УПРАВЛІННЯ ЗОВНІШНІМ ДЕРЖАВНИМ БОРГОМ УКРАЇНИ

  • Sergiy Obushnyi Кандидат економічних наук, заступник декана факультету інформаційних технологій та управління, Київський університет імені Бориса Грінченка http://orcid.org/0000-0001-6936-955X
  • Liubov Dziadevych Здобувач ступеня магістр, Київський університет імені Бориса Грінченка
Ключові слова: зовнішній державний борг України; управління зовнішнім державним боргом; зовнішні запозичення; бюджетний дефіцит; боргове навантаження; фінансова безпека; фінансова стабільність; фінансування боргу.

Анотація

У статі розкрито сутність та економічний зміст категорії зовнішнього державного боргу. Зокрема, представлені різні підходи сучасних науковців-економістів стосовно дефініції зовнішній державний борг. Виявлено, що серед дослідників зовнішньої заборгованості немає єдиного підходу до трактування терміну «зовнішній державний борг». Це пояснюється тим, що державний борг характеризують з різних позицій.

Проаналізовано сучасний стан та проведено ретроспективний аналіз формування боргових відносин в Україні. За результатами дослідження виявлено 8 етапів формування зовнішнього боргу України та представлено їх коротку характеристику. Наведено основні причини нарощення зовнішнього державного боргу серед яких наявність дефіциту бюджету протягом останнього десятиріччя, наявність боргових зобов’язань у значних для нашої держави розмірах перед країнами-кредиторами, зниження боргової безпеки у контексті невирішеного до сих пір військового конфлікту на сході держави. На сучасному етапі  існує необхідність покриття дефіциту бюджету, рефінансування раніше здійснених державних запозичень тощо.

Досліджено структуру зовнішньої заборгованості з різних позицій, а саме: у розрізі валют погашення та за типом кредитора. Аналіз структури зовнішнього боргу за типом кредитора дав змогу виявити основних кредиторів, якими являються міжнародні фінансові організації. Щодо валютної структури українських запозичень, то вона є деформованою, оскільки значну частку станолять позики, здійсненні у доларах США. Враховуючи вищесказане, система управління боргом знаходиться у прямій залежності від валютної політики держави та умов, які визначають кредитори, піклуючись про повернення позичених коштів.

На основі аналізу поточної ситуації з заборгованістю в Україні, запропоновано практичні рекомендації щодо досягнення прийнятного рівня боргового навантаження в рамках оптимізації існуючої системи управління зовнішніми запозиченнями.

Статистика завантажень

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Посилання

1. Adonin S., & Iziumska V. (2015). Features of the deficit of the state budget of Ukraine at the present stage. Naukovyi Visnyk Mizhnarodnoho Humanitarnoho Universytetu,108-111. [in Ukrainian].
2. Bohdan T. (n.d.). Analysis of Ukraine's Public Debt Management in Q1 2018. Retrieved November 12, 2018, from http://optimacenter.org/userfiles/Аналіз управління державним боргом у січні-вересні 2018 року.pdf. [in Ukrainian].
3. Budget Code of Ukraine. (n.d.). Retrieved November 12, 2018, from http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2456-17. [in Ukrainian].
4. State and guaranteed by the state debt. (n.d.). Retrieved October 12, 2018, from https://index.minfin.com.ua/ua/finance/debtgov/. [in Ukrainian].
5. Law of Ukraine "On the peculiarities of the implementation of transactions with the state, guaranteed by the state debt and local debt" from від 12.04.2016 № 1081-VIII. (2016, April 12). Retrieved October 12, 2018, from http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1081-19. [in Ukrainian].
6. Kraichak E. (2018). Risk Management of Ukraine's External Public Debt. Investytsii Praktyka Ta Dosvid,9. Retrieved October 12, 2018, from http://www.investplan.com.ua/pdf/9_2018/5.pdf. [in Ukrainian].
7. Mykhailyk O. (2015). Features of international lending: IMF and IBRD. Efektyvna Ekonomika,4. Retrieved October 12, 2018, from http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=3962. [in Ukrainian].
8. Rozhko O. (2008). The economic nature and significance of the state credit in the Ukrainian economy. Bankivska Sprava,4, 81-89. [in Ukrainian].
9. Order of the Cabinet of Ministers of Ukraine "On the introduction of a temporary suspension of payments on repayment and servicing of public debt and debt guaranteed by the state" from 18 november 2015 № 1312-р. (n.d.). Retrieved November 10, 2018, from http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1312-2015-р. [in Ukrainian].

Переглядів анотації: 1144
Завантажень PDF: 3471
Опубліковано
2018-10-17