ПРОБЛЕМИ ОЦІНКИ КРЕДИТНИХ РИЗИКІВ СТРУКТУРОВАНИХ ФІНАНСОВИХ ІНСТРУМЕНТІВ

  • Yan Pidvysotskyi Кандидат економічних наук, асистент Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут міжнародних відносин, м. Київ, Україна https://orcid.org/0000-0001-7944-6248
Ключові слова: кредитний ризик; структурований фінансовий інструмент; дострокове повернення; процентна ставка; дефолт

Анотація

Підходи до оцінки ризиків структурованих фінансових інструментів, а саме цінних паперів, забезпечених активами, у сучасній фінансовій інженерії є недостатньо систематизованими. Причинами цього можуть стати розмаїття ризиків, які банк бажає уникнути, передавши в управління іншим сторонам; неналежна увага до селекції позичальників; відсутність консолідації з питань формування єдиної методики оцінки типових ризиків.

Автор подає для аналізу три головні види ризиків, з якими стикається банк у процесі здійснення сек’юритизації: ризик дострокового повернення кредиту, ризик зміни процентної ставки та ризик дефолту контрагента. У основі оцінок лежать фактори часу та події, які за певних умов можуть критично впливати на грошові потоки фінансових установ.

Ризики дострокового повернення пов’язані з розрахунком усереднених значень часу до настання виплат за кредитами, однак уніфікована методика оцінки у банківській практиці наразі відсутня. Оцінка ступеню ризику супроводжується обрахунком процентного приросту до базової ціни з незмінною доходністю. Приріст відображає ризик зміни процентної ставки протягом певного часу.

Особливу увагу у статті автор приділив аналізу методів оцінки дефолту контрагента структурованого інструменту. Встановлено, що методика Е. Альтмана за різних умов економічного середовища може давати суперечливі результати. Тому в останні роки оптимальними моделями оцінки ризику дефолту можна вважати моделі нечітко-нейронних мереж. Взята за основу методика О.А. Недосєкіна показує ступінь ризику банкрутства позичальника, спираючись на методи експертних оцінок. З одного боку, модель нечітко-нейронних мереж може давати наближені до істини результати, з іншого – на точність результату може впливати асиметрія інформації, на основі якої будує оцінку певний експерт. В такому ключі ця модель потребує подальших вдосконалень, які пропонують сучасні японські вчені на основі критерію Мамдані.   

Таким чином, проблематика оцінки кредитних ризиків структурованих інструментів залишається актуальною у сучасних наукових колах та потребує вироблення спільних ідей уніфікації методик, які пропонуються сучасною наукою.

Статистика завантажень

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Посилання

1. Slime B. Credit Name Concentration Risk: Granularity Adjustment Approximation. Journal Of Financial Risk Management, 2016, 5, 246-263 http://Dx.Doi.Org/10.4236/Jfrm.2016.54023 (in English)
2. Angelfire. Fixed income analysis. Retrieved from: http://www.angelfire.com/ma3/gillsie/CFA2/Fixed%20Income%20Analysis.pdf (in English)
3. Davison, A., Securitization: Structuring and Investment Analysis. / Davison, A., Sanders, A., Wolf, L-L, Ching, A. – М.: «Vershina», 2007. – 592 p. (in Russian)
4. Yueliang Su, Baoyu Zhong. The Credit Risk Assessment Model Of Internet Supply Chain Finance: Multi-Criteria Decision-Making Model With The Principle Of Variable Weight. Journal Of Computer And Communications, 2016, 4, 1-11 http://dx.doi.org/10.4236/jcc.2016.416001(in English)
5. Sunil Gangwani, Deloitte & Touche LLP. MBS Structuring: Concepts and Techniques. // The Securitization Conduit. – 2008. – Vol.1, №. 3. – P. 26-37. (in English)
6. Analysis of financial condition of enterprise. Altman’s model. Example of calculation. Анализ Retrieved from: http://afdanalyse.ru/publ/bankrostvo/bankrot_1/13-1-0-10(in English)
7. Bedin, A., Billio, M., Costola, M., Pelizzon L. Credit scoring in sme asset-backed securities: an italian case study. J. Risk financial manag. 2019, 12(2), 89; https://doi.org/10.3390/jrfm12020089(in English)
8. Nedosekin, A.O. Complex assessment of bankruptcy of corporation based on fuzzy descriptions. International Fuzzy Economics Lab. Retrieved from: http://www.ifel.ru/br7/3.pdf (in Russian)
9. Isaeva, T.M. Fuzzy-multiple approach to assessing the risk of bankruptcy of an enterprise. Journal of Berdyansk University of Management and Business № 1 (17) 2012. pp. 108-113. Retrieved from: http://old.bumib.edu.ua/sites/default/files/visnyk/19-1-17-2012.pdf (in Ukrainian)
10. Zaychenko, Yu., Rogoza, S., Stolbunov, V. Comparative analysis of methods for assessing the bankruptcy risk of Ukrainian enterprises. International Book Series "Information Science and Computing". Retrieved from: http://foibg.com/ibs_isc/ibs-07/IBS-07-p15.pdf (in Russian)

Переглядів анотації: 108
Завантажень PDF: 103
Опубліковано
2019-04-04