ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ В УКРАЇНІ

  • Olga Sosnovska доктор економічних наук, доцент, завідувачка кафедри фінансів та економіки, Київський університет імені Бориса Грінченка, Київ, Україна https://orcid.org/0000-0002-2177-0691
  • Iryna Horach здобувач ІІ (магістерського) рівня вищої освіти, спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування», Київський університет імені Бориса Грінченка, Київ, Україна
Ключові слова: інвестиційна діяльність; страхова компанія; страхові резерви; принципи інвестування; функції управління інвестиційною діяльністю.

Анотація

У статті досліджено стан розвитку страхового ринку України та визначено основні тенденції інвестиційної діяльності вітчизняних страховиків. Обґрунтовано сутність та особливості управління інвестиційною діяльністю страхових компаній. Узагальнено поняття управління інвестиційною діяльністю як системи управління інвестиційним процесом. Визначено принципи управління інвестиційною діяльністю страховиків, серед яких безпечність, прибутковість, ліквідність та диверсифікація. Проаналізовано склад та структуру розміщення коштів страхових резервів у інвестиційні активи. Узагальнено причини, які стримують розвиток інвестиційної діяльності страхових компаній. Доведено, що необхідним процесом ефективного функціонування та розвитку страхового бізнесу є управління їх інвестиційною діяльністю, яке має здійснюватися на основі принципів комплексності та системності, пріоритетності, пропорційності й збалансованості, органічного поєднання внутрішніх фінансових можливостей і задач розвитку зовнішньоекономічної діяльності компанії, конкурентоспроможності, керованості. Охарактеризовано передінвестиційний, інвестиційний та операційний етапи управління інвестиційною діяльністю страховика. Розглянуто функції управління інвестиційною діяльністю страховика, серед яких організаційна забезпеченість, інформаційна забезпеченість, планування, контроль та моніторинг інвестиційних проєктів, проведення фінансово-економічних розрахунків, оцінка ефективності. Визначено критерії аналізу інвестиційної діяльності страховика, що засновані на дисконтованих та облікових оцінках. Зазначено, що, перспективним напрямом розвитку діяльності страховиків є впровадження нових видів страхових послуг. Охарактеризовано «Unit-Linked» як сучасний напрям інвестиційної діяльності страховика, що передбачає поєднання класичного накопичувального страхування життя з інвестиційною діяльністю у вигляді пайових фондів. Запропоновано заходи розвитку національного страхового ринку та підвищення інвестиційної активності страхових компаній.

Статистика завантажень

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Посилання

Sosnovska O., Zhytar M. (2018). Financial architecture as the base of the financial security of the enterprise. Baltic Journal of Economic Studies, Vol. 4 , Riga. рр. 334-340.

Bratyuk V., Boshinda I. (2016). Investment activity of insurance companies. Scientific Bulletin of the International Humanities University. pp. 69–71.

Voynarenko M., Bushovskaya L. (2015). Investment activity as an object of management. Economy: the realities of time. рр. 40–44.

Gorodnichenko Y. (2017). Trends and prospects for the development of the insurance market of Ukraine. Money, finance and credit. № 10. рр. 569–573.

Denisenko M., Tokacheva A. (2018). Investment activity of the insurance company: problems and directions of activation. Efficient economy. № 10. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6640 (access date: 17.09.2021).

Information on the state and development of the insurance market of Ukraine URL: https://www.nfp.gov.ua/ ua / Informatsiia-pro-stan-i-rozvytok-strakhovoho-rynku-Ukrainy.html. (appeal date: 24.09.2021).

Kramarenko K. (2019). Management of investment activities of enterprises in terms of sustainable economic development. Eastern Europe: Economy, Business and Management. № 4 (21). рp. 246–250. URL: http://www.easterneurope-ebm.in.ua/ 21-2019-ukr (access date: 18.09.2021).

Maidanchenko I. (2012). Investment activity of insurance companies is a way to economic growth. Scientific and technical information. № 3. рр. 41–44.

Milosevic N. (2018). Investment activity of insurance companies in Ukraine. Economy and society. №16. рp. 758-763.

Solovyova O. (2017). Substantiation of the investment strategy of the insurance company in Ukraine. Bulletin of Dnipropetrovsk University. Economy. № 5 (4). рр. 69-76.

Fedorenko M. (2013). Investment activity of insurance companies in Ukraine. Investments: practice and experience. № 9. pp. 21–23.

Feyer O. (2016). Investment management as a component of the investment mechanism of the enterprise. Economy and society. № 5. рр. 256–259. URL: http://www.economyandsociety.in.ua/journal/5_ukr/46.pdf (access date: 25.09.2021).

Переглядів анотації: 61
Завантажень PDF: 62
Опубліковано
2021-06-30