РОЛЬ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ В СУЧАСНІЙ ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ І ПОКАЗНИКИ ЙОГО ОЦІНКИ

  • Oleksandr Dluhopolskyi д.е.н., проф., професор кафедри економіки та економічної теорії, Західноукраїнський національний університет, Тернопіль, Україна https://orcid.org/0000-0002-2040-8762
  • Yuliia Karpynska слухачка магістерської програми «Аналітична економіка», Західноукраїнський національний університет, Тернопіль, Україна
Ключові слова: людський капітал; рівень розвитку людського капіталу; ефективність використання людського капіталу; продуктивність праці; інноваційна активність організацій.

Анотація

На теперішньому етапі розвитку суспільства існування економіки неможливо уявити без акумуляції та розвитку людського капіталу, оскільки в процесі появи та формування висококваліфікованого прошарку працівників, здатних приймати інноваційні рішення, керувати, використовувати знання іноземних мов і  з’являється необхідність глибинного вивчення цього явища. В процесі дослідження здійснено оцінку ефективності використання людського капіталу як вектора піднесення економіки України. Оскільки економіка не стоїть на місці і постійно висуваються нові вимоги до роботи працівників, необхідно на перманентній основі накопичувати та розвивати людський капітал за допомогою навчання (lifelong learning), що у свою чергу, призведе до виходу вітчизняної економіки на стрімке на ефективне економічне зростання. На основі аналізу робіт представників класичної політичної економії, неокласичної та інституціональної теорій визначено передумови формування людського капіталу як наукової концепції. Зроблено оцінку якості людського капіталу України, яка вимірюється рівнем життя, грамотності, освіченості і довголіття населення і продукування ВНД на душу населення. Наголошено на необхідності створення умов для безперебійного підвищення рівня розвитку людського капіталу. Здійснено оцінку рівня розвитку та ефективності використання людського капіталу на основі таких показників: індекс продуктивності праці, частка високотехнологічних і наукомістких галузей у ВВП, приріст числа високопродуктивних місць, інноваційна активність організацій, частка внутрішніх витрат на дослідження і розробки у ВВП, коефіцієнт винахідницької активності. Отримані результати оцінки дозволять виявити проблеми у формуванні та використанні людського капіталу та визначити основні напрямки та необхідні умови для підвищення вкладу людського капіталу в економіку.

Статистика завантажень

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Посилання

List, F. (1891). Nacionalnaja sistema politicheskoj jekonomii [National system of political economy]. Kyiv: SPb.: A.Je. Martens [In Russian].
Naukova ta innovatsiina diialnist v Ukraini: stat. zb.. Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy. URL: https://www.urstat.gov.ua. [in Ukrainian].
Official website of the Verkhovna Rada of Ukraine. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/526-2019-%D1%. [in Ukrainian].
Official website of the State Statistics Service of Ukraine. URL: http://www.ukrstat.gov.ua. [in Ukrainian].
UNDP official website. URL: http://www.undp.org. [in English].
Petti, U. (1940). Jekonomicheskie i statisticheskie raboty [Economic and statistical works]. Moscow: Socjekizdat. [In Russian].
Produktyvnosti pratsi ta produktyvnist kapitalu [Productivity and capital productivity]. Ministry of Economic Development and Trade of Ukraine: web-site. URL: http://www.me.gov.ua/Documents/Dow. [in Ukrainian].
Rikkardo, D. (1995). Sochinenija [Compositions]. Moscow: Socjekgiz. [In Russian].
Sarychev, V.I. (2011). Imperativi ludskogo rozvytku v teorii formuvanna ludskogo kapitaly [Human development’s imperatives in the theory of forming human capital]. Effective Economy, № 11. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=1304. [in Ukrainian].
Smit, A. (1962). Issledovanie o prirode i prichinah bogatstva narodov [The study of the nature and causes of wealth of peoples]. Moscow: Socjekgiz [In Russian].
Statystychnyi shchorichnyk Ukrainy za 2014 ta 2018 r. Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy. URL: https://www.urstat.gov.ua. [in Ukrainian].
Statystychnyi shchorichnyk Ukrainy za 2014 ta 2018 r. Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy. URL: https://www.urstat.gov.ua. [in Ukrainian].
Tugan-Baranovskij, M.I. (1998). Osnovy politicheskoj jekonomii [The fundamentals of political economy]. M.: Rossijskaja politicheskaja jenciklopedija (ROSSPJeN), 664 p. [in Ukrainian].
Yatsun, O.M. (2014). Creative human capital in the space of knowledge society: economic aspect. Social and labor relations: theory and practice, №2(8), 55-61. [in Ukrainian].
World Bank Group. URL: https://data.worldbank.org. [in English].

Переглядів анотації: 148
Завантажень PDF: 129
Опубліковано
2020-12-23