ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА: ЗАХИСТ ТА ЕФЕКТИВНЕ ВИКОРИСТАННЯ

  • Valeriia V Loiko доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів та економіки, Київського університету імені Бориса Грінченка м. Київ, Україна http://orcid.org/0000-0003-3248-1585
  • Anastasia Cherednichenko здобувач ступеня бакалавр, Київського університету імені Бориса Грінченка м. Київ, Україна http://orcid.org/0000-0002-1432-6728
Ключові слова: інтелектуальна власність; захист; використання; інноваційна діяльність; стимули; мотивація.

Анотація

У статті розглянуто питання захисту та ефективного використання інтелектуальної власності підприємства. Досліджено, що визначення поняття «інноваційна діяльність» у нормативно-правових актах України та інших країн близьке за значенням. За законодавством України інтелектуальна власність захищається правами промислової власності та авторськими і суміжними правами. Досліджено динаміку кількості отриманих охоронних документів на об’єкти права промислової власності в Україні за період 2016-2020 рр. та зроблено висновок  про те, що загальна кількість поданих заявок на отримання прав промислової власності скоротилася на 10¸71 %,  у тому числі зменшилась кількість поданих заявок: на винаходи на 22,31 %, на корисні моделі на 44,72 %, на промислові зразки на 11,95 %, на торгівельні марки на 0,18 %. Проаналізовано динаміку кількості зареєстрованих охоронних документів на об’єкти промислової власності за період 2016-2020 рр., та зроблено висновок щодо зростання цього показника на 8,15 %. Це зростання відбулось за рахунок значного збільшення виданих охоронних документів на знаки для товарів і послуг на 44,22 %. Доведено, що позивним моментом є зростання питомої ваги зареєстрованих заявок на об’єкти промислової власності  до загального обсягу поданих заявок. Негативним моментом є те, що питома вага зареєстрованих охоронних документів на об’єкти промислової власності є невисокою. Виявлено негативну тенденцію у динаміці кількості поданих заявок на найбільш вагомі інновації, яка полягає у зменшенні на  кількості поданих заявок на винаходи та корисні моделі за період 2016-2020 р. на 38,0 %. Доведено, що найбільшу питому вагу серед національних заявників мають організації-юридичні особи, які працюють в галузі «Освіта», у 2020 р. їх питома вага склала 32,47 % від загальної кількості заявників. Обґрунтовано, що відсутність моральних та матеріальних стимулів значно знижує  рівень інноваційної активності на підприємствах і, відповідно, знижує рівень конкурентоспроможності українських підприємств.

Статистика завантажень

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Посилання

Bogatskaya, N.M. Shakhnyuk, A.I. (2019). Intelektual'na vlasnist' (nematerial'ni aktyvy) iak skladova statutnoho kapitalu pidpryiemstva. [Intellectual property (intangible assets) as a component of the authorized capital of the enterprise]. Molodyj vchenyj, 4 (68), 466 – 470. [in Ukrainian].

Loiko, D. (2013). Zakhyst intelektual'noi vlasnosti v konteksti ekonomichnoi bezpeky promyslovoho pidpryiemstva. [Protection of intellectual property in the context of economic security of an industrial enterprise]. Naukovi zapysky. Seriia «Ekonomika», 23, 62-67. [in Ukrainian].

Semenova, V.G. (2015). Napriamy pidvyschennia efektyvnistiu upravlinnia intelektual'noiu vlasnistiu pidpryiemstv. [Directions for improving the efficiency of intellectual property management of enterprises]. Hlobal'ni ta natsional'ni problemy ekonomiky, 6, 472 – 476. [in Ukrainian].

Semenova, V.G. (2015). Skladovi systemy upravlinnia intelektual'noiu vlasnistiu pidpryiemstv. [Components of intellectual property management systems of enterprises]. Ekonomika: realii chasu, 3 (19), 159 – 165. [in Ukrainian].

