СТРАТЕГІЧНІ НАПРЯМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ ПІДПРИМСТВА

  • Lyudmila Vasechko кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів та економіки, Київського університету імені Бориса Грінченка м. Київ, Україна http://orcid.org/0000-0002-9663-1186
Ключові слова: підприємство; фінансова стійкість; зовнішні та внутрішні чинники впливу на підприємство; стратегічні напрями.

Анотація

Стаття присвячена відтворенню використання політики управління в напрямку мінімізації ризику зменшення фінансової стійкості підприємства, аналізу впливу зовнішніх та внутрішніх чинників та факторів на фінансову стійкість підприємства та окресленню основних напрямків підвищення фінансової стійкості підприємства. Більш детально у статті репрезентовано типи фінансової політики підприємства – консервативний, помірний та агресивний, охарактеризовано їх складові;  визначено підходи до фінансування оборотних активів; виявлено та розкрито способи виходу підприємств  з нестійкого та кризового фінансових станів, до яких належать збільшення реального власного капіталу за рахунок збільшення розміру статутного капіталу, а також за рахунок накопичення нерозподіленого прибутку, розробка грамотної фінансової стратегії підприємства, перегляд середньозважених величин запасів продукції на складах на день, тиждень, місяць; представлено зовнішні та внутрішні фактори, що впливають на фінансову стійкість підприємства. Зазначено, що до зовнішніх факторів належать  економічні умови господарювання, політична ситуація в країні, рівень розвитку інформаційно-технологічної бази, конкуренція на ринку, економічна та фінансово-правова законодавча база, соціальна та екологічна ситуація в суспільстві. податкова політика, розвиток фінансового та страхового ринку. Відповідно до внутрішніх факторів відносять галузеву приналежність підприємства, структуру послуг, її частку у платіжному попиті, стан фінансових ресурсів, величину, структуру, склад та динаміку витрат та доходів, розмір статутного капіталу, власних оборотних коштів.  У статті комплексно проаналізовано напрямки подолання проблеми клієнто-орієнтованості підприємства та презентовано напрями підвищення результативності та фінансової стійкості підприємств на вітчизняному ринку України, до яких належать підвищення рівня фінансової освідченості, зміна напрямку клієнтоорієнтованості у бік ведення діяльності підприємств у малих містах та населених пунктах, розширення діапазону клієнтської бази у бік інших галузей людської діяльності, створення єдиної інформаційно-довідкової мережі на вітчизняному ринку підприємств. Запропоновані у статті основні напрямки підвищення фінансової стійкості підприємства характеризуються практичною спрямованістю і є перспективними.

Статистика завантажень

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Посилання

Alyabieva V. Factors and ways to increase financial stability. Аvailable at: http://library.krasu.ru/ft/ft/b72/0227142/pdf/13/26b.pdf. [in Russian]

Bazilinskaya O.. (2009). Financial analysis: theory and practice: textbook. manual: Center for Educational Literature

Gonchar L. & Belyak A. (2021). Improving the mechanism of formation of financial stability of hospitality enterprises. Economy and Society. Issue №25. URL: https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/257/245

Dovbnya S. & Razganyaeva T. (2020). Methodical bases of an estimation of financial stability of the enterprise taking into account influence of factors of external environment. Scientific and production magazine "Business-navigator". Issue 3 (59). P. 89-94.

Kostyrko L. & Yevtushenko M. (2019). Financial stability of corporate enterprises in the categories of economic and value attraction of indicators. Investments practice and experience. № 21. P. 28-33.

Lisnichuk O. & Nesterchuk T. (2018). Methodical approaches to assessing the financial stability of the enterprise. Economy and Society. Issue № 18. P. 454-462.

Maslennikov E. (2017). Ensuring the management system of financial stability of a commercial enterprise. Market Economy: modern theory and practice of management. Volume 16. Issue 1 (35). P. 96-111.

Muse I. Problems of development of financial stability of the enterprise in modern economy. Аvailable at: http://www.rusnauka.com.

Ospischev V. & Nagornaya I. (2009). Classification of factors influencing the financial stability of enterprises: Economic strategy and prospects for trade and services. Kharkiv. Kharkiv Publishing House. State Administration of Food and Trade. Vip. 2 (10). 694. P. 218-22.

Pigul N., Klimenko A. & Pigul E. (2019). Analysis of financial stability of Ukrainian enterprises. Azov Economic Bulletin. Issue 1 (12). P. 186-190.

Rodionova V. & Fedotova M. (2005). Financial stability of the enterprise in the conditions of inflation type. "Prospect". 327 p. [in Russian]

Shcherbakov V. (2012). Short-term financial policy. Publisher: KnoRUS,. 272 p. [in Russian]

Ramskyi, A. and Solonko, A. (2018), “Mechanism of formation of financial security of an enterprise”, European Scientific Journal of Economic and Financial Innovation European Association of Economists, №1, рр. 14-20. DOI: https://doi.org/10.32750/2018-0102. [in English]

Binda, Jacek & Prokopenko, Maryna & Ramskyi, Andrii & Shuplat, Olena & Halan, Liudmyla & Mykhaylenko, Dmytro. (2020). Assessment of investment attractiveness of industrial enterprises. International Journal of Management. Vol. 11, Iss. 2, P. 27–35. DOI:10.34218/IJM.11.2.2020.004 [in English]

Переглядів анотації: 389
Завантажень PDF: 381
Опубліковано
2021-06-30