ФІНАНСОВА СТІЙКІСТЬ БАНКУ - ФАКТОР СТАБІЛЬНОСТІ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ

  • Andrii Ramskyi Доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри фінансів та економіки, Київський університет імені Бориса Грінченка http://orcid.org/0000-0001-7368-697X
  • Inna Budnichenko Здобувач ступеня магістр, Київський університет імені Бориса Грінченка
Ключові слова: банківська система, фінансовий стан, фінансова стійкість.

Анотація

Стаття присвячена аналізу фінансової стійкості банків України на сучасному етапі розвитку, а також визначенню основних факторів впливу, які пов’язані з нею. Розглянуто основні тенденції розвитку банківської системи України. Визначено сучасний стан банківської системи України.  Фінансова стійкість відіграє значну роль у плануванні діяльності комерційних банків, загалом її показники відображають  рівень ризиковості функціонування суб’єкта банківської системи. Управління фінансовою стійкістю має значний вплив на функціонування банків. Саме тому в банках необхідно створювати спеціальні відділи її контролю. В основу дослідження фінансової стійкості банків покладено індикатори фінансової стійкості, які розроблені та використовуються в МВФ та Світовому банку як основа для роботи «Комплексної програми розвитку фінансового сектору до 2020 р.». З’ясовано необхідність застосування різних методик для оцінки фінансової стійкості комерційних банків з метою виявлення ширшого кола проблем, які стосуються ефективності функціонування банківської системи. Подана характеристика основних двох груп факторів, під впливом яких змінюється фінансова стійкість банків. Виявлено що зовнішні фактори мають більш значний вплив на фінансову стійкість банку, зокрема, чинники мегасередовища набувають більшого значення за умов входження банків у міжнародний фінансовий простір. Внутрішні чинники здебільшого знаходяться в площині управління банком, і якраз нераціональне управління ними призводить до порушення стійкого фінансового стану банку.  Розглядаються особливості управління фінансовою стійкістю та методи її оцінювання. Здійснено аналіз економічних нормативів банківської системи України. Запропоновано заходи для мінімізації ризиків і підтримування стійкості банківських установ на необхідному рівні для нормального функціонування в сучасних умовах. Доведено, що забезпечення, підтримка, аналіз та оцінка фінансової стійкості комерційних банків є рушійною силою в розвитку банківської системи, а отже – всієї економіки України.

Статистика завантажень

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Посилання

1. Dziubliuk O.V. (2009). Finansova stiikist bankiv yak osnova efektyvnoho funktsionuvannia kredytnoi systemy. Ternopil. [in Ukrainian].
2. Dovhal Yu. S. (2015). Sutnist finansovoi stiikosti komertsiinoho banku ta efektyvni shliakhy yii zabezpechennia. Finansovyi prostir. (Vol.1). Retrieved October 10, 2018, from http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Fin_pr_2015_1_18.pdf [in Ukrainian].
3. Kovalenko V. V. & Garkusha Ju. A. (2017). Zabezpechennja finansovoi' stijkosti bankiv: teoretychni ta praktychni aspekty. LAP LAMBERT Academic Publishing. [in Ukrainian].
4. Kolodiziev O.M. (2010). Zabezpechennia umov stabilnoho funktsionuvannia bankivskoho sektoru Ukrainy. Kharkiv: KhNEU. [in Ukrainian].
5. Maiba V.V. (2011). Otsiniuvannia faktoriv finansovoi stiikosti komertsiinykh bankiv. Kyiv: DVNZ Kyiv. nats. ekon. un-t im. V. Hetmana. Vol. 8, 49–65. [in Ukrainian].
6. Myhajljuk R. V. (2017) Konceptual'ni zasady mehanizmu upravlinnja finansovoju stijkistju
komercijnyh bankiv. Svit finansiv. Vol. 3–4 (4–5), 21–32 [in Ukrainian].
7. Pogorelenko N. P. & Pylypchuk D. S. (2017) Reguljarna dijal'nist' Nacional'nogo banku Ukrai'ny dlja zabezpechennja finansovoi' stabil'nosti. Uzhgorod. Gel'vetyka,. Vol.13(2), 87–91. [in Ukrainian].
8. Financial stability of the bank: official site of the National Bank of Ukraine. Retrieved October 3, 2018, from http://www.bank.gov.ua/ control/uk/publish/article?art_id=123698. [in Ukrainian].

Переглядів анотації: 794
Завантажень PDF: 291
Опубліковано
2018-11-06