ЦИРКУЛЯРНА ЕКОНОМІКА ЯК ДРАЙВЕР СТІЙКОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ

  • Viktoriya Gonchar д.е.н., професор завідувач кафедри маркетингу та бізнес-адміністрування, ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», Маріуполь, Україна https://orcid.org/0000-0002-8765-6656
  • Tetiana Gorokhova к.е.н., доцент кафедри маркетингу та бізнес-адміністрування, ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», Маріуполь, Україна https://orcid.org/0000-0003-0435-5047
  • Leila Mamatova к.е.н., старший викладач кафедри економіки підприємств, ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», Маріуполь, Україна http://orcid.org/0000-0002-2954-5405
Ключові слова: циркулярна економіка; сталий розвиток; бізнес-модель; еколого-економічне середовище; енергоефективності; інновації.

Анотація

У статті розглянуто модель циркулярної економіки та можливість її впровадження в Україні. Авторами досліджено основні аспекти циркулярної економіки та взаємозв’язок із цілями сталого розвитку. Зазначено, використання інновацій та інноваційних систем є основою циркулярної економіки, що забезпечить взаємозалежність між зменшенням безповоротних відходів та збільшить використання повторних ресурсів, на створить покращення еколого-економічного стану країни. Узагальнення світового досвіду у впроваджені концепції циркулярної економіки дозволило виділити 5 основних кругових бізнес-моделей: циркулярні поставки, відновлення ресурсів, платформи для обміну та сумісного використання, продукт як послуга. У статті зазначено приклади впровадження принципів циркулярної економіки у виробництві світових брендів. Узагальнено передумови та рекомендації  впровадженні циркулярної економіки в Україні, для впровадження основних засад  циркулярної економіки необхідна перебудова законодавчої бази, впровадження технологій, фінансування та форм ведення бізнесу, готовність суспільства змінювати власні звички та правила, створення нових платформ та схем взаємодії виробників та споживачів циркулярних товарів.. Визначено, що впровадження циркулярної економіки є вигідним для підприємства чи компанії, для споживачів, громад та держави в цілому. Виокремлено переваги в довгостроковій перспективі з оптимізації матеріальних потоків, можливості виходу на нові ринки збуту, розширити сфери обслуговування, отримання додаткового прибутку в сфері надання послуг. Встановлено взаємозв’язок бізнес-моделей циркулярної економіки рекомендованих для використання в Україні. У статі визначені подальші кроки дослідження, які будуть направлені на побудову моделі циркулярної економіки, зпираючись на досвід провідних Європейських країн, з урахуванням українських особливостей, а також детально розроблені критерії ефективності для компаній, які впроваджують циркулярну економіку в залежності від сфери діяльності та розміру.  

Статистика завантажень

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Посилання

The Circularity Gap Reform 2020. [Online]. Available: https://circulareconomy.europa.eu/platform/en/news-andevents/all-news/2019-circularity-gap-report-reveals-world-only-9-circular-and-trend-negative [in English].
2017 National Baseline Report “Sustainable Development Goals: Ukraine”. [Online]. Available: http://www.un.org.ua/en/publications-and-reports/un-in-ukraine-publications/4205-2017-national-baseline-reportsustainable-development-goals-ukraine [in English].
The future state of 2030: global megatrends that affect governments. [Online]. Available:https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/pdf/2014/09/Future_State_2030_UA_v3.pdf [in Ukrainian].
Chen Demin (2004) Core of recycling economy is to use resources circularly. China Population, Resources and Environment. No. 14(2), Р. 12-15 [in Ukrainian].
Vergunova N.S. (2017), Theoretical calculations of biomimetics on the example of architectural objects // Scientific Bulletin of Construction. No. 4 (90), Р. 10-14. [Online]. Available: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvb_2017_90_4_4 [in Ukrainian].
The concept of "cradle to cradle" - what is it? [Online]. Available: https://ecoidea.by/ru/article/1166 [in Russian].
Chertow, M.R. (2000): Industrial symbiosis: literature and taxonomy. https://www.annualreviews.org/doi/pdf/10.1146/annurev.energy.25.1.313
Industrial Symbiosis. [Online]. Available: https://ec.europa.eu/environment/europeangreencapital/wp-content/uploads/2018/05/Industrial_Symbiosis.pdf [in English].
Blue economy. [Online]. Available: https://thecommonwealth.org/blue-economy [in English].
The Biosphere Rules. [Online]. Available: https://sustainablebrands.com/read/product-service-design-innovation/the-biosphere-rules-sustainability-is-a-destination-not-a-journey [in English].
Accenture. Circular Advantage: Innovative Business Models and Technologies to Create Value in a World without Limits to Growth. Accenture. 2014. [Online]. Available: https://www.accenture.com/t20150523T053139__w__/us-en/_acnmedia/34Accenture/ConversionAssets/DotCom/Documents/Global/PDF/Strategy_6/Accenture-CircularAdvantage-Innovative-BusinessModels-Technologies-Value-Growth.pdf [in English].
Hansen and Mulhall, 2012, EMF, 2014. URL: https://de.linkedin.com/in/katjahansen-b5b7a051 [in English].
From a blank slate: how it works and how profitable circular economy. [Online]. Available: https://www.epravda.com.ua/columns/2020/09/2/664626/ [in Ukrainian].
Circular economy in action: forms of organization and best practices. [Online]. Available: http://www.beroc.by/webroot/delivery/files/PP_5_rus.pdf [in Russian].
Ruda M., Mirka Ya. Circular business models in Ukraine [Online]. Available:https://chmnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/10/11-Ruda-M.-V..pdf [in Ukrainian].
Gonchar, V., Gorokhova, T., Kalinin, O. (2018). Competitiveness Effect of Sharing Economy. World and Ukrainian Realities. Mechanism of an economic regulation. 2. 59-69. 10.21272/mer.2018.80.05. [in Ukrainian].

Переглядів анотації: 74
Завантажень PDF: 50
Опубліковано
2020-12-23