ЕКОНОМІКО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ЖИТЛОВОГО ФОНДУ УКРАЇНИ

  • Valeryia Loiko Доктор економічних наук, доцент, професор кафедри фінансів та економіки, Київський університет імені Бориса Грінченка http://orcid.org/0000-0003-3248-1585
  • Stanyslav Maliar Здобувач ступеня магістр, Київський університет імені Бориса Грінченка
Ключові слова: Україна, житловий фонд, стан, розвиток, інновації, законодавство, регулювання, нормативно-правові акти, ефективність.

Анотація

У статті розглянуто економіко-правові аспекти інноваційного розвитку житлового фонду України в умовах євроінтеграційного розвитку економіки України. Сучасний процес реформування житлового фонду України пов'язаний із створенням об’єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ), які є неприбутковими організаціями і діють у рамка, визначених законодавством України.  На теперішній час конкретний перелік суб’єктів управління житловим фондом є відсутнім. За проведеним аналізом нормативно-законодавчих актів, що регулюють відносини у сфері житлового господарства, можна виділити наступні суб’єкти господарювання: власник житлового будинку або житлового комплексу, співвласник багатоквартирного будинку, об'єднання співвласників багатоквартирного будинку, житлово-комунальні підприємства, управитель, виконавець комунальної послуги, споживач, виконавець. Серед учасників відносин у сфері надання послуг з управління житлом особливо слід виокремити таких суб’єктів, як споживач, виробник та виконавець житлово–комунальних послуг. Співвласники багатоквартирного будинку можуть здійснювати управління житловим фондом самостійно або безпосередньо ухвалюючи певні рішення на зборах. Процес управління житловим фондом характеризується наявністю ієрархії рівнів управління та багатофункціональністю. Узагальнено у хронологічній послідовності зміни у законодавчих та нормативних актах України щодо управління об’єктами житлового фонду, котре дозволило  виявити, що на ефективність управління об’єктами житлового фонду впливає недосконалість нормативно-правової бази України. Сучасне економічне державне регулювання житлово-комунальної сфери здійснюється за рахунок податкової, інвестиційної, бюджетної, цінової політики та цінового регулювання. Процес управління житловим фондом, зокрема ОСББ, потребує аналізу методів управління, що застосовуються в теперішній час, та напрацювання досвіду із застосування інноваційних методів, які забезпечать достатній рівень управлінської безпеки. Виділено фактори забезпечення управлінської безпеки житлової сфери. Вбачається потреба у збільшенні обсягів приватно-державного співфінансування програм реконструкції, реставрації, проведення капітальних ремонтів, технічного переоснащення спільного майна у багатоквартирних будинках та реалізації енергоефективних заходів у житлових будинках міст та сіл України.

Статистика завантажень

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Посилання

1. Project of the Housing Code of Ukraine. (2009, March 17). Retrieved November 4, 2018, from http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_2?pf3516=2307&skl=7
2. В., D. О. (2009). Housing and communal economy in the reformation process: Analysis, design, management. Manuscript submitted for publication, Kharkiv National Academy of Municipal Economy, Kharkiv.
3. E., K. O. (2017). Features of administrative and legal regulation in the sphere of housing and communal services management of Ukraine. Law and Society, 134-140.
4. On the Privatization of the State Housing Fund [Law of Ukraine]. (1992, June 19). Retrieved November 1, 2018, from https://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/про приватизацію державного житлового фонду
5. Economic Code of Ukraine. (2003, January 16). Retrieved October 28, 2018, from https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/436-15
6. On housing and communal services. (2018, June 7). Retrieved September 21, 2018, from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2189-19
7. The Tax Code. (2010, December 2). Retrieved November 22, 2018, from https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/2755-17
8. The Constitution of Ukraine. (1996, June 28). Retrieved November 18, 2018, from http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр/print
9. On approval of the list of non-residential buildings of communal ownership of the territorial community of the city of Kyiv: Decision of the Kyiv City Council. (2001, November 29). Retrieved November 26, 2018, from http://kmr.ligazakon.ua/SITE2/l_docki2.nsf/alldocWWW/3BCA3B9E125E7E37C22573C0004BCD95?OpenDocument
10. About the formation of communal ownership of territorial communities of the districts of Kyiv. (2001, November 8). Retrieved October 10, 2018, from http://kmr.ligazakon.ua/SITE2/l_docki2.nsf/alldocWWW/EAD99B56B9620FCAC22573C00053E8A4?OpenDocument
11. On the association of co-owners of a multi-apartment building. (1996, June 28). Retrieved November 25, 2018, from http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2866-14
12. Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine No. 1521 dated October 11, 2002 On the implementation of the Law of Ukraine "On the Association of Co-Owners of a Multi-Apartment Building". (2001, October 11). Retrieved November 1, 2018, from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1521-2002-п
13. Civil Code of Ukraine. (2003, January 16). Retrieved September 20, 2018, from https://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/435-15/print
14. About the peculiarities of realization of the property right in an apartment building. (2015, May 14). Retrieved September 10, 2018, from https://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/417-19
15. On Local Self-Government in Ukraine. (1997, June 21). Retrieved September 19, 2018, from http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/280/97-вр/page2/print
16. About approval of the Regulation on co-financing of reconstruction, restoration, capital repairs, technical re-equipment of common property in multi-apartment buildings of the city of Kyiv. (2017, March 17). Retrieved November 6, 2018, from http://kmr.ligazakon.ua/SITE2/l_docki2.nsf/alldocWWW/78805654CC396F16C225809F006DF7A8?OpenDocument
17. Land Code of Ukraine dated 25.10.2001 No. 2768-II. (2005, October 25). Retrieved November 3, 2018, from http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2768-14/print
18. About the Program of Economic and Social Development of Kyiv in 2018-2020: Decision of the Kyiv City Council No. 1042/4049 of December 21, 2017. (2017, December 30). Khreshchatyk. Retrieved October 2, 2018.
19. Official site of the State Statistics Service of Ukraine. Statistical information. (n.d.). Retrieved September 5, 2018, from www.ukrstat.gov.ua
20. Loiko V.V., Malyar S.A. System of effective management of housing objects of the city of Kyiv. (2018). Retrieved November 1, 2018, from http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6446

Переглядів анотації: 261
Завантажень PDF: 182
Опубліковано
2018-12-31