ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ЯК СКЛАДОВА ПРОЦЕСУ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ОСВІТОЮ

  • Petro Haman д.н.держ.упр, доцент, начальник відділу публічного управління цивільним захистом, науково-дослідного центру заходів цивільного захисту, Українського науково-дослідного інституту цивільного захисту. м. Київ, Україна https://orcid.org/0000-0002-3239-8936
  • Nataliia Haman Кандидат наук з державного управління, старший викладач кафедри маркетингу, менеджменту та управління бізнесом, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, м. Умань, Україна https://orcid.org/0000-0003-4999-6163
Ключові слова: заклади вищої освіти; державне управління; інструменти державного управління; безпека; освітні послуги; органи державної влади.

Анотація

Цивілізаційні процеси початку ХХІ століття означені глобалізацією комунікації, формуванням ідеології інформаційного суспільства, які вирішальним чином впливають на міжнародне середовище, радикально змінюють міжнародну політику, національні, зовнішньо– і внутрішньополітичні доктрини, зумовлюють необхідність з'ясування пріоритетів та розробки оптимальних програм у політичній, економічній, соціальній та культурній сферах. Система освіти будь-якої держави є невід`ємною частиною загальної сукупності її соціально-економічних відносин. Реалізація адекватного аналізу функціонування та розвитку освітніх процесів і систем, організація ефективного управління ними, забезпечення відповідного рівня якості результатів діяльності фактично неможливі без урахування їх взаємодії з навколишнім середовищем, а також мінімізації ризиків виникнення конфліктів інтересів. Загальна безпека країни може бути забезпечена лише за рахунок одночасного вирішення цього питання в ряді різноманітних галузей, а саме: військовій, технічній, технологічній, економічній, фінансовій, політичній, екологічній, інформаційній тощо. Інформаційна домінанта посилює ефект глобальної політики, визначає значущість країн у світовій ієрархії, виступає чинником міжнародних впливів, інструментом дипломатії та глобальної стратегії світового порядку. Для вищої освіти України такі процеси розглядаються через призму завдань входження до Європейського простору вищої освіти (ЄПВО), вихідним концептом якого з 2005 року є реалізація принципів Болонського процесу. Освітня сфера не може бути винятком із наведеного вище переліку, хоча б у зв`язку з тим, що першочерговим завдання її функціонування є підготовка висококваліфікованих фахівців для всіх без винятку перерахованих галузей. І в такому сенсі аспекти безпеки освіти є визначальними для всіх інших сфер соціально-економічного життя.

Статистика завантажень

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Посилання

1. Andrushchenko V.P. (2001). Teoretyko-metodolohichni zasady modernizatsii vyshchoi osvity v Ukraini na rubezhi stolit. Kyiv. Vyshcha osvita Ukrainy.Vol. 2. 5–13. [in Ukrainian]
2. Dombrovska S.M. (2010). Transformatsiia derzhavnoho upravlinnia osvitnoi polityky Ukrainy v konteksti podalshoho reformuvannia ta stabilizatsii. Kharkiv. Aktualni problemy derzhavnoho upravlinnia. Vol. 1. 293–298. [in Ukrainian]
3. Yablochnikov S.L. (2009). Pedahohichna kibernetyka: systemno-kibernetychnyi pidkhid do upravlinnia v osviti. Vinnytsia. 406 p.
4. Orlov P.I., Dukhov P.I. (2004). Osnovy ekonomichnoi bezpeky firmy. Kharkiv. TOV Prometei-Pres. 284 p. [in Ukrainian]
5. Luhovyi V.I. (1997). Upravlinnia osvitoiu: navch. posib. dlia slukhachiv, aspirantiv, doktorantiv spetsialnosti «Derzhavne upravlinnia». Kyiv. UADU. 302 p. [in Ukrainian]
6 Dmytryev S.M., Shyriaev M.V., & Mytiakov S.N. (2014). Ekonomycheskaia bezopasnost tekhnycheskoho vuza: systema yndykatorov. Visshee obrazovanye v Rossyy. Vol. 3. 11–20. [in Russian]
7. Plakhotnikova L.O. (2008). Udoskonalennia umov finansuvannia vyshchoi osvity yak osnovnoho chynnyka pidhotovky fakhivtsiv. Formuvannia rynkovykh vidnosyn v Ukraini. Vol. 1. 141–146. [in Ukrainian]
8. Kurkin M.V. (2010). Kontrol ta zakhyst ekonomichnoi bezpeky diialnosti pidpryiemstva. Kharkiv. INZhEK. 300 p. [in Ukrainian]
9. Yaremenko L.M. (2007). Napriamy vdoskonalennia mekhanizmu finansuvannia vyshchoi osvity v Ukraini. Formuvannia rynkovykh vidnosyn v Ukraini. Vol 7. 153–157. [in Ukrainian]

Переглядів анотації: 206
Завантажень PDF: 334
Опубліковано
2018-12-12