ПОЛОЖЕННЯ ФІЗИЧНОЇ ЕКОНОМІЇ В КОНТЕКСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГОМЕОСТАЗУ СТАЛОГО ГОСПОДАРЮВАННЯ

  • Olga Demeshok к.е.н, доцент, науковий співробітник відділу методології сталого розвитку, Державна установа «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України», Київ, Україна http://orcid.org/0000-0002-6297-3241
Ключові слова: зелена економіка; стале господарювання; фізична економія; державна політика.

Анотація

На сучасному етапі розвитку виробництва та забезпечення сталого господарювання виникає необхідність подолання неузгодженостей між рівнем технологічного процесу та засобами, що підтримують екологічну безпеку життєдіяльності людини. Таким чином, постає необхідність у пошуку інноваційних шляхи для забезпечення економічного зростання та синхронного покращення екологічних показників виробничих процесів. Перші систематизовані погляди, що вказують на енергетичний характер суспільного багатства, описані в минулому столітті українським мислителем Сергієм Подолинським. Він виклав основні положення теорії розвитку суспільства, що базується на використанні людиною природної енергії, а сама людина розглядалася С. Подолинським як теплова машина.

Нинішні норми навантаження господарської діяльності на наземні ландшафтні системи є за своєю суттю санітарно-гігієнічними, оскільки вони спрямовані передусім на інтереси людини і не пов'язані з біофізичними критеріями збереження довкілля. Дотримання принципів побудови екологічно сталої економіки, зорієнтованих на запобігання негативним природним змінам потребує формування відповідної статистики біофізичних параметрів. Найкращим розв'язанням даної проблеми є вироблення комплексної державної програми екологічного нормування, яка повинна спрямовувати екологічну безпеку України на досягнення конкретних природоохоронних результатів. Поточним заходом, що має упередити екологізацію управління природокористуванням, повинно стати законодавче закріплення вимог обов'язкового проведення державної і громадської екологічної експертизи планів і проектів. При цьому підприємства і відомства самостійно проводити таку експертизу не мають права. Проблема рівноваги у природі безпосередньо входила до кола досліджуваних В.І. Вернадським. Учений глибоко осягав її теорію. Виходячи зі своїх дослідницьких потреб, він створив власну наукову типологію різновидів гомеостазу – стану рівноваги динамічного середовища, у якому відбуваються біологічні процеси. Учений довів, що усі явища всюди підпорядковані законам рівноваги і повинні бути виражені числами.

Статистика завантажень

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Посилання

Burkynskyi B. V., Halushkina T. P., Reutov V. Ye. (2011) “Zelena” ekonomika kriz pryzmu transformatsiinykh zrushen v Ukraini [Green economy through the prism of transformational shifts in Ukraine]. Odessa: Phoenix [in Ukrainian].
Potapenko V. H. (2012) Stratehichni priorytety bezpechnoho rozvytku Ukrainy na zasadakh “zelenoi ekonomiky” [Strategic priorities for Ukraine's secure development based on the “green economy”]. Kiev: National Institute for Strategic Studies [in Ukrainian].
Potapenko V. H. (2013) Transformatsiia vykorystannia pryrodnoresursnoi sfery Ukrainy na zasadakh “zelenoi” ekonomiky [Transformation of the use of the natural resource sphere of Ukraine on the basis of the “green” economy]. Sumy: Papyrus [in Ukrainian].
Sukhorukova T. H., Yanchenko N. V., Zhyzhkevych N. (2019) Perspektivy razvitiya zelenoy ekonomiki v Ukraine [Prospects for the development of the green economy in Ukraine]. The Bulletin of Transport and Industry Economics, no. 67, [in Ukrainian].
Bazylevych, V., Bazylevych, K., and Balastryk, L. Makroekonomika [Macroeconomics]. Kyiv: Znannia, 2008. [in Ukrainian].
Ministerstvo zakhystu dovkillia ta pryrodnykh resursiv Ukrainy [Ministry of Environmental Protection and Natural Resources of Ukraine] (n.d.). mepr.gov.ua Retrieved from: https://mepr.gov.ua/ 34553.html [in Ukrainian].
Timochko, T. V. (2007) Konventsiia pro dostup do informatsii, uchast hromadskosti v protsesi pryiniattia rishen ta dostup do pravosuddia z pytan, shcho stosuiutsia dovkillia [Convention on Access to Information, Public Participation in Decision-Making and Access to Justice in Environmental Matters]. Nizhyn: Aspect-Polygraph [in Ukrainian].
Vernadsky V.I. (2013) Byosfera y noosfera [Biosphere and noosphere]. Lviv: VK "Ars" [in Ukrainian].
Wikipedia (2021). Bushfire resources. Retrieved from http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB %D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA [in Ukrainian].
Rydenko M. D. (2004) Rivnovaha bahatstva absoliutnoho y bahatstva vidnosnoho [Equilibrium of absolute wealth and relative wealth]. Ternopil: Jura [in Ukrainian].

Переглядів анотації: 47
Завантажень PDF: 52
Опубліковано
2020-12-23