СТАТИСТИЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ ТА МОДЕЛЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ

  • Nelya Parfentsevа доктор економічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, м. Київ, Україна https://orcid.org/0000-0003-2768-8100
  • Halyna Holubova кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри статистики та математичних методів в економіці, Національна академія статистики, обліку та аудиту, м. Київ, Україна https://orcid.org/0000-0003-4847-5235
  • Alina Samoilenko студентка IV курсу, спеціальності «Економіка», Національна академія статистики, обліку та аудиту, м. Київ, Україна
Ключові слова: прямі іноземні інвестиції; інвестиційна привабливість; експорт; імпорт; ВВП; імпортна залежність.

Анотація

Обґрунтовано актуальність статистичного оцінювання та моделювання інвестиційної привабливості України. Зазначено, що важливу роль щодо залучення іноземного капіталу відіграє інвестиційний клімат країни. Існує низка проблем в частині інвестиційного менеджменту, зокрема, недосконалість нормативно-правового законодавства України, наростаючі фінансові ризики, низька інвестиційна активність власних інвесторів тощо. В ході аналізу встановлено, що показники експортно-імпортної діяльності країни суттєво впливають на залучення прямих іноземних інвестицій. Так, у 2020 р. порівняно з 2015 р. рівень прямих іноземних інвестицій у ВВП зменшився на 45%, що було спричинено негативним впливом імпортної квоти України, що становила 57% у 2015 р. та 40,4% у 2020 р., відповідно. Для оцінювання рівномірності територіального розподілу прямих іноземних інвестицій в Україні обчислено коефіцієнти локалізації та концентрації, які засвідчили про високий ступінь концентрації прямих іноземних інвестицій в окремих регіонах України, а саме в м. Київ (6,36) та Дніпропетровській (1,23) області. Нерівномірність розподілу частки ПІІ та частки зайнятого населення підтверджує розрахований коефіцієнт концентрації, що становить 0,48. Авторами здійснено кластерний аналіз регіонів України за інвестиційною привабливістю. До першого кластеру віднесено Дніпропетровську та Донецьку області, як промислові центри України, що характеризуються потужним виробничим потенціалом. Київ віднесено до окремого кластеру, як нетиповий регіон, що займає вигідне економіко-географічне положення, має добре розвинену інфраструктуру, потужний промисловий комплекс, високі показники соціально-економічного розвитку тощо. До другого кластеру віднесено всі решта (22) регіони України, які утворюють однорідну групу із середніми значеннями досліджуваних показників. Проаналізовано взаємозалежність між обсягами прямих іноземних інвестицій та макроекономічними показниками: обсягом експорту та імпорту, ВВП, курсом долара США, індексом споживчих цін, фактором часу. За результатами кореляційного аналізу встановлені висококорельовані змінні, які було вилучено з аналізу. Побудовано дві моделі, що описують взаємозв’язок ПІІ з показниками ЗЕД.

Статистика завантажень

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Посилання

Burlaka N. (2019). Rozvytok investytsiinoi diialnosti pidpryiemstv Ukrainy. Investytsii: praktyka ta dosvid. № 8. pp. 37-44.

Ivashchenko A. (2013). Faktory pidvyshchennia tempiv zrostannia investytsiinoi aktyvnosti v Ukraini. Investytsii: praktyka ta dosvid. №24. pp. 11–20.

Obolenskyi O. (2014). Perspektyvy zaluchennia priamykh inozemnykh investytsii u natsionalnu ekonomiku. Ekonomika i rehion. № 3 (46). pp. 8-14.

Romanchuk Z. (2010). Problemy zaluchennia inozemnykh investytsii v ekonomiku Ukrainy ta shliakhy yikh vyrishennia. Visnyk Lvivskoho universytetu. Lviv: LNU im. I.Franka. Seriia ekonomichna. Vyp. 43. pp. 162–167.

Svystun L. (2017). Morokhovets I.O Perspektyvy inozemnoho investuvannia v ekonomiku Ukrainy u konteksti zahroz yii ekonomichnii bezpetsi. Hlobalni ta natsionalni problemy ekonomiky. Vyp. № 18. pp. 483–489.

Teslia S. (2009). Priami inozemni investytsii yak ekonomichna katehoriia, yikh sut ta klasyfikatsiia. Naukovyi visnyk NLTU Ukrainy. Vyp. 19.3. pp. 131–139.

Chorna O. (2012). Kontseptsiia mekhanizmu derzhavnoho upravlinnia investytsiino-innovatsiinymy protsesamy v Ukraini. Naukovyi visnyk: Finansy, banky, investytsii. №1. pp. 64–67.

Shtepenko K., Zaburaieva O. (2019). Analiz priamykh inozemnykh investytsii v ekonomiku Ukrainy ta peredumovy neobkhidnosti yikh zaluchennia. Efektyvna ekonomika. № 5. ULR: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7040.

Golubova G. (2018). The investment attraction of Ukraine: the region’s aspect. Biznes-analityka v upravlinni zovnishnoekonomichnoiu diialnistiu: materialy V Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii. Kyiv, pp. 25-29.

Kremen V., Kremen O. (2019). Investytsiina pryvablyvist pidpryiemstva: sutnist ta osoblyvosti otsiniuvannia. Ekonomika. Finansy. Pravo. № 12. pp. 29-34.

Kremen O. (2010). Osoblyvosti otsiniuvannia investytsiinoi pryvablyvosti rehionu. Prykladna statystyka: problemy teorii ta praktyky: zb.nuk.pr. Vyp. 7. pp.212-224

Novikov V. Stattia: «Kraina proidannia. Chomu vlada ne stymuliuie ukraintsiv zaoshchadzhuvaty?» ULR: https://www.epravda.com.ua/publications/2019/08/26/650910/

Holubova H. (2019). Zastosuvannia indeksnykh modelei v otsiniuvanni zovnishnoekonomichnoi diialnosti Ukrainy. Statystyka Ukrainy. № 1. pp. 24–34.

Ofitsiinyi sait Derzhavnoi sluzhby statystyky. ULR: www.ukrstat.gov.ua .

Metodyka rozrakhunku rivnia ekonomichnoi bezpeky Ukrainy ULR: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0060665-07#Text

Hnidina V. Osoblyvosti zaluchennia priamykh inozemnykh investytsii v rehionakh Ukrainy. ULR: https://conf.ztu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/09/246.pdf

Hrebeniuk N. (2012). Investytsiina pryvablyvist: sutnist ta zasoby pokrashchennia. Investytsii: praktyka ta dosvid. No13. pp. 12-17.

World Investment Report 2016. Investor nationality: Policy Challenges. – Geneva: United Nations, 2016. – 218 p. ULR: http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/wir2016_en.pdf.

Ofitsiinyi sait Ministerstva finansiv Ukrainy ULR: http://minfin.gov.ua .

Ofitsiinyi sait Natsionalnoho banku Ukrainy. ULR: http://www.bank.gov.ua/control/uk/curmetal/detail/currency?period=daily .

Переглядів анотації: 60
Завантажень PDF: 41
Опубліковано
2021-12-30