ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ВИЩОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ НА ШЛЯХУ ІНТЕГРАЦІЇ У ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ОСВІТНІЙ ПРОСТІР

  • Olena Kuzmak доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Луцький національний технічний університет, Луцьк, Україна https://orcid.org/0000-0003-0394-0981
  • Oleg Kuzmak доктор економічних наук, професор, професор кафедри маркетингу, Луцький національний технічний університет, Луцьк, Україна https://orcid.org/0000-0002-1950-8416
Ключові слова: якість освіти; забезпечення якості вищої освіти; Європейський освітній простір; управління забезпечення якості вищої освіти; ефективність управління у сфері вищої освіти; менеджмент якості освітніх послуг; оцінка якості освітніх послуг.

Анотація

Забезпечення якості та управління якістю є основними викликами в управлінні вищими навчальними закладами не лише України, а й Європи в умовах сталого розвитку та коронавірусної кризи. Саме тому, на сучасному етапі виникає гостра необхідність у дослідженні проблем управління забезпечення якості вищої освіти як на внутрішньому рівні, так і на зовнішньому. Для України актуальним є прагнення до інтеграції у європейський освітній простір, яка вимагає засвоєння нових положень європейського освітнього середовища на основі найсучасніших технологій, що забезпечує підвищення якості освітніх послуг з орієнтацією на інтереси здобувачів вищої освіти. Досліджені можливі три варіанти оцінки здобувачами вищої освіти рівня наданих послуг. Виявлено, що як правило, в переважній більшості, очікування здобувачів вищої освіти не збігаються з дійсністю, тобто існують різні невідповідності в уявленнях і очікуваннях, які називаються “розривами”. Визначено, що університету необхідно здійснити всі заходи по впровадженню (інтеграції) процесів управління якості в стратегію розвитку закладу вищої освіти. Задля цього запропонована схема інтеграції менеджменту якості в стратегічне управління закладом вищої освіти. Підвищення якості надаваних освітніх послуг можливе в тому числі і за рахунок впровадження інновацій у сферу вищої освіти. Дані зміни сприятимуть підвищенню ефективності управління у сфері вищої освіти, зміцненню позицій і підвищать конкурентоспроможність та результати діяльності університетів. З проведеного дослідження можна зробити висновок, що у не у всіх закладах вищої освіти України є усвідомлення того, що оцінка якості освітніх послуг є вкрай важливим аспектом на шляху до підвищення якості послуг та підвищення конкурентоспроможності самих закладів вищої освіти. Для діагностування необхідний зворотній зв’язок, який дасть можливість університетам оперативно реагувати на оцінки здобувачів вищої освіти щодо отриманих освітніх послуг, удосконалювати їх, робити послуги максимально привабливими для здобувачів вищої освіти.

Статистика завантажень

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Посилання

Salimova, T.A. (2008) Upravlinnja jakistju [Quality management]. Moscow: «Omega-L». (in Russian]

Veksler, E.M., Ryfa, V.M., & Vasylevych, L.F. (2008) Menedzhment jakosti: [Quality management]. Kyiv: VD «Professional». [in Ukrainian]

Bondar, O.V. (2012) Sytuacijnyj menedzhment [Situational management]. Kyiv: Center for Educational Literature. [in Ukrainian]

James R. Evans (2004) Total Quality: Management, Organization and Strategy. South-Western College Pub. [in English]

Harrington, H.J. (1987). The Improvement Process: How America's Leading Companies Improve Quality. Singapore: McGraw-Hill. (in English]

Feigenbaum, A. V. (Armand Vallin). (1951). Quality control: principles, practice, and administration. New York: McGraw-Hill. [in English]

Kotler, F. (2007) Osnovy marketinga. Kratkiy kurs [Fundamentals of Marketing. Short course]. (Publishing house «Progress», Trans.). Moscow; Saint Petersburg; Kiev: Publishing House «Williams». [in Russian]

Douglas C. Bennett (2001). Assessing Quality in Higher Education. Retrieved from: https://www.aacu.org/publications-research/periodicals/assessing-quality-higher-education (2021, December, 24). [in English]

Parasuraman А., Valarie A. Zeithaml, & Leonard L.Berru (1985). A Conceptual Model of Service Quality and Its Implications for Future Research. Journal of Marketing, no 4, pp. 41-50. Retrieved from: https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/2491773/mod_resource/content/1/Conceptual%20Model%20of%20Service%20Quality%20and%20Its%20Implications%20for%20Future%20Research.pdf. (2021, December, 24). [in English]

Susan J.Devlin, & Dong Н.K. (1994). Servise Quality from the Customers Perspective. Marketing Research: A Magazine of Management and applications, Winter, pp. 4-13. [in English]

Переглядів анотації: 19
Завантажень PDF: 5
Опубліковано
2021-12-23