СИНЕРГІЯ АГРАРНОГО БІЗНЕСУ ТА ІТ СФЕРИ УКРАЇНИ ЯК ЗАПОРУКА ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ

  • Mariia Ihnatko PhD, доцент кафедри менеджменту, фінансів та інформаційних технологій, Карпатського університету імені Августина Волошина, Ужгород, Україна https://orcid.org/0000-0002-4230-4761
Ключові слова: агропромислове виробництво; інноваційний парк; інноваційний процес.

Анотація

У статті наголошено на необхідності переходу української економіки до цифрової, зокрема через впровадження сучасних рішень у стратегічних галузях. Обґрунтовано важливість впровадження інформаційних рішень в агропромислове виробництво України та наголошено на добровільності цього процесу. Проведено аналіз сучасного стану аграрної сфери, яка є пріоритетною, відіграє вирішальну роль у забезпеченні продовольчої безпеки країни. Виокремлено чинники, які негативно впливають на розвиток аграрного сектору економіки, якість агропромислової продукції, гальмують процес здобуття вітчизняним агросектором лідируючих позицій на міжнародній арені. Наведено перелік інформаційних рішень для аграрної сфери, які розроблені українськими програмістами та набули широкого використання іноземними агропромисловими підприємствами. Запропоновано чотири можливі варіанти взаємодії АПК та ІТ. Акцентовано на важливості об’єднання аграрного бізнесу та сфери інформаційних технологій. Наведено приклади успішної взаємодії ІТ та аграрного сектору через стартапи. Згруповано агропромислові підприємства та ІТ компанії у розрізі регіонів та виокремлено області із найбільшою їх концентрацією. Запропоновано активізувати сучасні інформаційні рішення шляхом добровільного об’єднання науки, держави, агробізнесу та сфери ІТ. Змодельовано інноваційний парк та виділено області України, які можуть стати центрами прийняття локальних рішень даного елементу інноваційної інфраструктури. Наведено наукові та освітні установи аграрного спрямування, які потенційно можуть брати активну участь в інноваційному парку. Наведено ряд завдань, які виконуватиме інноваційний парк. Перераховано вигоди, які отримають учасники інноваційного парку. Обґрунтовано важливість синергії АПК, ІТ, наукових установ у вигляді інноваційного парку під керівництвом держави.

Статистика завантажень

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Посилання

Official site of the State Statistics Service of Ukraine. URL: http://ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2008/vvp/vvp_ric/vtr_u.htm

Review of Ukrainian systems for agribusiness automation. Aggeek.net. URL: https://uhbdp.org/ua/news/innovatsiji-v-apk/1165-oglyad-ukrajinskikhsistem-avtomatizatsiji-agrobiznesu

Ihnatko MI (2019). Information technologies and innovations as a guarantee of effective management of innovative development of agro-industrial complex. Management in the agricultural sector of the economy: the theory and practice of effective development: materials of the V International scientific-practical conference of young scientists, graduate students, students, Zhytomyr. 2019. P.442-446.

Lenfers Christina. Zukunft der Landwirtschaft: Wenn morgen schon 2030 wäre. URL: https://www.topagrar.com/panorama/news/zukunftsszenarien-wennmorgen-schon-2030-waere-11808351.html. (in German)

Osovska HV, Yushkevych OO, Zavadskyi YS (2009). Economic dictionary. Kyiv. 358p.

Official site of DOU. URL: https://dou.ua/

Kozlovskyi V O (2007). Innovation management: a textbook. Vinnytsia. 210 p.

Official site of the Ministry of Education and Science of Ukraine. URL: https://mon.gov.ua/ua

Переглядів анотації: 28
Завантажень PDF: 13
Опубліковано
2021-12-23