ВПЛИВ ДІДЖИТАЛІЗАЦІЇ НА РОЗВИТОК КОМУНІКАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ

  • Valeriia Loiko доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів та економіки, Київського університету імені Бориса Грінченка, м. Київ, Україна http://orcid.org/0000-0003-3248-1585
  • Yelyzaveta Loiko здобувач ступеня магістра, Університету економіки та права «КРОК», м. Київ, Україна http://orcid.org/0000-0003-3266-8286
Ключові слова: діджиталізація; заклад освіти; комунікаційна політика; дистанційні технології навчання; соціальні мережі.

Анотація

У статті розглянуто питання впливу процесу діджиталізації на розвиток комунікативної політики закладів освіти. Узагальнено сучасні підходи до визначення поняття «комунікаційна політика закладу освіти» у наукових працях  вітчизняних вчених. Зроблено висновок, що комунікаційна політика закладу освіти складається із певних елементів, на кожний з яких процес діджиталізації має свій вплив. Наведено авторську елементу схему складу комунікативної політики закладу освіти. Наведено схему побудови зв’язків внутрішніх комунікацій в закладі освіти. Проведено систематизацію інформаційних технологій формування комунікаційної політики закладу освіти під впливом процесу діджиталізації. Виділено позивні та негативні риси впливу процесу діджиталізації на всі види комунікацій, які формують комунікаційну політику закладу освіти. Наведено відмінності традиційних та інноваційних технологій здійснення комунікацій закладами освіти як у внутрішньому так і у зовнішньому середовищі. Зроблено висновок, що процес діджиталізації в освіті значно підвищує рівень конкуренції між закладами освіти. Діджиталізація значно розширює коло можливостей для здобувачів освіти отримання освіти не тільки у закладах освіти всередині країни, а і вступити до будь-якого закладу освіти в іншій країні. Таким чином процес діджиталізацій освіти значно розширює конкурентне середовище для закладів освіти. Під впливом процесу діджиталізації вітчизняні заклади освіти конкурують не тільки між собою а і з закладами освіти інших держав. Для вітчизняних закладів освіти вплив діджиталізації є справжнім викликом. Для утримання конкурентоспроможних позицій на ринку освітніх послуг вітчизняним закладам освіти потрібні сучасні трансформації: відкриття освітніх програм на англійській мові, постійне оновлення переліку та контенту навчальних дисциплін, підвищення кваліфікації викладачів та науково-педагогічних правників закладів освіти, перехід на електронний документооборот.

Статистика завантажень

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Посилання

Buynytska O., Varchenko-Trotsenko L., & Hrytselyak B. (2020). Digitalization of a higher education institution. Educational discourse: electronic scientific publication, 1 (28), 64-79.

Malakhov A., Khmelna O. (2021). Digitalization of an educational institution as an effective model of quality management of the provision of educational services. International scientific journal "Grail of Science", 10, 396 – 409.

Efimov V., Laptevа A. (2018). The future of universities: is digitalization the priority? (expert view). Journal of SFU. Humanities, 12.

Dushchenko O. (2021). Current state of digital transformation of education. Physical and Mathematical Education, 2(28), 40-45.

Yegorchenkova N., Teslia Y., & Khlevna Y., Kychan O. (2020). Methodological aspects of creating a digital university. Bulletin of the National Technical University "KhPI". Series: Strategic management, management of portfolios, programs and projects, 1, 31 – 36.

Kraus K., Kraus N., & Nikiforov, P., Pochenchuk, G., Babukh, I. (2021). Information and Digital Development of Higher Education in the Conditions of Innovatyzation Economy of Ukraine. WSEAS Transactions on Environment and Development, 17, 659-671.

Ramskyi, Y., Yashchyk, O., & Tverdokhlib, I., Ramskyi, A. (2021). The use of open online courses in the conditions of mixed training of future specialists in information technologies. Information technologies and teaching aids, 84(4), 138–157.

Kraus K., Kraus N., & Maslov A. (2021). Institutional-evolutionary frames of the "digital man" mentality as the "genetic code" of digital entrepreneurship. Effective Economy, 3, URL: http://www.economy.nayka.com.ua.

Volkova V., Oglih V., (2019). Communication policy of higher education institutions of Ukraine as a basis for their successful functioning. Economic space, 148, 172 –185.

Kolomytseva, O., Chepurda, L., & Vasylchenko, L. (2019). Communication support in the formation of the regional market of educational services. Scientific notes of the University "KROK", 3 (55), 110–116.

Kovalchuk V., (2020). Theoretical foundations of communication management strategy formation in institutions of higher education. Scientific notes of the National University "Ostroh Academy". "Economics" series: scientific journal, 19(47), 43–50.

Vasynyova N. (2021). Communicative technologies of educational institution management. Educational method. manual. Govt. Faculty of Taras Shevchenko LNU. Starobilsk, 238.

Report of the KMDA for 2020.

OECD. Trends Shaping Education 2016. Paris, OECD Publishing. 2016. p.115.

Extraordinary Session on Education post-COVID-19: 2020 Global Education Meeting. URL: https://mon.gov.ua/ua/news/pozachergova-sesiya-globalnoyi-konferenciyi-yunesko-z-pitan-osviti-u-chasi-post-covid-19-uhvaleno-deklaraciyu-shodo-zmicnennya-sistemi-osvitnogo-prostoru

Переглядів анотації: 9
Завантажень PDF: 6
Опубліковано
2021-12-30