ЗАГРОЗИ ЕКОНОМІЧНІЙ БЕЗПЕЦІ УКРАЇНСЬКИХ ЕМІТЕНТІВ ПРИ РОЗМІЩЕННІ АКЦІЙ НА ЗАРУБІЖНИХ РИНКАХ

  • Serhii Laptіev Кандидат економічних наук, професор, Ректор Вищого навчального закладу «Університет економіки та права «КРОК», Київ, Україна https://orcid.org/0000-0003-3815-8375
  • Iryna Mihus Доктор економічних наук, професор, проректор з наукової роботи, професор кафедри управління фінансовою-економічною безпекою, Вищий навчальний заклад «Університет економіки та права «КРОК», Київ, Україна http://orcid.org/0000-0001-6939-9097
Ключові слова: економічна безпека; корпорації; фондовий ринок; лістинг; емісійної діяльності; управління.

Анотація

В Україні фондовий ринок ще не набув ознак традицій і правил роботи, які вимагають запровадження ефективної системи її регулювання і, насамперед, з боку держави. Система регулювання фондового ринку повинна охоплювати всіх учасників фондового ринку та забезпечувати, щоб вони здійснювали свою діяльність відповідно до встановлених правил. Особливістю, що відрізняє функціонування акціонерних товариств від інших видів господарських товариств і вимагає спеціальних управлінських підходів, є випуск їх акцій для формування, а згодом і збільшення статутного капіталу, який здійснюється на фондовому ринку. Одним з найважливіших елементів зовнішньої сфери формування системи економічної безпеки акціонерних товариств є державне регулювання їх емісійної діяльності. На рівні законодавчих органів видаються нормативно-правові акти, що мають силу закону та регулюють загальні рамки функціонування корпоративного сектора. В Україні органами державного регулювання емісійної діяльності акціонерних товариств загальної компетенції є Верховна Рада України, Кабінет Міністрів України, Державна фіскальна служба України, Фонд державного майна України. Вони здійснюють загальний нагляд і контроль за діяльністю акціонерних товариств. В емісійній діяльності на акціонерне товариство впливають не тільки зовнішні, але й внутрішні загрози, пов'язані з реорганізацією державних і приватних відкритих і закритих акціонерних товариств, модернізацію системи управління, звітність тощо. Існуючі підходи до формування Система економічної безпеки відображає особливості його будівництва в господарських суб'єктах, що здійснюють різні види діяльності (виробничі та торговельні підприємства, банківські установи, кредитні спілки, компанії з управління активами тощо), але питання формування системи економічної діяльності безпека в під-об'єктах різних організаційно-правових форм вивчена недостатньо повно. Система економічної безпеки, яка існує в сучасних акціонерних товариствах, не завжди здатна повною мірою виконувати свої функції в економічній сфері, реагуючись в часі на виникнення зовнішніх і внутрішніх загроз, що особливо чітко проявляється в процесі випуску акцій, підготовки та проведення їх публічного розміщення.

Статистика завантажень

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Посилання

1. Dukhnenko V.B., Shapran V.S. & Kornelyuk R.V. (2007). IPO from "A" to "I": a directory. Kiev. Akadempress. 120 p. [in Ukrainian]
2. Shulga I.P. (2010). Economic security of the issue activity of joint stock companies. Cherkasy. 425 p. [in Ukrainian]
3. Korneev V.V. (2003). Credit and investment flows of capital in the financial markets. Kyiv, 205-218. [in Ukrainian]
4. Shelodko V.M. (2002). Financial Market: Teach. manual. Kyiv: Knowledge-Press. 76-78. [in Ukrainian]
5. Salikhova O. (1999). Depositary receipts as an instrument of international investment. Securities of Ukraine: science-practice. Vol. 45 (82). 14-15. [in Ukrainian]

Переглядів анотації: 221
Завантажень PDF: 233
Опубліковано
2018-12-17