ПРОСТОРОВО-ЧАСОВА ДИНАМІКА ЯКІСНИХ ЗМІН ЕФЕКТИВНОСТІ ВИРОБНИЦТВА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ КУЛЬТУР НА ПІДПРИЄМСТВАХ УКРАЇНИ У 2015 ТА 2019 РОКАХ

  • Larisa Bohadorova кандидат географічних наук, доцент, Херсонський державний аграрно-економічний університет, Херсон, Україна https://orcid.org/0000-0002-9072-3434
  • Sofiia Melnychenko магістр наук про Землю, Херсонський державний аграрно-економічний університет, Херсон, Україна https://orcid.org/0000-0002-5940-7943
  • Anastasiia Markeliuk магістр географії, Херсонський державний університет, Херсон, Україна http://orcid.org/0000-0002-4109-8361
Ключові слова: рентабельність виробництва; сільське господарство; рослинництво; сільськогосподарські культури; інтенсифікація.

Анотація

Сільське господарство є однією з найважливіших складових економіки країни. Воно виробляє продукти харчування для населення, сировину для переробної промисловості, задовольняє інші потреби суспільства. Ефективність роботи цього виду економічної діяльності завжди залишається актуальним питанням.

Узагальнюючим показником економічної ефективності сільськогосподарських підприємств є показник рентабельності. Рентабельність означає доходність, прибутковість підприємства. У загальному вигляді її розраховують шляхом співставлення валового доходу або прибутку з витратами або ресурсами, що використовуються для його отримання.

У статті розглянуто показники ефективності виробництва продукції рослинництва підприємствами України у 2015 та 2019 роках.

У процесі дослідження було використано такі методи: аналізу та синтезу, узагальнення, статистичний, картографічний та математичний.

Мета статті полягає в дослідженні ефективності розвитку галузей рослинницького комплексу сільськогосподарських підприємств України в розрізі адміністративних областей.

Основну увагу у статті, ми приділили рівню рентабельності сільськогосподарських культур. У процесі дослідження, ми виявили, що у 2019 році, порівняно з 2015 роком ефективність виробництва усіх сільськогосподарських культур на підприємствах знизилася у декілька разів, а по деяких регіонах взагалі виробництво стало неефективним. Основними чинниками, які негативно вплинули на рослинницьку галузь є: зниження врожайності; застарілі технологічні процеси; екстенсивне землекористування; висока собівартість виробництва.

Аналіз показує, що існує значний потенціал для збільшення врожайності  сільськогосподарських культур за рахунок інтенсифікації виробництва. Особливе значення варто надати таким факторам виробництва як добрива чи посівний матеріал, які можуть значно вплинути на (витрати) ефективність, і тому вимагають відповідних технологій та управлінських рішень.

Статистика завантажень

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Посилання

Prysiazhniuk, M. V. (Red.). (2011). Ahrarnyi sektor ekonomiky Ukrainy (stan i perspektyvy rozvytku) [Agrarian sector of the economy of Ukraine (state and prospects of development)]. Kyiv: Natsionalnyi naukovyi tsentr «Instytut ahrarnoi ekonomiky» [In Ukrainian].
Lupenko, Yu. O., Sabluk, V. Ya., Mesel-Veseliak, V. Ya., Fedorov, M. M. (2014). Rezultaty i problemy reformuvannia silskoho hospodarstva Ukrainy [Results and problems of agricultural reform in Ukraine]. Ekonomika APK, 7, 26 – 38 [In Ukrainian].
Pokropyvnyi, S. F. (2006). Ekonomika pidpryiemstva [Business Economics]. Kyiv: KNEU [In Ukrainian].
Poddierohin, A. M., Buriak, L. D., Kalach H. H. (2001). Finansovyi menedzhment [Financial Management]. Kyiv: KNEU [In Ukrainian].
Bilyk, M. D., Pavlovska, O. V., Prytuliak, N. M., Nevmerzhytska, N. Yu. (2005). Finansovyi analiz [Financial analysis]. Kyiv: KNEU [In Ukrainian].
Muzychenko, A. O. (2013). Analiz stanu vyrobnytstva produktsii roslynnytstva na orendovanykh zemliakh riznykh orhanizatsiino-pravovykh form hospodariuvannia [Analysis of the state of crop production on leased lands of various organizational and legal forms of management]. Efektyvna ekonomika, 12 [In Ukrainian].
Prokopenko, O. M. (2016). Silske hospodarstvo Ukrainy za 2015 rik [Agriculture of Ukraine in 2015]. Kyiv: Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy, s. 214 [In Ukrainian].
Prokopenko, O. M. (2020). Silske hospodarstvo Ukrainy za 2015 rik [Agriculture of Ukraine in 2015]. Kyiv: Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy, s. 169 [In Ukrainian].
Lytvynov, A. I. (2017). Orhanichna produktsiia: problemy rynku i perspektyvy dlia vyrobnykiv [Organic products: market problems and prospects for producers]. Visnyk KhNAU im. V.V. Dokuchaieva. Seriia «Ekonomichni nauky», 1, 78 – 89 [In Ukrainian].

Переглядів анотації: 82
Завантажень PDF: 85
Опубліковано
2020-12-23
Як цитувати
Bohadorova, L., Melnychenko, S., & Markeliuk, A. (2020). ПРОСТОРОВО-ЧАСОВА ДИНАМІКА ЯКІСНИХ ЗМІН ЕФЕКТИВНОСТІ ВИРОБНИЦТВА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ КУЛЬТУР НА ПІДПРИЄМСТВАХ УКРАЇНИ У 2015 ТА 2019 РОКАХ. Європейський науковий журнал Економічних та Фінансових інновацій, 2(6), 205-216. https://doi.org/10.32750/10.32750/2020-0219