ОБЛІК РОЗРАХУНКІВ З ПОКУПЦЯМИ: СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ПОГЛЯДІВ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ДОСЛІДЖЕНЬ

  • Valeriia Zharnikova Аспірант кафедри обліку та оподаткування, Київський національний торговельно-економічний університет, Київ, Україна http://orcid.org/0000-0002-4335-5149
Ключові слова: розрахунки; систематизація; розрахунки з покупцями; торгівля; програми лояльності.

Анотація

У статті досліджено наукову та періодичну літературу з питання обліку розрахунків з покупцями за останні двадцять років. Проаналізовано сутність поняття «розрахунки» та надано характеристику форм прояву розрахунків з покупцями за різними аспектами, в тому числі: економічному, бухгалтерському, податковому, банківському та юридичному.

В системі розрахунків деталізовано форми прояву розрахунків з покупцями по перерахованим вище критеріям. Визначено, що формою прояву економічного аспекту розрахунків з покупцями є прибуток від продажу товарів і збиток по сумнівних боргах, бухгалтерського аспекту - виручка від реалізації та дебіторська заборгованість, податкового аспекту - податковий кредит і податок на прибуток, банківського аспекту - кредитування та банківські гарантії, юридичного аспекту - договори купівлі-продажу та агентські угоди.

Розглянуто різні підходи до проблематики останніх публікацій з тематики розрахунків з покупцями та визначено коло питань,  що досліджені достатньо широко та частково. Проведено ґрунтовний аналіз досліджень та здійснено систематизацію поглядів вчених і практиків з питань обліку розрахунків з покупцями. Розглянуті вище наукові та практичні публікації розподіллено по галузевій спрямованості дослідження на три групи: оптова торгівля, роздрібна торгівля, інші галузі. За сферами дослідження публікації систематизовано також на три групи: дебіторська заборгованість, розрахунки з покупцями, системи лояльності.

Рекомендації щодо вдосконалення обліку розрахунків з покупцями, викладені в досліджуваних джерелах класифіковані по семи напрямках, в тому числі: класифікація, оцінка в бухгалтерському обліку, документальне оформлення та відображення у фінансовій звітності, відображення на рахунках бухгалтерського обліку, показники оборотності та їх аналіз, впровадження інформаційних технологій та Інтернет-технологій, а також оподаткування. На базі проведених досліджень проблемних питань бухгалтерського обліку розрахунків з покупцями в торгівлі окреслено п'ять напрямків, що вимагають подальших наукових досліджень.

