ДОСЛІДЖЕННЯ ДИНАМІКИ ПОПИТУ ТА ПРОПОЗИЦІЇ ВІТЧИЗНЯНОГО ТОВАРОВИРОБНИКА ОВОЧЕВОЇ ПРОДУКЦІЇ В КОНТЕКСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ЖИТТЯ НАСЕЛЕННЯ

  • Sofiia Melnychenko здобувачка ступеня доктора філософії першого року навчання, асистентка кафедри водних біоресурсів та аквакультури, Херсонський державний аграрно-економічний університет, Херсон, Україна https://orcid.org/0000-0002-5940-7943
  • Larisa Bohadorova кандидат географічних наук, доцент, Херсонський державний аграрно-економічний університет, Херсон, Україна https://orcid.org/0000-0002-9072-3434
Ключові слова: рослинництво; овочівництво; сільське господарство; виробництво продукції; споживання продукції.

Анотація

Агропромисловий комплекс є однією з головних галузей економіки України. В сучасних умовах несприятливих соціальних та економічних змін, важливою проблемою сучасного продовольчого ринку України є забезпечення населення плодоовочевою продукцією. Овочі є обов’язковим елементом раціону харчування населення, тому дослідження розвитку овочевого підкомплексу та рівня споживання його продукції населенням України є досить актуальним на сучасному етапі соціально-економічного розвитку держави.

Метою статті є дослідження просторово-часових диспропорцій виробництва та споживання продукції овочівництва в Україні.

Об’єкт дослідження – овочевий підкомплекс України.

Предмет дослідження – просторово-часові зміни виробництва та споживання продукції овочівництва по регіонах України в контексті забезпечення економічної та продовольчої стабільності держави.

Під час дослідження було використано такі методи: аналізу та синтезу, статистичний, математичний та картографічний.

За результатами проведеного дослідження, ми виявили, що продукція вітчизняного товаровиробника овочевого комплексу має значний попит серед українців. На сьогоднішній день, вітчизняне виробництво майже повністю задовольняє річні потреби в овочевій продукції жителів України, проте нарощення обсягів вітчизняного виробництва дозволить не лише повністю задовольняти потреби українців, але й експортувати українські овочі за кордон.

Для нарощення обсягів виробництва та задоволення потреб вітчизняного споживача необхідно: підвищити рівень органічного виробництва; розробити бренд українського овочівництва;вивчення потреб споживача та проблем товаровиробника; перегляд цінової політики; поглиблення спеціалізації та ін.

В означеному контексті, перспективи подальших наукових досліджень повинні ґрунтуватись на дослідженні територіальних дисбалансів овочевого комплексу як однієї з важливих галузей АПК; України; вивченні динамічні особливості розвитку цінової політики на овочеву продукцію вітчизняного виробника та дослідження попиту на овочеву продукцію на всіх територіальних рівнях, в тому числі і міжнародному.

Статистика завантажень

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Посилання

Chernetskyi, V. M., & Cherednychenko, L. I. (2012). Zavdannia ovochivnytstva Ukrainy ta shliakhy yikh vyrishennia [Tasks of vegetable growing in Ukraine and ways of their solution]. Zbirnyk naukovykh prats VNAU. Plodivnytstvo, ovochivnytstvo ta hrybnytstvo, 36, 115 – 122 [in Ukrainian].

Pysarenko, V. V. Marketing ovoshchnoj produkcii (metodicheskie i prakticheskie aspekty): Marketingovoe issledovanie potrebitelej, roznichnogo i optovogo segmenta rynka ovoshchnoj produkcii [Marketing of vegetable products (methodological and practical aspects): Marketing research of consumers, retail and wholesale segment of the vegetable market]. Retrieved from https://agromage.com/stat_id.php?id=325 [in Russian].

Pysarenko, V. V. (2010). Perspektyvy rozvytku haluzi ovochivnytstva [Prospects for the development of vegetable growing]. Visnyk Poltavskoi derzhavnoi ahrarnoi akademii. Ekonomika, 1, 139 – 142 [in Ukrainian].

Sukhyi, P. O., & Zaiachuk, M. D. (2012). Suchasnyi stan ta perspektyvy rozvytku ovochivnytstva v Ukraini [Current state and prospects of vegetable growing in Ukraine]. Uchenye zapiski Tavricheskogo nacional'nogo universiteta im. V.I. Vernadskogo. Seriya "Geografiya", 25 (64), 38 – 48 [in Ukrainian].

Sievidova, I. O., & Leshchenko, L. O. (2017). Stan, problemy ta perspektyvy rozvytku ovochivnytstva v Ukraini [State, problems and prospects of vegetable growing development in Ukraine]. Ekonomichna nauka. Investytsii: praktyka ta dosvid, 12, 28 – 33 [in Ukrainian].

Abramova, V. S., & Sievidova, I. O. (2019). Okremi aspekty rozvytku haluzi ovochivnytstva na suchasnomu etapi [Some aspects of the development of the vegetable growing at the present stage]. Visnyk SNT NNI biznesu i menedzhmentu KhNTUSH, 2, 167 – 170 [in Ukrainian].

Baliuk, S. A., Lisovyi, M. V., & Zakharova, M. A. (2012). Priorytetni napriamky rozvytku ovochivnytstva i bashtannytstva v Ukraini [Priority directions of vegetable and melon growing development in Ukraine]. Visnyk ahrarnoi nauky, 7, 7 – 10 [in Ukrainian].

Krykunova, V. M., & Avercheva, N. O. Priorytety ta osoblyvosti formuvannia propozytsii na rynku produktsii ovochivnytstva v Ukraini [Priorities and features of supply formation in the market of vegetable products in Ukraine]. Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho natsionalnoho universytetu, 29, 84 – 93 [in Ukrainian].

Prokopenko, O. M. (2009). Silske hospodarstvo Ukrainy za 2008 rik [Agriculture of Ukraine in 2008]. Kyiv: Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy [in Ukrainian].

Prokopenko, O. M. (2021). Silske hospodarstvo Ukrainy za 2020 rik [Agriculture of Ukraine in 2020]. Kyiv: Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy [in Ukrainian].

Переглядів анотації: 29
Завантажень PDF: 61
Опубліковано
2021-06-30
Як цитувати
Melnychenko, S., & Bohadorova, L. (2021). ДОСЛІДЖЕННЯ ДИНАМІКИ ПОПИТУ ТА ПРОПОЗИЦІЇ ВІТЧИЗНЯНОГО ТОВАРОВИРОБНИКА ОВОЧЕВОЇ ПРОДУКЦІЇ В КОНТЕКСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ЖИТТЯ НАСЕЛЕННЯ. Європейський науковий журнал Економічних та Фінансових інновацій, 1(7), 75-84. https://doi.org/10.32750/2021-0107