ІННОВАЦІЇ ЯК РУШІЙНА СИЛА БАНКІВСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

  • Valeryia Loiko Доктор економічних наук, доцент, професор кафедри фінансів та економіки, Київський університет імені Бориса Грінченка http://orcid.org/0000-0003-3248-1585
  • Tatiana Bashkyrtseva Здобувач ступеня магістр, Київський університет імені Бориса Грінченка
Ключові слова: банківська сфера; банки; інновації; продукти; послуги; напрями розвитку; Інтернет-банкінг; онлайн-продукти; FinTech компанії; робототехніка; блокчейн.

Анотація

У статті розглянуто питання розробки та впровадження банківський інновацій, зокрема у банках України. Банківськими інноваціями можна вважати як окремі впровадження так і цілі системи організаційних, економічних, управлінських, інституціональних нововведень в будь-якій сфері діяльності банку.  Впровадження банківських інновацій у роботу банку супроводжується як економічним так і соціальним ефектами. Розробкою банківських інновацій займаються як самі банки так і сім професійних світових банківських лабораторій більшість з яких розташована у США. Банківська інновація перестає бути інновацією при масовому її використанні і переходить до стану банківської операції. Термін життя банківської операції значно довший, ніж банківської інновації. До основних банківських інновацій сучасності відносяться наступні: продуктові: платежі в реальному часі, мобільні, безкарткові, безконтактні платежі; дистанційне кредитування, платіжний мінітермінал, онлайн-продукти); процесні (технологічні): хмарні сховища даних, хмарні обчислення - обробка Віg Data, відкритий банкінг - API, інтелектуальний аналіз даних, BaaS - банкінг як послуга, технологія блокчейн; ринкові: everyday banking, цифрове банківське обслуговування у форматі 24/7, безпека банківської діяльності, маркетингові інновації. Багато експертів стверджують, що попри технологічні інновації, домінантну роль у майбутньому все ж будуть відігравати інновації соціальні. І українським банкам доведеться також вчитися ставити своїх клієнтів на перше місце в пріоритетності своїх цілей і налагоджувати тісніші взаємозв'язки. Основними напрямами українських банківських інновацій в останні роки стали: Інтернет та мобільний банкінг та значне розширення банківських операцій, які доступні через ці системи; безкарткові розрахунки через мобільний телефон; режим роботи «24/7»; доступність терміналів самообслуговування; перерахування електронної решти на поповнення мобільного телефону клієнта;  активізація присутності в соціальних мережах; індивідуалізація потреб клієнтів (застосовується переважно для VIP-клієнтів банку). Значна питома вага банківських інновацій впроваджується у сегменті комерційних банків.

Статистика завантажень

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Посилання

1. Law of Ukraine. About innovation activity. (2002). Retrieved October 12, 2018, from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/40-15. [in Ukrainian].
2. Huseva, O. (2015, June 09). Where are the innovations born: The seven most interesting banking laboratories. Retrieved from https://news.finance.ua/ua/news/-/352109/de-narodzhuyutsya-innovatsiyi-7-najtsikavishyh-bankivskyh-laboratorij.[in Ukrainian].
3. Global Banking Outlook 2017. (2017). Retrieved October 10, 2018, from https://www.ey.com/bankingstrategy. [in English].
4. Groenfeldt, Т. (2017). Banking innovations in the USA. Banking Technology. Retrieved October 13, 2018, from https://www.bankingtech.com/2017/03/analysis-banking-innovation-in-the-us/. [in English].
5. Pantielieieva, N. (2017). Financial innovations in the conditions of digitization of the economy: Trends, challenges and threats. Pryazovskyi Ekonomichnyi Visnyk,3, 68-73. Retrieved October 3, 2018. [in Ukrainian].
6. Archive of the NBU Bulletin. (n.d.). Retrieved September 03, 2018, from https://www.bank.gov.ua/control/uk/publish/category?cat_id=67693. [in Ukrainian].
7. Bondarenko, L. (2018). Banking innovations as a necessity for effective functioning of the banking market. Investytsii Praktyka Ta Dosvid,3, 5-8. Retrieved September 10, 2018. [in Ukrainian].
8. Melnyk, O. (2018). Introduction of financial innovations in domestic banking practice. Modern Economics. Retrieved September 13, 2018, from https://modecon.mnau.edu.ua/issue/8-2018/UKR/melnyk.pdf. [in Ukrainian].
9. Official site of "PrivatBank" bank. (n.d.). Retrieved October 12, 2018, from https://privatbank.ua/about/. [in Ukrainian].
10. Litoshenko, A. (2017). Blockchain Technology: Advantages and Opportunities for Use in Different Fields. Ekonomika Ta Derzhava,8, 77-79. Retrieved September 21, 2018. [in Ukrainian].

Переглядів анотації: 484
Завантажень PDF: 970
Опубліковано
2018-10-29