СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ БІЗНЕСУ: ПРИКЛАДИ РОЗВИНУТИХ КРАЇН СВІТУ ДЛЯ УКРАЇНИ

  • Oleksandr Dluhopolskyi доктор економічних наук, професор, професор кафедри економіки та економічної теорії, Західноукраїнський національний університет, Тернопіль, Україна https://orcid.org/0000-0002-2040-8762
  • Diana Oliinyk слухачка магістерської програми «Аналітична економіка», Західноукраїнський національний університет, Тернопіль, Україна
Ключові слова: бізнес; корпоративна соціальна відповідальність; економічні та соціальні зобов'язання; механізми соціальної відповідальності бізнесу.

Анотація

На межі третього тисячоліття світове співтовариство дійшло до необхідності переосмислення шляхів суспільного розвитку. Концепція економічного зростання раніше перевалювала щодо підходу до аналізу матеріального виробництва з чисто економічної точки зору, вона застосовувалася поки природні ресурси здавалися невичерпними в силу обмеженого впливу виробничої діяльності людини. Проте в даний час суспільство приходить до усвідомлення, що економічна діяльність є лише частиною загальнолюдської діяльності, а економічний розвиток доцільніше розглядати в рамках більш широкої концепції суспільного розвитку. У статті розглянута проблема впровадження українськими компаніями корпоративної соціальної відповідальності як важливого фактору у процесі прийняття управлінських рішень. Вирішення цієї проблеми стосується усього і кожного: тут і неприбуткові організації, і державні установи, і групи громадян з різноманітними інтересами; постачальники, потенційні інвестори, акціонери, політики. Всім потрібна допомога у вирішенні найширшого кола питань, серед яких – охорона здоров’я та громадська безпека, освіта та розвиток громади,  захист тварин та збереження довкілля. Проаналізовано кількість проблем, на які треба реагувати стратегічно, і які, схоже, надалі збільшуватимуться, оскільки зростають сподівання – внутрішні і зовнішні – щодо виконання економічних та соціальних зобов’язань, що корисні як для компанії, так і для доброчинної справи. Розглянуто соціальну відповідальність бізнесу на міжнародному та національному рівнях, приведено результати дослідження українськими маркетинговими групами, запропоновано шляхи та можливості запровадження механізмів соціальної відповідальності бізнесу в Україні з урахуванням кращих практик.

Статистика завантажень

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Посилання

Business that changes the country. URL: https://project.liga.net/projects/business_changing. [in Ukrainian].
Business and social responsibility. Full exercises. URL: https://edufuture.biz. [in Ukrainian].
Bozhkova, V.V., Sager, L.Y. (2010). Socially responsible business as one of the directions of improving the image of domestic economic entities. Mechanism of economic regulation, №1, 145-153. [in Ukrainian].
Bukovynska M.P. (2015). Business corporate social responsibility: monography. Comprint, 297 p.
Corporate social responsibility: models and management practice: textbook. Kyiv: Painted Sheet LLC, 2011. [in Ukrainian].
Kotler, P., Lee, N. (2005). Corporate social responsibility: how to do as much good as possible for your company and society. Kyiv: Standard Agency. [in Ukrainian].
Kusyk, N.L., Kovalevska, A.V. (2013). Efficiency of socially responsible activity: the relationship with the investment climate and attractiveness. Formation of modern mechanisms of development of the innovation sphere of the economy, 280-300. [in Ukrainian].
Mazurenko, V.P., Zasenko, O.Y. Modern concept of corporate social responsibility in international business. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=1199. [in Ukrainian].
Makedon, V.V. (2012). Research of processes of social responsibility in leading models of corporate governance. Visnyk of KhNAUSG: Economic sciences, Vol.126. URL: http://www.khntusg.com.ua/files/sbornik/vestnik_126/27.pdf. [in Ukrainian].
Martyakova, O., Vasylenko, T. (2011). Problems of business, government and society partnership in the system of regional development. East, №1(108), 97-100. [in Ukrainian].
Social responsibility – the basis of business philosophy. URL: https://www.okko.ua/sotsialna-vidpovidalnist-osnova-filosofii-biznesu. [in Ukrainian].
Social responsibility in the context of overcoming the systemic crisis in Ukraine. URL: https://dse.org.ua/arhcive/15/3.pdf. [in Ukrainian].
Oleksiv, I., Lema, H., Kharchuk, V., Lisovych, T., Dluhopolskyi, O., Dluhopolska, T. (2020). Identification of stakeholder’s importance for the company’s social responsibility using the analytic hierarchy process. 10th International Conference on Advanced Computer Information Technologies (16-18 September 2020). Deggendorf, Germany, 573-576. [in Ukrainian].
Dluhopolskyi, O., Korovytska О. (2020). Empirical criteria of evaluation corporate social responsibility policy. East Europe: economy, business and management, №1(24), 54-63. [in Ukrainian].
Strategy to promote the development of corporate social responsibility in Ukraine until 2020. URL: http://svb.ua/sites/default/files/201309_strategiya_spriyannya_rozvitku_svb_v_ukrayini.pdf. [in Ukrainian].
Ukrinform. Multimedia platform of foreign broadcasting of Ukraine. URL: https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3010556-agroholding-mhp-vidiliv-na-borotbu-z-koronavirusom-84-miljoni.html. [in Ukrainian].
Shamkhalov, F.I. (2003). State and economy: Fundamentals of interaction. M.: Center for Corporate Social Responsibility Development. URL: http://csr-ukraine.org. [in Ukrainian].
Porter, M., Kramer, M. (2009). Strategy and society: the link between competitive advantage and corporate social responsibility. Harvard Business Review, Vol.84(12), 78-94. [in English].
Web site of community of CSR. URL: http://svb.org.ua/contacts. [in English].

Переглядів анотації: 256
Завантажень PDF: 297
Опубліковано
2020-12-24