СТАТИСТИЧНЕ ПРОГНОЗУВАННЯ ПОКАЗНИКІВ РІВНЯ ЖИТТЯ НАСЕЛЕННЯ В КОНТЕКСТІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

  • Svitlana Zaiets кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри статистики та демографії, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна http://orcid.org/0000-0002-6133-1087
Ключові слова: рівень життя; якість життя; добробут; валовий внутрішній продукт; оплата праці; прогнозування; регресійний аналіз; кореляційний аналіз.

Анотація

В статті досліджено сутність і значення прогнозування основних показників рівня життя населення для формування стійкого економічного розвитку країни.

Статистичне прогнозування рівня життя населення є інформаційною базою для визначення цілей та напрямів соціально-економічного розвитку країни, розроблення орієнтовних макроекономічних параметрів та їх обґрунтування, а також прийняття управлінських рішень щодо досягнення бажаного рівня життя населення.

Вихідною базою для прогнозування рівня життя населення, визначення основних напрямів розвитку країни є запропонована система статистичних показників рівня життя населення України за 2010–2019 рр. Основними з них є такі макроекономічні показники, як: валовий внутрішній продукт в розрахунку на душу населення, індекс інфляції, середня тривалість життя, індекс людського розвитку, тощо.

Методологічною основою дослідження є широко відомий метод кореляційно-регресійного аналізу. Регресійний аналіз проведено на основі побудованих рівнянь тренду для кожної із досліджуваних залежних змінних величин. Зокрема, статистичною базою для прогнозування рівня життя населення в контексті сталого економічного розвитку стали два ключові макроекономічні індикатори – валовий внутрішній продукт у розрахунку на одного зайнятого та оплата праці найманих працівників у розрахунку на одного зайнятого. Обґрунтовано доцільність статистичного прогнозування цих індикаторів для дослідження перспектив розвитку рівня життя в країні.

Валовий внутрішній продукт відображає стан економіки в державі і використовується для оцінки результатів виробництва та споживання, темпів економічного зростання, продуктивності праці, а також формує уявлення про загальний матеріальний добробут населення. Рівень заробітної плати як соціально-економічна категорія є основним джерелом доходів зайнятого населення і значною мірою характеризує матеріальний стан членів суспільства.

Практичні результати прогнозування рівня життя є основою для обґрунтування та прийняття управлінських рішень щодо подальшого соціально-економічного розвитку країни. Визначено довірчі  межі, в яких буде знаходитися обсяг валового внутрішнього продукту в розрахунку на одного зайнятого та оплата праці найманих працівників у розрахунку на одного зайнятого в Україні у 2020 р.

Сьогодні в умовах невизначеності і швидких змін внутрішнього та зовнішнього середовища важливо передбачати можливі варіанти розвитку ключових показників рівня життя населення та вміти упередити настання можливих небажаних наслідків і тенденцій світової пандемії, що мала свій початок у 2020 році.

Статистика завантажень

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Посилання

OECD (2013) Framework for Statistics on the Distribution of Household Income, Consumption and Wealth. OECD Publishing, Paris. DOI: https://doi.org/10.1787/9789264194830-en. [in English].
Kulynych, R. O. (2007). Statystychna otsinka chynnykiv sotsialno–ekonomichnoho rozvytku [Statistical evaluation factors of socio–economic development], Kyiv: Znannia Ukraine [in Ukrainian].
Yerina, A. M., Palian, Z. O. (2006). Teoriya statystyky [Theory of Statistics]. Kyiv: Znannya [in Ukrainian].
Kovtun N. V. (2012). Teoriya statystyky [Statistics theory]. Kyiv: Znannya [in Ukrainian].
Human Development Report. The official website. Retrieved from: http://hdr.undp.org/en/indicators/137506 [in English].
Rehionalnyi liudskyi rozvytok: stat. zb. [Regional human development]. (2018). Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy. Kyiv [in Ukrainian].
Natsionalni rakhunky Ukrainy za 2018 rik: stat. zb. (2020). Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy. Kyiv: DP “Inform.-analit. ahentstvo” [in Ukrainian].
Pratsia Ukrainy u 2019 rotsi: stat. zb. (2020). Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy. Kyiv: TOV “Avhust Treid” [in Ukrainian].
Indeksy spozhyvchykh tsin za 2019 rik: stat. zb. (2020). Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy. Kyiv. [in Ukrainian].
Ofitsiinyi veb-sait Derzhavnoi sluzhby statystyky Ukrainy [Official website of State Statistics Service of Ukraine]. www.ukrstat.gov.ua. Retrieved from http://www.ukrstat.gov.ua [in Ukrainian].
Statystyka (2005) [Statistics], Prospekt, Moscow, Russia. [in Russian].
Silvija Vlah Jerić, Davor Zoričić, Denis Dolinar. Analysis of forecasts of GDP growth and inflation for the Croatian economy. Economic Research-Ekonomska Istraživanja. 2020. Vol. 33, № 1. DOI: https://doi.org/10.1080/1331677X.2019.1632727. [in English].

Переглядів анотації: 96
Завантажень PDF: 96
Опубліковано
2020-12-23