РОЗВИТОК ЖИТЛОВОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ НА ОСНОВІ ДЕРЖАВНО-ПІДПРИЄМНИЦЬКОГО ПАРТНЕРСТВА

  • Mykola Rudenko Aсистент кафедри менеджменту, Білоцерківського національного аграрного університету
Ключові слова: Україна; житловий фонд; стан; розвиток; інновації; законодавство; регулювання; нормативно-правові акти; ефективність.

Анотація

У статті розглянуто питання розвитку житлової інфраструктури сільських територій. За умови сучасної тенденції урбанізації та переселення мешканців сільських територій до міст, соціальний розвиток сільських територій, зокрема житлового господарства, набувають актуальності у теперішньому реформуванню економіки країни. Агропромисловий комплекс країни розвивається прогресуючими темпами, проте розвиток соціальної інфраструктури сільських територій значно відстає. За результатами проведеного аналізу зроблено висновки про те, що темпи житлового будівництва та введення в експлуатацію житла у міських поселеннях у 2,5 рази перевищують темпи житлового будівництва у сільській місцевості. Кількість збудованих квартир у сільській місцевості за період 2013-2017 рр. зросла на 3,85 %. Загальна житлова площа прийнятого в експлуатацію житла у міських поселеннях у 2017 р. у 2,48 рази перевищила загальну житлову площу у сільських поселеннях. Кількість збудованих квартир у міських поселеннях у 2017 р. у 3,67 рази перевищила кількість збудованих квартир у сільській місцевості.

У Київській області розташовано 6718 будинків сільського, селищного та відомчого житлового фонду, з яких 355 є об’єднаннями співвласників багатоквартирних будинків. Значний фізичний знос тепломереж, водопостачальних мереж та мереж водовідведення є проблемою Київського регіону. Для вирішення цієї проблеми потрібні значні фінансові інвестиції, які держава не може виділити у повному обсязі. Доцільно рекомендувати поступове вирішення проблеми відновлення та реконструкції житлової інфраструктури сільських територій за рахунок впровадження механізму державно-підприємницького партнерства, що сприятиме зменшенню диспропорцій у житлових умовах та споживанні послуг між сільським та міським населенням. Враховуючи відсутність достатнього досвіду України у застосування механізму державно-підприємницького партнерства та наявність достатньо повної законодавчої бази для його реалізації, рекомендовано на початковому етапі оформлювати відносини співпраці державного та приватного секторів на основі договорів оренди.

Статистика завантажень

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Посилання

1. Official site of the State Statistics Service of Ukraine. Statistical information. Activities of construction enterprises. (n.d.). Retrieved December 01, 2018, from http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/menu/menu_u/bud.htm
2. Order of the Cabinet of Ministers of Ukraine. On Approval of the Concept of Rural Development. (2015, September 23). Retrieved December 02, 2018, from https://zakon.rada.gov.ua/go/995-2015-р
3. Economic Code of Ukraine. (2003). Retrieved December 04, 2018, from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15
4. Korobka, S., & Pentsak, T. (2017). Problemy Sotsialno-Ekonomichnoho Rozvytku Silskykh Terytorii V Ukraini. Naukovyi Visnyk LNUVMBT Imeni S.Z. Gzhytskoho,19(76), 67-71. Retrieved December 3, 2018.
5. The decision of the Kyiv Regional Council. Strategy of development of the Kyiv region for the period till 2020 № 856-44-VI. (2014, December 04). Retrieved from https://www.kyivregioneconomy.com/strategiya-kiyivskoyi-oblasti-2020

Переглядів анотації: 105
Завантажень PDF: 75
Опубліковано
2018-12-27