ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ФОРМУВАННЯ ФАХОВИХ КОМПЕТЕНТЕНЦІЙ ЕКОНОМІСТІВ У СУЧАСНОМУ УКРАЇНСЬКОМУ УНІВЕРСИТЕТІ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ

  • Valeriia Loiko Доктор економічних наук, доцент, професор кафедри фінансів та економіки, Київський університет імені Бориса Грінченка http://orcid.org/0000-0003-3248-1585
  • Daria Loiko Кандидат економічних наук, доцент, докторант, Чернігівський національний технологічний університет http://orcid.org/0000-0002-2443-2719
Ключові слова: Україна; система освіти; якість; SWOT-аналіз; компетентності; наукові дослідження; підготовка економістів; євроінтеграція.

Анотація

Дана стаття є результатом наукового дослідження щодо виявлення напрямів підвищення якості формування фахових компетенцій економістів у сучасному українському університеті в умовах євроінтеграції. За сучасним українським законодавством якість освіти формується зовнішньої системою, яку підтримує МОНУ та НАЗЯВО і внутрішньою системою, яку кожний заклад вищої освіти формує самостійно. Євроінтеграційне спрямування розвитку економіки України потребує більшої автономії університетів для більш швидкого реагування на запити фахівців для ринку праці. Зовнішнє оцінювання якості освіти у вигляді щорічних рейтингів закладів вищої освіти впливає на вибір абітурієнтів та часто їх батьків щодо обрання закладу для навчання. Абітурієнти при обранні закладу вищої освіти для подальшого навчання часто користуються інформацією, отриманою у  соціальних мережах. Формуючи внутрішню систему якості освіти закладу вищої освіти потрібно подбати про правдиву інформацію про університет в різних джерелах інформації. Сформована матриця SWOT-аналізу системи формування фахових компетентностей бакалаврів та магістрів з економіки дозволила  виявити сильні сторони, недоліки, можливості та загрози сучасної системи якості в українських закладах вищої освіти. Виділено підсистеми зовнішнього та внутрішнього рівнів системи забезпечення якості освіти. Внутрішня система якості освіти складається із наступних підсистем:  моніторингу відповідності фахової підготовки викладачів вимогам МОНУ; моніторингу якості викладання навчальних дисциплін; моніторингу набутих компетентностей студентами; моніторингу відповідності фахових компетентентностей, які закладено до освітньо-професійних та освітньо-наукових програм, реаліям ринку праці;  стратегічного планування розвитку системи якості освіти університету. Для підсистем внутрішнього рівня системи  забезпечення якості освіти підібрано відповідні сучасні інструменти, які дають можливість здійснювати якісний вимір. Перспективними напрямами підвищення рівня якості освіти в українських університетах є практико орієнтоване навчання студентів, зв'язок із роботодавцями та узгодження  змісту освітньо-професійних програм із фахівцями-практиками, здійснення наукових досліджень студентами під час навчання в університеті.

Статистика завантажень

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Посилання

1. Law of Ukraine. About Higher Education № 1556-VІІ. (2014, July 01). Retrieved November 12, 2018, from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18
2. Law of Ukraine. About education № 2145-VIII. (2017, September 05). Retrieved November 12, 2018, from http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T172145.html
3. Decree of the President of Ukraine № 344/2013. On the National Strategy for the Development of Education in Ukraine until 2021. (2013, June 25). Retrieved November 15, 2018, from https://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/344/2013
4. Aleksandrova, O., Batchenko, L., Dielini, M., & Lavryk, U. (2018). Specifics of Managing Competitiveness of Present-day University on Principles of Social Responsibility. Naukovyi Visnyk Nacionalnogo Hirnychogo Universitetu,4, 157-165.
5. Quality management systems ISO 9001:2015. (2015). Retrieved November 10, 2018, from http://khoda.gov.ua/image/catalog/files/ 9001.pdf

Переглядів анотації: 234
Завантажень PDF: 154
Опубліковано
2018-12-26
Як цитувати