconf/pdf/2019/08/shsconf_NTI-UkrSURT2019_06055.pdf [in English].
Varuk, V.V., Kramarenko, A.O., Lunova, V.A. & Parkhomenko, O.S. (2018). Innovation as a factor of the development of territorial communities. International Journal of Engineering & Technology, №7 (№4.3), 545 – 549. Retrieved from https://www.sciencepubco.com/index.php/ijet/article/view/19954/9294 [in English].
Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine On approval of the procedure for developing the state strategy for regional development of Ukraine and the action plan for its implementation, as well as monitoring and evaluation of the effectiveness of the implementation of the said strategy and action plan. № 931. (2015). Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/931-2015-%D0%BF#Text [in Ukrainian].
Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine On approval of the procedure for development of regional development strategies and action plans for their implementation, as well as monitoring and evaluation of the effectiveness of the implementation of these regional strategies and action plans. № 932. (2015). Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/932-2015-%D0%BF#Text [in Ukrainian]
Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine Some issues of the state fund of regional development. № 196. (2015). Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/196-2015-%D0%BF [in Ukrainian]
Varuk, V.V. (2020). The impact of smart specialization development strategy on the welfare level of territorial communities’ residents. Business Inform, №7, 338–345. Retrieved from https://doi.org/10.32983/2222-4459-2020-7-338-345 [in Ukrainian].
Smart specialization. (2021). Platform S3. Retrieved from www.s3platform.jrc.ec.europa.eu/home [in English].
Smart specialization of regional development. (2021). Ministry of Regional Development. Retrieved from www.kmu.gov.ua/ua/news/ [in Ukrainian].

Переглядів анотації: 38
Завантажень PDF: 46
Опубліковано
2020-12-23