Статистика завантажень

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Посилання

1. Azriliyan, A.N. (Ed.) (1999). Large accounting dictionary. M.: Institute of New Economics. (in Russian).
2. Panteleev, V.P, Snizhko, O.S. (2009). Dictionary of Accountant and Auditor. K.: DP "Inform.-analyst agency." (in Ukrainan).
3. Bezrukyky, P.S. (Ed.). (1999). Accounting. M.: Accounting. (in Russian).
4. Parashutin, N.V., Kozlova, E.P. (1999). Accounting course. M.: Finance. (in Russian).
5. Parkhomenko, V.M (2010). Payments with buyers and customers: accounting aspect. Economic sciences, 3 (61), 142-145. (in Ukrainian).
6. Ryan, B. (1998). Strategic accounting for the head. M.: Audit, UNITY. (in Russian).
7. Berezina, M.P. (1997). Cashless payments in the Russian economy: Analysis of practice. M.: JSC Consultbankir. (in Russian).
8. Vlasova I.O (2005). Accounting for settlements with debtors and creditors. (Disserted Candidate of Economic Sciences). National Agriculture University, Kiev (in Ukrainian).
9. Tax Code of Ukraine. №755 - VI. (2010). (in Ukrainian).
10. Butinets, F.F. (2005). Accounting and financial accounting. Zhitomir: PE "Ruta" (in Ukrainian).
11. Serdyuk, V.M. (2005). Tax accounting. K.: Center for Educational Literature. (in Ukrainian).
12. Malyshkin, O. (2009). About the status of tax accounting of Ukrainian enterprises. Accounting and Audit, 2, 48-57. (in Ukrainian).
13. Dyakonova, I.I. (2012). Methodological bases of formation of the system of financial management of the bank. Sumy: University Book. (in Ukrainian).
14. Podtserkovny O.P. (1999). Organizational and legal basis of settlement relations in the economic complex of Ukraine (Author's dissertation, Candidate of jurisprudence) of the National Academy of Sciences of Ukraine. In-t of econ-rights. Research, Donetsk. (in Ukrainian).
15. Dzera, O.V., Kuznetsova, N.S. (2003). Civil law of Ukraine. O.D. Dera (Ed.), Money as an object of civil legal relations (book 1). (pp. 153-160). Kyiv: Yurinkom Inter. (in Ukrainian).
16. Akimova, N.S., Toporkova, OV, Evlash, T.O. & Govorukha O.O. (2016). Accounting and analysis of accounts receivable in the system of management of wholesale trade enterprises. Kharkov: KHDUKHT. (in Ukrainian).
17. Benko, M.M. (2001). Automation of accounting of goods and goods turnover at wholesale trade enterprises. Scientific notes, 9, 94-98. (in Ukrainian).
18. Benko, M.M. (Ed.). (2011). Features of accounting organization at the trade enterprise in the conditions of modern information technologies. Materials V International science-practical conference. Competitiveness in the conditions of globalization: realities, problems and perspectives. Zhitomir: Zhitomir branch of Kiev Institute of Business and Technology. (in Ukrainian).
19. Benko, M.M. (2002). Organization of automated accounting of goods at enterprises of retail trade. Economics: The Problems of Theory and Practice, 154, 7-11. (in Ukrainian).
20. Benko, M.M. (2000). Automation of accounting of retail in the system of enterprise management. Economics: The Problems of Theory and Practice, 46, 21-25. (in Ukrainian).
21. Bogatenko, N. (2007). Discounts: account with seller and buyer. Accounting, 14, 50-52. (in Ukrainian).
22. Boyko, V.I., Pistunov, I.M., Pashkevich, M.S. (2006). Optimization of receivables of the enterprise in the market conditions of Ukraine. Scientific bulletin of the NMU, 7, 99-104. (in Ukrainian).
23. Bulkat, G. (2010). Assessment of receivables under factoring transactions. Economics, 1 (101), 11-16. (in Ukrainian).
24. Yevlash, T.O. (2012). Accounting and analysis of accounts receivable in the system of management of wholesale trade enterprises (Author's abstract of the degree of Candidate of Economic Sciences) Kharkov State Unity of Food and Trade, Kharkov. (in Ukrainian).
25. Zhukov, V.N. (2008). The supplier gave the buyer a discount: what should an accountant know? Accounting, 3, 52-59. (in Ukrainian).
26. Zakrevskaya, O.Y. (2017). Organization of accounting for current trade receivables. Black Sea Economic Studies, 20, 103-106. (in Ukrainian).
27. Kyyashko, O.M. (2011). Accounting and analysis of receivables in the enterprise management system. (Disserted Candidate of Economic Sciences) Kyiv National University of Trade and Economics, Kyiv. (in Ukrainian).
28. Kuzmin, D.L. (2011). Accounting and control of property acquisition process: Theory and methodology. (Author's abstract of the Dissertation of the Candidate of Economic Sciences). Zhitomir State Technical University, Zhitomir. (in Ukrainian).
29. Pedenko, N.N. (2012). Management of receivables. Bulletin of the National Technical University "KhPI", 4, 127-136. (in Ukrainian).
30. Pogorilyak, L.V. (Ed.). (2007). Organization of accounting and analysis of settlements with buyers and customers according to national and international standards. Materials of the final scientific and practical conference of students and postgraduates of the Zakarpatskiy State University. Uzhgorod: ZakDU. (in Ukrainian).
31. Polatikin, S.O. (2005). Use of information systems in accounting for settlements with buyers and customers. Accounting and Audit: Theory, Practice, Prospects, 5, 188-189. (in Ukrainian).
32. Sakharov, P. O. (2013). The reflection in the accounting the loyalty program with using bonuses. Business Inform, 10, 316-321. (in Ukrainian).
33. Sukhar, I.S. (Ed.) (2009). Analytical and synthetic accounting of settlements with buyers and customers. Materials of the VII International Scientific Conference devoted to the memory of O.S. Borodkin "Development of the system of accounting, analysis and audit in Ukraine: theory, methodology, organization". Kiev: NASOA. (in Ukrainian).
34. Taranenko, IV (2015) Research and assessment of consumers' loyalty in the retail chain in the context of the economic crisis. Taken from: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4038 (in Ukrainian).
35. Toporkova, O. V. (2011). Settlements with different debtors in the accounting aspect. Economic strategy and prospects for the development of trade and services, 2 (14), 136-143. (in Ukrainian).
36. Farion, O.O. (2011). Accounts receivable and payable: control and management as a guarantee of successful development. Scientific bulletin of NLTU of Ukraine, 21 (4), 276-282. (in Ukrainian).
37. Fomina, O.V. (2014). Influence of trends in wholesale trade on the development of managerial accounting. Bulletin of the Mechnikov ONU, 19 (2/6), 121-125. (in Ukrainian).
38. Sobolieva-Tereshchenko, O.A., Zharnikova, V.V. (2017). Theoretical and methodological basis for the development of effective loyalty systems. Magazine Manager, 2 (75), 82-91. (in Ukrainian).
39. Sobolieva-Tereshchenko, O.A., Zharnikova, V.V. (2017). Features of accounting settlements with customers in conditions of application of loyalty programs. Scientific bulletin of Uzhgorod University. Series "Economics", 2 (50), 325-332. (in Ukrainian).

Переглядів анотації: 448
Завантажень PDF: 2117
Опубліковано
2018-12-20