АНАЛІЗ ВПЛИВУ ІННОВАЦІЙ НА РІВЕНЬ ВІДТВОРЕННЯ ЕКОНОМІЧНИХ РЕСУРСІВ

  • Larisa Gorodianska кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансового забезпечення військ Військовий інститут Київського національного університету імені Тараса Шевченка, м. Київ (Україна) https://orcid.org/0000-0002-4482-1690
Ключові слова: інновації, відтворення,нематеріальні ресурси, інтелектуальний потенціал, інтелектуальна власність,основні засоби, економічні ресурси

Анотація

В статті визначено загальну характеристику економічних ресурсів та напрями їх відтворення. Запропоновано класифікацію економічних ресурсів за видами; виокремлено категорію «відтворювані економічні ресурси», яку утворюють об’єкти основних засобів, нематеріальних активів та інтелектуальний потенціал трудових ресурсів.

Геополітичний конфлікт і негативні макропроцеси в країні призвели до суттєвого зниження інноваційної активності вітчизняних підприємств. Проаналізовано напрями капіталовкладень підприємств у відтворення об’єктів економічних ресурсів, таких як основні засоби, нематеріальні ресурси (активи) та зростання рівня інтелектуального потенціалу трудових ресурсів. Визначено частки таких вкладень за роками. Дослідження статистичних даних та вивчення зовнішніх і внутрішніх факторів показало, що відтворення інтелектуальних, нематеріальних і матеріальних ресурсів, а також інтелектуального потенціалу персоналу відбувається на досить низькому рівні.

Аналіз джерел фінансування інноваційної діяльності промислових підприємств за їх частками виявив, що пріоритетним джерелом фінансування інноваційної діяльності є власні кошти. Економічний аналіз показав, що економіка України залишається не сприйнятливою до науково-технічних нововведень через низький рівень виробничої бази промисловості та слабке фінансування державою науково-дослідних і дослідно-конструкторських розробок. Висвітлено вплив різних факторів на інноваційну активність підприємств. Обґрунтовано потребу формування ефективної державної науково-технічної та інвестиційної політики, яка має відбуватися з врахуванням основного фактору економічної динаміки – інновацій, які орієнтовані насамперед на зростання продуктивності праці.

Запропоновано проведення прогнозування і моніторингу проблемних аспектів відтворення економічних ресурсів. Планування заходів відтворення дозволить вітчизняним інноваційно активним підприємствам досягти фінансової стабільності, сприятиме підвищенню результативності інтелектуальної праці та її впливу на економічне зростання країни.

Статистика завантажень

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Посилання

1. Libanova, E. M. (2006). Complex demographic forecast of Ukraine for the period up to 2050 (Ed. corr. National Academy of Sciences of Ukraine, Ed.). Kiev, Ukraine: Ukrainian Center for Social Reforms.

2. Gorodanskaya, L. V. (2012). State regulation of reproduction of economic resources. The Role and Place of Accounting, Control and Analysis in the Development of Economic Science and Practice, 90-92. Retrieved January 12, 2019.

3. The State Statistics Service of Ukraine. (n.d.). Retrieved January 6, 2019, from http://www.ukrstat.gov.ua

4. Gorodanskaya, L. V. (2019). Analysis of the possibilities of reproduction of economic resources at an enterprise using IT. New Information Technologies for Business Management, 49-56. Retrieved February 14, 2019.

5. Decree of the President of Ukraine "On the Strategy of Sustainable Development" Ukraine-2020 ". (2015, January 12). Retrieved January 24, 2019, from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5/201

6. Methodological provisions on the classification and analysis of labor force and individual forms of labor activity, approved by the order of the State Statistics Service. (2018, December 28). Retrieved January 8, 2019, from http://www.ukrstat.gov.ua/metod_polog/metod_doc/2018/292/mp_rs_new.pdf

7. Ministry of Economic Development and Trade of Ukraine "Report on the activities for 2011". (2012, March 26). Retrieved January 2, 2019, from http://www.me.gov.ua

8. Ministry of Economic Development and Trade of Ukraine "Activity report for 2016". (2017, April 25). Retrieved January 17, 2019, from http://www.me.gov.ua

9. Gorodanska, L. V. (2018). Intellectual Capital Management and Intellectual Property Provision. Actual Problems of the Economy, 1 (79), 127-132. Retrieved January 23, 2019.

Переглядів анотації: 182
Завантажень PDF: 157
Опубліковано
2019-02-28