АДАПТИВНИЙ МЕХАНІЗМ УПРАВЛІННЯ ЗМІНАМИ У БІЗНЕС-СТРУКТУРАХ В УМОВАХ COVID-19

  • Oksana Polinkevych доктор економічних наук, професор, в.о. завідувача кафедри туризму та готельно-ресторанної справи, Луцького національного технічного університету, Луцьк, Україна https://orcid.org/0000-0001-6924-7296
Ключові слова: адаптація; механізм; управління; зміни; бізнес-структури; пандемія; Індустрія 4.0

Анотація

В умова Індустрії 4.0 та посилення пандемій виникає необхідність у бізнес-структур до розробки нових підходів щодо ведення бізнесу, які  б допомогли їм уникнути негативних проявів тих чи інших процесів. Адаптивний механізм управління змінами у бізнес-структурах містить елементи систем Індустрія 4.0, управління змінами, управління наслідками COVID-19. У статті зазначено, що адаптивний механізм управління є сукупністю інструментів, методів та важелів, які забезпечують адаптацію внутрішнього середовища функціонування бізнес-структур до зовнішніх, які спричинені Індустрією 4.0 та наслідками пандемії COVID-19. Він містить такі основні блоки, як: інструменти, важелі, методи, принципи, парадигму розробки, передумови формування, нормативно-правове забезпечення. В механізм включено три окремих механізми: управління наслідками COVID-19, елементами Індустрія 4.0, елементами змін у бізнес-структурах. Головним елементом, який узгоджує всі ці механізми, що можуть існувати окремо, є адаптивний блок. Адаптивний блок передбачає узгодження впливу таких чинників адаптації бізнес-структур, як: чинники, що залежать від рівня розвитку технологій, пов’язані з виробничим, інвестиційно-інноваційним, ресурсним, кадровим потенціалами, залежать від зовнішнього середовища. Управління змінами має відбуватися з урахуванням факторів зовнішнього та внутрішнього середовища. Причому важливим є визначення адаптивного паритету рівноваги, максимального задоволення інтересів громади, менеджменту, інвесторів та персоналу. Адаптивний механізм має спиратися на принципи соціальної відповідальності, системності, динамічності, комплексності, орієнтуватися на інноваційний шлях розвитку, дотримувати баланс інтересів стейкхолдерів, підтримувати рівновагу між споживанням і відновленням природних ресурсів, розглядати альтернативність варіантів розвитку, дотримуватися паритету між ступенем ризику й очікуваними результатами. Адаптивний механізм управління змінами у бізнес-структурах містить такі загальні елементи, як суб’єкт та об’єкт, джерела змін, процесна складова, ключові структурні елементи. Слід зазаначити, що в структурі більшості механізмів значне значення відводиться стратегічному та антикризовому потенціалам бізнес-структур, які спроможні адаптивно реагувати на зміни зовнішнього та внутрішнього середовищ.

Статистика завантажень

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Посилання

Bohoiavlenskyi, O.V., Mestoian, A.N. (2018). Adaptyvne upravlinnia pidpryiemstvom – zaporuka staloho rozvytku [Adaptive enterprise management is the key to sustainable development]. Infrastruktura rynku – Market infrastructure, 19, 118–121. Retrieved from: http:// market-infr.od.ua/journals/2018/24_2018_ukr/23.pdf [in Ukrainian].
Davydova, O.Y. (2019) Formuvannia systemy adaptyvnoho innovatsiinoho upravlinnia rozvytkom pidpryiemstv hotelno-restorannoho hospodarstva [Formation of the system of adaptive innovative management of the development of the enterprises of the hotel and restaurant industry]. Ekonomichna stratehiia i perspektyvy rozvytku sfery torhivli ta posluh – Economic strategy and prospects for development of trade and services. Kharkiv: KhDUKhT, 1 (29), 195–207. [in Ukrainian].
Lynnyk O.I., Zhadan T.A. (2019). Osnovni elementy adaptyvnoi systemy upravlinnia pidpryiemstvom hotelno-restorannoho hospodarstva [The main elements of the adaptive management system of the hotel and restaurant industry]. Infrastruktura rynku – Market infrastructure, 36, 199–204 [in Ukrainian].
Stets, I.I. (2017). Adaptyvne upravlinnia pidpryiemstvom [Adaptive enterprise management]. Hlobalni ta natsionalni problemy ekonomiky – Global and national problems of economy, 18, 300–305. [in Ukrainian].
Timinsky, A.G. (2016). Tekhnolohii adaptyvnoho upravlinnia yak mekhanizm zabezpechennia efektyvnosti orhanizatsiino-upravlinskykh system [Technologies of adaptive management as a mechanism of support efficiency of organizational management systems]. Upravlinnia rozvytkom skladnykh system – Management of Development of Complex Systems, 27, 122-131 [in Ukrainian].
Shteden, F., Kirkhner, R. (2018). Industriia 4.0 – Ohliad ta naslidky dlia polityky Seriia analitychnykh zapysok [PB/06/2018] [Industry 4.0 - Overview and Policy Implications A series of analytical notes]. Retrieved from: https://www.beratergruppe-ukraine.de/wordpress/wp-content/uploads/2018/08/PB_06_2018_ukr.pdf. [in Ukrainian].
Yakymenko-Tereshchenko, N.V., Kozhurina, L.S. (2017). Adaptyvne upravlinnia pidpryiemstvom v suchasnykh umovakh: meta i mekhanizm realizatsii [Adaptive enterprise management in modern conditions: purpose and mechanism of realization]. Molodyi vchenyi – Young scientist, 6(46), 535–538. [in Ukrainian].
Diamanti K., Ioannou L., Baglee D., Pouloudi N. Supportive mechanisms for effective change management. International Journal of Information Systems and Change Management. March 2007, 2(4), 307-333 DOI: 10.1504/1JISCM.2007.017381. [in English].
Glonti V., Trynchuk V., Khovrak I., Mokhonko G., Shkrobot M., Manvelidze L. Socialization of Organization Sustainable Development Based on the Principles of Corporate Social Responsibility. Montenegrin Journal of Economics, 2020, 16 (1), 169-182 DOI: 10.14254 / 1800-5845 / 2020.16-1.11. [in English].
Polinkevych O., Kamiński R. Corporate image in behavioral marketing of business entities. Innovative Marketing. 2018. Volume 14, Issue 1. p 33-40. DOI: 10.21511/im.14(1).2018.04. [in English].

Переглядів анотації: 64
Завантажень PDF: 98
Опубліковано
2020-12-23