УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ФІНАНСУВАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ В ОБ’ЄДНАНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАДАХ

  • Sergiy Obushnyi кандидат економічних наук, заступник декана Факультету інформаційних технологій та управління Київського університету імені Бориса Грінченка, м. Київ, Україна http://orcid.org/0000-0001-6936-955X
  • Ihor Yakovenko кандидат економічних наук, доцент доцент кафедри управління, Київський університет імені Бориса Грінченка, м. Київ, Україна
Ключові слова: соціальні послуги; соціальне замовлення; об’єднані територіальні громади; фінансування соціальних послуг; державне фінансування; місцеве самоврядування; система соціального замовлення; бюджетне фінансування; програмно – цільовий метод

Анотація

У роботі розкрито сутність та економічний зміст категорії соціальне замовлення як засобу регулювання фінансової діяльності соціальних послуг в об’єднаних територіальних громадах (далі – ОТГ). Розглянуто переваги та недоліки програмно-цільового методу фінансування соціальних послуг об’єднаних територіальних громад для можливості подальшого його застосування в практиці бюджетного планування.

Проаналізовано один із ефективних засобів, що використовується об’єднаними територіальними громадами при наданні соціальних послуг, соціальне замовлення та запропоновано деякі рекомендації, використання яких, відкриває кращі можливості ефективного використання державних коштів недержавними організаціями при наданні соціальних послуг громадянам, що опинились у складних життєвих обставинах.

При дослідженні виявлено, що система соціального замовлення може сприяти розвитку підприємницької активності в регіонах. В разі його широкого застосування виникає зацікавленість у жителів долучатись до цього виду діяльності, створювати підприємницькі структури або набувати статусу приватних підприємців. Це сприяє розширенню зайнятості, підвищенню кваліфікації та перекваліфікації, розвитку бізнес– клімату, стимулює розвиток громадянського суспільства шляхом його участі в процесі соціального замовлення та взяття на себе соціальної відповідальності.

Визначено, що для надання соціального замовлення на реальних конкурсних засадах, потрібно забезпечити абсолютну рівність надавачів послуг − державних, комунальних, приватних, громадських, релігійних, фізичних осіб тощо. А це можливе тільки за умови автономізації комунальних закладів, переходу їх у статус комунальних підприємств, що треба передбачити в новому законі про соціальні послуги.

Статистика завантажень

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Посилання

Law of Ukraine "On Social Services". (2019, January 1). Retrieved January 21, 2019, from https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/966-15

The Order of the Ministry of Finance of Ukraine "On Some Issues of Implementation of the Program-Target Method for the Compilation and Execution of Local Budgets". (2019, February 12). Retrieved February 13, 2019, from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1103-14

Bilenchuk, P. D., & Kravchenko, V. V. (2000). Podmogylny MV Local government in Ukraine. Municipal law. Atika.

Dubich, K. V. (n.d.). Social order is an effective mechanism for providing social services in Ukraine. Retrieved January 17, 2019, from http://academy.gov.ua/ej/ej17/PDF/14.pdf

Social services, providing NGOs with the budget - the realities of Ternopil and the experience of other cities. (2018, April 6). Retrieved January 15, 2019, from https://www.prostir.ua/?news=sotsialni-posluhy-scho-nadayut-ho-za-koshty-byudzhetu-realiji-ternopolya-ta-dosvid-inshyh-mist


Переглядів анотації: 142
Завантажень PDF: 118
Опубліковано
2019-02-28