РЕАЛІЇ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ

  • Valentin Susidenko доктор економічних наук, професор, завідуючий кафедри обліку та оподаткування, Ужгородського торговельно-економічного інституту КНТЕУ, Ужгород, Україна https://orcid.org/0000-0002-4839-3267
  • Julia Susidenko кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри аудиту та державного контролю, Вінницький національний аграрний університет, Вінниця, Україна https://orcid.org/0000-0003-0344-9105
Ключові слова: інновація; інноваційна діяльність; інноваційний розвиток; інституційні обмеження; конкурентоспроможність підприємства; технологічний розвиток економіки; інвестиційно-інноваційний проект; перспективи розвитку підприємств.

Анотація

Розглянуто основні засади формування принципів та методів управління інноваційним розвитком підприємств України на стадії науково-технічної підготовки виробництва. Доведено, що провідні підприємства інвестують у необоротні активи для подальшого вдосконалення інноваційного рівня свого виробництва. Розкрито реалії інноваційної діяльності сучасних підприємств та виокремлено її основні проблеми і принципи функціонування, які полягають у створенні умов для збереження, піднесення і використання науково-технічного та інноваційного потенціалу, забезпечення підприємництвом розвитку науково-виробничої сфери тощо. Визначено перспективи інноваційної діяльності шляхом реалізації інноваційних проектів суб’єктів господарювання різних форм власності. В статті розглянуті проблемні питання впливу системних внутрішніх та зовнішніх факторів на інноваційний розвиток підприємства і управління сучасними організаціями на засадах інноваційного підходу в умовах ринкової економіки. Запропоновані деякі рекомендації щодо впровадження комплексного механізму стимулювання інноваційного розвитку з урахуванням дії загальнонаукових діалектичних закономірностей еволюційного розвитку. Розвиток сучасного підприємства – це процес систематичних динамічних перетворень, трансформацій його підсистем в межах встановлених підприємством стратегічних цілей для забезпечення сталого інноваційного розвитку.  Тому нагальною проблемою інноваційного розвитку є раціоналізація та інтеграція всіх процесів в системі управління підприємством. Проаналізовано множиною багаторівневих цілей об’єктів і суб’єктів управління, які повинні мати високий рівень узгодженості, а з іншого, – складністю їх гармонізації. Визначено сучасні умови ведення інноваційної діяльності ставлять перед її ініціаторами завдання організації безперервного процесу нарощування конкурентних переваг у всіх напрямках ресурсного забезпечення впровадження нововведень. Їх головним джерелом на сьогодні є так звані нематеріальні активи і, перш за все, людські ресурси, професіоналізм і знання, як упорядкована специфічна сфера, яка націлена на вирішення певних завдань впровадження інновацій. Встановлено, що людські ресурси, професіоналізм, знання стають першочерговим ресурсом, який є важливою вартістю підприємств та забезпечує їх економічний розвиток.

Статистика завантажень

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Посилання

Joseph Picard. Small business aid bill stalls in Senate. International business Times. [Elektronnyi resurs]. http://www.ibtimes.com/articles/ senate-small-business-banks.htm. [in English].
Krystina P. Danylkiv. (2003) Theoretical and Methodological Aspects of the Essence of Innovation in the Context of Modern Approaches. International Association of Organizational Innovation. [Elektronnyi resurs]. http://soskin.info/ea/2003/7-8/20030712.html. [in English].
Kaletnik H.M. (2015) Derzhavne rehuliuvannia ekonomiky: Navchalnyi posibnyk. K.: “Khai-Tek Pres”. Р– 428. [in Ukrainian].
Tomchuk O.F. Upravlinski rishennia ta yikh analitychne zabezpechennia. Rozvytok bukhhalterskoho obliku: teoriia, profesiia, mizhpredmetni zviazky: zbirnyk materialiv IKh Mizhnar. Nauk.-prakt.Konf. (26 liutoho 2019 r.; m. Kyiv) K.: NNTs “IAE”, 2019. – рр.445-448. [in Ukrainian].
Prokopenko O.V. (2015) Motyvatsiinyi mekhanizm innovatsiinoho rozvytku: skladovi ta stan yoho rynkovoi struktury. Marketynh i menedzhment innovatsii. № 1. рр.167-176. [in Ukrainian].
Stadnyk V.V. (2012) Systemne zabezpechennia motyvatsii innovatsiinoho rozvytku pidpryiemnytskykh struktur: monohr. Khmelnytskyi: KhNU,. - 271 s. [in Ukrainian].
Zakon Ukrainy “Pro innovatsiinu diialnist” vid 04.07.2002 № 40–IV. [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/40-15. [in Ukrainian].
Ofitsiinyi sait Uriadovoho portalu. Poriadok vykorystannia koshtiv, peredbachenykh u derzhavnomu biudzheti dlia chastkovoi kompensatsii vartosti silskohospodarskoi tekhniky ta obladnannia vitchyznianoho vyrobnytstva. 2017. – [Elektronnyi resurs] – Rezhym dostupu: http://www.kmu.gov.ua/control/uk/ cardnpd?docid=249807294. [in Ukrainian].
Ofitsiinyi sait Derzhavnoi sluzhby statystyky Ukrainy. – [Elektronnyi resurs] – Rezhym dostupu: http:// www.ukrstat.gov.ua. [in Ukrainian].
Hospodarskyi kodeks Ukrainy vid 16.01.2003 № 436–IV. [Elektronnyi resurs]. – Pezhym dostupu: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/436–15. [in Ukrainian].
Dementiev V.V., Vyshnevskyi V.P. (2015) Chomu Ukraina ne innovatsiina derzhava: instytutsiinyi analiz. Ekonomichna teoriia. № 3. рр.5-20. [in Ukrainian].
Susidenko Yu.V. (2021) Economic problems of audit development in Ukraine and reserves for improving its efficiency. Annali dItalia. №15 (VOL. 1). рр. 15-22. [in Ukrainian].

Переглядів анотації: 47
Завантажень PDF: 68
Опубліковано
2020-12-23