АНАЛІЗ МЕТОДИЧНИХ ПІДХОДІВ ДО РЕАЛІЗАЦІЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ОЦІНКИ ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ

  • Vasyl Buhas кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри менеджменту та публічного адміністрування, Київського національного університету технологій та дизайну, Київ, Україна https://orcid.org/0000-0001-8317-3350
  • Alyona Pirogova студент кафедри менеджменту та публічного адміністрування, Київського національного університету технологій та дизайну, Київ, Україна
Ключові слова: оцінка природних ресурсів; рента; класифікація природних ресурсів.

Анотація

В сьогоденні питання всебічної оцінки природних ресурсів залишаються найменш вивченими. Відповідно цьому важливим та актуальним є питання економічної оцінки природних ресурсів, виступає основою ціни на природні ресурси, що дає можливість розглядати їх як одну із форм капіталу і брати участь у товарно-грошових відносинах. Об’єктивна необхідність оцінки обумовлюється дією загальних економічних законів, їх роллю та змістом у процесі виробництва незалежно від будь-якої суспільної формації, а ступінь цієї необхідності – рівнем та характером розвитку матеріального виробництва. Економічна оцінка природних ресурсів є результатом економічних розрахунків, на основі яких визначається прогноз цінності окремих компонентів природи. Вона має безперечний вплив на формування структури економіки, вибір заходів, пов'язаних з природоохоронною діяльністю, формування соціально-економічних, науково-технічних програм розвитку підприємства, регіонів, країни. Економічна оцінка також забезпечує стратегію розвитку окремого підприємства від формування затрат до розподілу прибутку, з її допомогою формуються відносини на ринку природних ресурсів та ін. Оскільки природні ресурси є основою суспільного виробництва, то економічна оцінка відіграє роль у формуванні всіх економічних зв'язків суспільного виробництва, виконує планово облікову і стимулюючу функції і в цьому контексті, безумовно, є економічною категорією. Об’єктами оцінки вартості природних ресурсів можуть бути: запаси природних ресурсів; природні об’єкти, що перебувають у власності, а також різні права, пов’язані з їхнім використанням оренда, концесія, право забудови, екосистемні послуги й екологічні блага функції, що виконуються природними об’єктами екологічний збиток. Відомі дві концепції економічної оцінки природних ресурсів: витратна, яка визначається за критерієм витрат на освоєння і використання нових ресурсів, і рентна – за критерієм народногосподарського ефекту ренти. Основа утворення ренти – якісні відмінності природних ресурсів. Економічною основою її існування, як відомо з теорії рентних відносин, є монополія держави на експлуатацію кращих за якістю природних ресурсів. За одних і тих же засобів виробництва і технологічних рішень праця у кращих умовах є більш продуктивною.

Статистика завантажень

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Посилання

Andreeva N.N. (2018). Jekonomika i jekologija: sovmestimost' razvitija. IPRJeJeI NAN Ukrainy. Feniks, 180 р. [in Russian]
Baranovskyi V. A. (2013). Ekolohichnyi faktor staloho rozvytku. Ekolohichnyi visnyk. P. 27-30. [in Ukrainian].
Voitsytskyi A. P. (2019). Ekolohichna standartyzatsiia ta normuvannia antropohennoho navantazhennia na pryrodne seredovyshche: teoretychni osnovy i rozrakhunkovyi praktykum. Zhytomyrskyi natsionalnyi ahroekolohichnyi un-t. Zhytomyr. Vydavnytstvo ZhDU im. I. Franka, P-260 [in Ukrainian].
Hospodarskyi kodeks Ukrainy: Zakon Ukrainy vid 16 sichnia 2003 r.№435-IU. Verkhovna rada Ukrainy. Holos Ukrainy. 2013.[in Ukrainian].
Mochernyi S.V., Symonenko V.K. (2016). Ekonomichna entsyklopediia: U 3 t. Vydavnychyi tsentr «Akademiia», - T. 1. P - 864 [in Ukrainian].
Danylyshyn B.M., Khvesyk M.A. & Holian V.A. (2016). Ekonomika pryrodokorystuvannia: pidruchnyk. Kondor. P – 466 [in Ukrainian].

Переглядів анотації: 32
Завантажень PDF: 33
Опубліковано
2020-12-24