СОЦІАЛЬНА СПРЯМОВАНІСТЬ В УПРАВЛІННІ ЕКОНОМІЧНОЮ ЕФЕКТИВНІСТЮ ІНВЕСТИЦІЙ

  • Mykhailo Kropyvko доктор економічних наук, професор, академік НААН, головний науковий співробітник відділу організації менеджменту, публічного управління та адміністрування, Національний науковий центр «Інститут аграрної економіки», Київ, Україна http://orcid.org/0000-0003-3287-7555
  • Mykola Krushelnytsky кандидат економічних наук, старший науковий співробітник відділу організації менеджменту, публічного управління та адміністрування, Національний науковий центр «Інститут аграрної економіки», Київ, Україна https://orcid.org/0000-0001-5028-6068
  • Nadiia Stolyarchuk кандидат економічних наук, старший науковий співробітник відділу організації наукових досліджень та інноваційного розвитку, Національний науковий центр «Інститут аграрної економіки», Київ, Україна http://orcid.org/0000-0001-9775-093X
Ключові слова: управління; інвестиції; економічна ефективність; соціальна спрямованість; фермерське господарство; сільські території; сталий розвиток.

Анотація

Визначено, що соціальна відповідальність суб’єктів бізнесу перед органами місцевого самоврядування та соціумом залежить від соціально-економічних потреб суспільства. Проаналізовано особливості двох основних моделей побудови соціальної відповідальності між відповідними суб’єктами господарювання: американської та європейської. Встановлено, що важливим напрямом оцінки сучасного стану залучення інвестицій в соціально-економічну діяльність в аграрній сфері є оцінка взаємозв’язку між економічним зростанням суб’єктів аграрної сфери та розвитком сільських територій. Визначено вплив показників рівня економічного розвитку на рівень соціально-економічної відповідальності. Встановлено, що найбільш ефективною організаційно-правовою формою в Україні у сільській місцевості є фермерське господарство. Здійснено аналіз основних показників діяльності аграрних підприємств за 2015-2019 рр. Оцінено соціально-економічну діяльність господарюючих суб’єктів аграрної сфери на прикладі Степанівської територіальної громади. Визначено найпоширеніші практики надання інвестицій регіону (громаді) та завдання з реалізації напрямів соціально-економічної переорієнтації діяльності в процесі розвитку аграрної сфери. Визначено, що ключовими бар’єрами для розвитку соціальних ініціатив на селі є, з одного боку, небажання великої частини аграрників свідомо, ініціативно та добровільно надавати посильну допомогу у розвитку сільських громад та територій, а з іншого – несприятливі податкові, інвестиційні та інші економічні та інституційні умови, що створені державою для функціонування цих аграрних підприємств у цілому та реалізації їхніх соціальних функцій зокрема.

Доведено, що посилення соціально-економічної відповідальності в аграрній сфері матиме позитивний вплив на розвиток кадрового потенціалу підприємства (зменшується плинність кадрів, підвищується їх мотивація до праці), відносини з партнерами та інвесторами (зростає довіра до компанії та рівень інвестиційної привабливості), клієнтами (зростає імідж, бренд стає більш привабливим та споживаним, репутація компанії покращується). Як наслідок, можна очікувати підвищення ринкової вартості аграрного бізнесу, а відтак і ширшого залучення інвестицій в розвиток вітчизняної аграрної галузі.

Статистика завантажень

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Посилання

Kisil, M. I. (2015). Theoretical and methodological principles of assessing the effectiveness of agribusiness. Kiev. NSC "IAE". [in Ukrainian].
CSR Guide. Basic information on corporate social responsibility / Col. author: Lazorenko O., Kolyshko R., and others. K .: Energia Publishing House, 2008. 96 p. [in Ukrainian].
Press release. World Economic Outlook, 2019: Executive Summary. URL: https://www.un.org/development/desa/dpad/publication. (date of the beast is 09/02/2019). [in Russian].
On farming: Law of Ukraine of June 19, 2003 № 973-IV / Vidom. Verkhov. Council of Ukraine. 2003. № 45. Art. 363. [in Ukrainian].
Sergeyeva N. V., Stolarchuk N. M., Danylenko V. V., Zhang Hong. (2020). Improvement of methodological approaches to accounting for sources of financing of capital investments with reference of Ukrainе. International journal of scientific & technology research. № (9)2. Р. 5316-5320. Scopus:http://www.ijstr.org/paper-references.php?ref=IJSTR-0220-30404. [in English].
Tsal-Tsalko Yu. S. Social responsibility of economic entities of territorial communities in the conditions of globalization. Civil society and the formation of a new paradigm of socio-economic development in the context of globalization: materials of the X Plenum of the Board of the Union of Economists of Ukraine and International. scientific-practical conf. / за заг. ed. VV Oskolsky. K., 2015. pp. 304-314. [in Ukrainian].
Yuriy Kyrylov, Nadiia Stoliarchuk, Iryna Sadovska, Andrii Bilochenko, Alina Matviienko, Heorhii Khioni. (2020). Innovation as an important production factor and a factor in increasing the investment attractiveness of the agricultural sector. Management Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure Development. eISSN 2345-0355. Vol. 42. No. 4: 458-465. Article DOI: https://doi.org/10.15544/mts.2020.47. [in English].

Переглядів анотації: 60
Завантажень PDF: 42
Опубліковано
2020-12-23