ТЕНДЕНЦІЇ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ В УКРАЇНІ

  • Olga Sosnovska доктор економічних наук, доцент, завідувачка кафедри фінансів та економіки, Київський університет імені Бориса Грінченка, Київ, Україна https://orcid.org/0000-0002-2177-0691
  • Iryna Sirenk’ka здобувач ступеня магістр, Київського університету імені Бориса Грінченка, м. Київ, Україна
Ключові слова: страхові компанії; інноватизація; інноваційна активність; види інновацій; інноваційні продукти.

Анотація

У статті досліджено сучасні тенденції розвитку ринку страхових послуг України. Проаналізовано динаміку кількості страхових компаній та їх інноваційну активність. Доведено, що компанії, які функціонують тривалий час не запроваджуючи нових технологій та страхових продуктів, втрачають свою клієнтську базу і є збитковими. Проаналізовано динаміку до зменшення кількості інноваційно-активних фінансових та страхових підприємств, які впроваджували нову або значно вдосконалену продукцію, інновації в продуктах та процесах, створювали маркетингові чи організаційні інновації. Здійснено аналіз основних показників функціонування та темпів росту діяльності страховиків, які відображає динаміка страхових платежів і страхових виплат. Представлено сутність та види інновацій на страховому ринку. Окреслено основні тенденції розвитку страхових продуктів, серед яких: інтернет, соціальні мережі, мобільні додатки, нові канали збуту, хмарні технології, автоматизація бізнес–процесів та визначено їх вплив на інноваційність страховика. Доведено, що розвиток та перехід на інтернет – страхування є необхідною умовою для ефективного управління страховою компанією та скорочення витрат на ведення діяльності. Визначено роль хмарних технологій і технологій великих даних (Big datа) щодо оптимізації бізнес-процесів та оцінки ризиків шляхом аналізу інформації з мережі Інтернет. Виявлено основні проблеми, з якими стикаються страхові компанії, шляхами подолання яких є  впровадження інновацій, що в подальшому сприятиме розвитку страхового ринку України. Проаналізовано та систематизовано досвід вітчизняних страховиків щодо впровадження інновацій. Виявлено, що КАСКО та ДМС є більш інноваційними серед інших страхових продуктів. Узагальнено, що інноваційний процес передбачає поступове формування конкурентоспроможної страхової послуги, яка за кількісними та якісними властивостями перевершить свої аналоги. Встановлено, що забезпечення конкурентоспроможності та фінансової стійкості страхових компаній потребує розробки інновацій  та їх активне впровадження у ключові бізнес-процеси.

Статистика завантажень

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Посилання

Review of the non-banking financial institutions sector by the results of 2020. URL: https://bank.gov.ua/en/news/all/tendentsiyi-ta-novatsiyiregulyuvannya-finansovogo-sektori-v-ukrayini-seminar-dlya-vikladachiv-vzoukrayini-15-16-kvitnya-2021-roku

Scientific and innovative activity of Ukraine. 2020: stat. zb. State statistics service of Ukraine. - Kyiv, 2020. - 107 p.

Rating of insurance companies of Ukraine Insurance Top [Electronic resource] URL: https://forinsurer.com/ratings/nonlife (access date: 12.10.2021)

Denisenko M., Chekhovskaya Y. (2018). Measures to intensify the innovative activities of the insurance company. Agrosvit. № 22. 28–33

Official site of UNIQA Insurance Company URL: httpshttps: //uniqa.ua/ua/ (appeal date: 20.10.2021).

Official website of PJSC "ARX Insurance Company" URL: https://arx.com.ua/ (access date: 20.10.2021).

Official site of JSC "SG" TAS "URL: https://sgtas.ua/property-protection/povniy-zhytlozahyst/ (access date: 20.10.2021).

Official website of PZU Ukraine Insurance Company URL: https://www.pzu.com.ua/useful/press/grupa-pzu-ukrayina-vidsvyatkuvala-100-richchya.html (access date: 20.10.2021).

Official site of INGO Ukraine Insurance Company https://online.ingo.ua/ (access date: 20.10.2021).

Indicators of insurance companies [Electronic resource] / National Bank of Ukraine. - Access mode: https://bank.gov.ua/ua/statistic/supervision-statist/data-supervision#6. (application date: October 12, 2021)

Milovska N. (2020). Electronic form of concluding insurance contracts. Civil law and process. №11. 34-41.

Svitlana Yehorycheva, Iryna Fysun, Tetiana Hudz, Oksana Palchuk and Natalia Boiko (2020). Innovations in the insurance market of a developing country: Case of Ukraine. Investment Management and Financial Innovations, 17 (4), 175-188.

Owl. O. (2019). MAIN TRENDS OF THE INSURANCE MARKET OF UKRAINE. Scientific notes of KROK University, № 3 (51), 59–67.

Sosnovska O. (2021). Competitive advantages of insurer in the context of digital transformations of insurance business in Ukraine The Baltic scientific journal Socioworld. Estonia, Tallinn. №5. 34-43.

Sosnovskaya O. (2021). Innovation of the insurance business in the development of the digital economy. Business Inform: a scientific journal. Kharkiv. № 7. 62–69.

Statistical information [Electronic resource]. - Access mode: http://ukrstat.gov.ua/.(date of application: 12.10.2021)

Fesenko N., Yaremchenko L. (2019). The state and prospects of the insurance market of Ukraine in the context of globalization. Economy and state. № 8. 28-34.

Werner G. (2017). Technology risk in insurance: why carriers can't stay stationary for long. URL: www.willistowerswatson.com/en/insights/2017/09/Technology-risk-in-insurance-why-carriers-cannot-stay-stationary-for-long (access date: 20.10.2021).

Chernyak J., Klapkiv L. (2018). Determinants of innovation development in the insurance business. Innovative economy № 1-2. 182-188.

Переглядів анотації: 65
Завантажень PDF: 43
Опубліковано
2021-11-24