Silka, I.V. (2019). Teoretychni osnovy upravlinnia intelektual'noiu vlasnistiu promyslovykh pidpryiemstv. [Theoretical foundations of intellectual property management of industrial enterprises]. BiznesInform, 7, 144 – 153. [in Ukrainian].

Cherep, O.G., Kuznetsova, A.E. (2018). Intelektual'na vlasnist' ta ii vplyv na konkurentospromozhnist'. [Intellectual property and its impact on competitiveness]. Ekonomichnyj prostir, 137, 180-189. [in Ukrainian].

The Verkhovna Rada of Ukraine (2021), The Law of Ukraine “About innovative activity”. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/40-15#Text [in Ukrainian].

State regulation of innovation in the Republic of Kazakhstan (2021). URL: http://ukrefs.com.ua/199424-Gosudarstvennoe-regulirovanie-innovacionnoiy-deyatel-nosti-v-Respublike-Kazahstan.html

Innovation policy of foreign countries: concepts, strategies, priorities (Article 434). (2021). URL: http://kno.rada.gov.ua/uploads/documents/36385.pdf

Law of the Kyrgyz Republic on innovation. (2021). URL: http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/291

Promyslova vlasnist' u tsyfrakh. Pokaznyky diial'nosti u sferi promyslovoi vlasnosti za 2020 rik (2021). [Industrial property in figures. Indicators of activity in the field of industrial property for 2020]. URL: https://ukrpatent.org/atachs/promvlasnist-2020.pdf [in Ukrainian].

Yakovlev, A.I. (2018). Analysis of the state of innovation activity in Ukraine and ways to improve it. [Nauka ta naukoznavstvo], 2 (100), 29-44. [in Ukrainian].

Agency of Europian Innovations. (2021). URL: http://aei.org.ua/

Promyslova vlasnist' u tsyfrakh. Pokaznyky diial'nosti Derzhavnoi sluzhby intelektual'noi vlasnosti Ukrainy ta Derzhavnoho pidpryiemstva «Ukrains'kyj instytut promyslovoi vlasnosti» za 2019 rik. (2020). [Industrial property in numbers. Performance indicators of the State Intellectual Property Service of Ukraine and the State Enterprise "Ukrainian Institute of Industrial Property" for 2019]. Kyiv, 71. [in Ukrainian].

The official website of the State Statistics Service of Ukraine (2020), “Statistical information”, URL: http://www.ukrstat.gov.ua [in Ukrainian].

Nakisko, O.V. (2016). Vykorystannia intelektual'noi vlasnosti. [Use of intellectual property]. Abstracts of Papers. Conference Market transformation of the economy: state, problems, prospects. Kharkiv, 66 – 70.

Marchuk, L.S. (2018). Metodyky rozrakhunku intelektual'noho potentsialu pidpryiemstva. [Methods of calculating the intellectual potential of the enterprise]. Visnyk NTU «KhPI». Seriia: Ekonomichni nauky. 20 (1296), 95 – 101. [in Ukrainian].

Derzhavna tsil'ova ekonomichna prohrama «Stvorennia v Ukraini innovatsijnoi infrastruktury». Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy № 447 vid 14.05.2008 r. [State target economic program "Creation of innovation infrastructure in Ukraine"]. URL: zakon.rada.gov.ua/laws/show/447-2008-п [in Ukrainian].

Pershyj ukrains'kyj innovatsijnyj park. [The first Ukrainian innovation park]. URL: https://unit.city/en/home/

Kyiv dilyt'sia z ukrains'kymy mistamy dosvidom vprovadzhennia innovatsijnykh servisiv. [Kyiv shares with Ukrainian cities the experience of implementing innovative services]. URL: https://kyivcity.gov.ua/news/kiv_dilitsya_z_ukranskimi_mistami_dosvidom_vprovadzhennya_innovatsiynikh_servisiv/

Tsentr rozvytku innovatsij. [Innovation Development Center]. URL: https://cid.center/

Переглядів анотації: 88
Завантажень PDF: 45
Опубліковано
2021-06-30