ІННОВАЦІЙНЕ УПРАВЛІННЯ ОСВІТНЬОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

  • Olga Shaporenko Доктор наук з державного управління, професор кафедри управлінських технологій, Вищий навчальний заклад «Університет економіки та права « КРОК » http://orcid.org/0000-0003-4989-0721
  • Lyudmila Parshchenko Доктор наук з державного управління, кандидат педагогічних наук, доцент, Київський ліцей бізнесу http://orcid.org/0000-0003-0613-2998
Ключові слова: заклад вищої освіти; інноваційне управління; освітня діяльність; функції управління.

Анотація

Перехід від індустріального до інформаційного суспільства, так званого «суспільства знань», провокує формування нового типу економіки, заснованої на знаннях, де процеси створення та розподілення знань стають ключовими. В наш час знання вже є капіталом і головним ресурсом держави. Зміна соціальних орієнтацій провокує спрямування акценту на кожну окрему особистість, як основну соціальну цінність. Вибір інноваційного типу розвитку, створення та впровадження наукових технологій, постійно зростаюча роль інформації та знань у соціально-економічному розвитку держави призводять до підвищення попиту на висококваліфікованих фахівців. Крім того, формування інноваційної моделі розвитку суспільства розширює коло функціональних особливостей системи вищої освіти в напрямку поєднання функції передачі накопиченого суспільного досвіду, знань та навичок зі сприянням у розробці нових наукових ідей, технічних рішень і технологічних процесів та підготовкою фахівців нового рівня, які відзначаються розвинутими аналітичними та професійними здібностями. Вища школа покликана стати центром формування інноваційного середовища, що забезпечить спрямованість професійної підготовки на формування готовності майбутніх фахівців до інноваційної діяльності. Враховуючи вище зазначене, у статті проаналізовано правове поле, у якому функціонує система освіти нашої держави, виокремлено класично-управлінські моделі, що можуть бути реалізовані у процесі вирішення нагальних управлінських проблем сьогодення, а також міжнародний досвід, пов’язаний із питанням дослідження інноваційної складової менеджменту освітою. Підкреслено важливість застосування принципу інноваційності для вдосконалення професійної компетентності керівника ВНЗ. У статті розглянуто проблему формування й удосконалення професійної компетентності управлінських кадрів завдяки моделюванню їхньої діяльності. Запропоновано діяльність вищого навчального закладу розглядати як єдину цільову програму. Визначено основні напрямки інноваційного управління, цілі внутрішніх підсистем діяльності вищих навчальних закладів, розкрито  їх структурні складові та функції управління освітньою діяльністю.

Статистика завантажень

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Посилання

1. Alfimov D.V. (2000). Innovatsiina osvitnia systema: shliakhy vidrodzhennia. Pedahohichni innovatsii: idei, realii, perspektyvy: zbirnyk naukovykh prats. Kyiv. [in Ukrainian]
2. Afanasev, V.H. (1977) Chelovek v upravlenyy obshchestvom : nauch. posobye. Moskva : Polytyzdat,. 382 р. [in Russian]
3. Ynnovatsyonni menedzhment. (2001). Ucheb. dlia vuzov. Moskva. 272 р. [in Russian]
4. Kolisnichenko N.M. (2003). Vzaiemozviazok derzhavnoho rehuliuvannia ta mekhanizmiv samoorhanizatsii v upravlinni vyshchoiu osvitoiu. Kyiv. 20 p. [in Ukrainian]
5. Kravchenko O.O. (2014). Innovatsii v osviti ta nautsi: problemy i perspektyvy rozvytku: kolektyvna monohrafiia. Kyiv. 410 p. [in Ukrainian]
6. Ehorshyna A.N. (2001). Menedzhment, marketynh y эkonomyka obrazovanyia. Novyi-Novhorod. NYMB. 624 p. [in Russian]
7. Postupna O.V. (2010). Mekhanizmy derzhavnoho upravlinnia vyshchoiu osvitoiu na rehionalnomu rivni. Xarkiv. 20p. [in Ukrainian]
8. Polonskyi V.M. (2007). Ynnovatsyy v obrazovanyy (metodolohycheskyi analyz). Ynnovatsyy v obrazovanyy. Vol 2. [in Russian]
9. Rakovskyi X.V. (2011). Innovatsii u vyshchii shkoli. Innovatsii v osviti. Kharkiv. 344 p. [in Ukrainian]
10. Saukh P.Yu. (2011). Innovatsii u vyshchii osviti: problemy, dosvid, perspektyvy. Zhytomyr. 441 p. [in Ukrainian]
11. Svishchov M.V. (2011). Innovatsii uchbovoho protsesu ta yikh vplyv na riven pidhotovky fakhivtsiv. Kyiv. Visnyk Kyivskoho natsionalnoho universytetu tekhnolohii ta dyzainu. Vol 5 (61). 142-145. [in Ukrainian]
12. Vasylev Yu.S. (1999). Ekonomyka y orhanyzatsyia upravlenyia vuzom. Moskva. Lan. 448 p. [in Russian]

Переглядів анотації: 143
Завантажень PDF: 108
Опубліковано
2018-11-08