РИЗИК-МЕНЕДЖМЕНТ ЯК ІНСТРУМЕНТ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТІЙКОГО ФУНКЦІОНУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ

  • Olga Sosnovska Кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів та економіки, Київський університет імені Бориса Грінченка https://orcid.org/0000-0002-2177-0691
  • Liudmyla Dedenko Здобувач ступеня магістр, Київський університет імені Бориса Грінченка
Ключові слова: невизначеність;ризик;ризик-менеджмент;міжнародні стандарти; фактори ризику; мінімізація ризиків

Анотація

У статті розглянуто поняття невизначеності середовища функціонування підприємства, досліджено сутність і природу загроз та ризиків, встановлено відмінність між ризиком та невизначеністю. Досліджено систему ризик-менеджменту на підприємстві. Встановлено, що система ризик-менеджменту є невід’ємною складовою частиною підсистеми менеджменту організації та являє собою систему управління ризиками на основі процесу їх ідентифікації, оцінки та аналізу, а також вибору і використання методів нейтралізації їх наслідків, що спрямована на досягнення необхідного балансу між стратегічними можливостями підприємства та рівнем ризику.Здійснено аналіз міжнародних стандартів ризик-менеджменту та розглянуті особливості національних стандартів. Визначено, що в Україні діє Державний стандарт ДСТУ ISO 31000:2018, який надає можливість суб’єкту господарювання порівняти  свою  практику  управління  ризиками  з  міжнародним  досвідом. Узагальнено основні фактори впливу ризиків на систему управління. Доведено, що сьогодення вимагає постійного моніторингу ризикоутворюючих факторів для створення ефективної та гнучкої системи господарювання підприємства в умовах ринкової кон’юнктури. Представлено та деталізовано етапи ризик-менеджменту: аналіз оточення, ідентифікація ризику, аналіз ризику, оптимізація ризиків. Розглянуто особливості управління ризиками та основні методи їх оптимізації на підприємстві для мінімізації їх впливу на результати діяльності підприємства. Встановлено, що ризик для кожного підприємства є індивідуальним, тому і використання того чи іншого методу оптимізації є також індивідуальним і визначається умовами зовнішнього та внутрішнього середовища.Світовий досвід найбільш часто використовує зовнішні методи (страхування, хеджування, диверсифікація, розподіл ризику) та внутрішні методи (самострахування, лімітування, забезпечення якості виготовленої продукції, бізнес-планування) зниження ризиків підприємства. Узагальнено, що від прийнятої концепції управління ризиками значною мірою залежить ефективність всього ризик-менеджменту та результативність діяльності економічних суб’єктів.

 

Статистика завантажень

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Посилання

. Sosnovska O. O., Dedenko L. V. (2018), Napryami stiykogo funktsionuvannya pidpriemstva v umovah neviznachenosti [Trands of sustainable functioning of the enterprise in conditions of uniqueity]. Zbirnik naukovih prats Universitetu Derzhavnoyi fiskalnoyi sluzhbi Ukrayini, no 2, pp. 369-383. (in Ukrainian)
2. Lagunova I.A. (2018), Sutnist ta printsipi kontseptsiyi rizik-menedzhmentu. [Essence and principles of risk management concept]. Aktualni problemi derzhavnogo upravlinnya, no 1 (53), pp. 44–52. (in Ukrainian)
3. Dyadyuk M. A. (2017), Upravlinnya rizikami: konsp. lekts. [Risk Management: cons. lectures]. Harkiv: Fort. [Online], pp. 165, available at: http://elib.hduht.edu.ua/jspui/handle/123456789/1893 (accessed: 15.04.2019).
4. Posohov I. M. (2017), Suchasni mizhnarodni standarti rizik-menedzhmentu [Modern international standards of risk management]. Suchasni tendentsiyi rozvitku svitovoyi ekonomiki: zb. materialIv 9-yi Mizhnar. nauk.-prakt. konf., Harkiv : HNADU, Tom. 2, pp. 77-78. (in Ukrainian)
5. Gonchar G. P. (2014), Adaptatsiya svitovih standartiv rizik-menedzhmentu do diyalnosti vitchiznyanih kompaniy [Adaptation world standards of risk management to the activities of domestic companies]. Efektivna ekonomika, no 3. (in Ukrainian)
6. DudnEva Yu.E. (2019), Rizik-menedzhment: Integrovaniy pidhid do organizatsiyi [Risk management: an integrated approach to an organization]. Elektronne naukove fahove vidannya Mukachivskogo derzhavnogo universitetu «Ekonomika ta suspilstvo», no 20, pp. 229 - 236 ISO 31000:2018 (in Ukrainian)
7. Moroz, I.O. (2017), SutnIst upravlinnya rizikami pidpriemstva ta navichki, neobhidni menedzheru dlya yogo provadzhennya [The essence of risk management of the enterprise and nurses, the necessary manager for its processing]. Zbirnik materialiv Vseukrayinskoyi naukovo-praktichnoyi on-line konferentsiyi aspirantiv, molodih uchenih ta studentiv ZHDTU. [Online], Tom 2, available at: https://conf.ztu.edu.ua/wp-content/uploads/2017/06/115-1.pdf (accessed: 14.04.2019).
8. Volinets I. (2016), Organizatsiya rizik-menedzhmentu na pidpriemstvi [The Оrganization of Risk Management at the Enterprise]. Ekonomichniy chasopis Shidnoevropeyskogo natsionalnogo universitetu imeni Lesi Ukrayinki, no 2, pp. 51-55. (in Ukrainian)
9. Timoshik N. S. (2018), Formuvannya efektivnoyi sistemi upravlinnya fInansovimi rizikami [Forming effective system of financial risk management]. MaterIali II Mizhnarodnoyi naukovo-praktichnoyi konferentsiyi «Formuvannya mehanizmu zmitsnennya konkurentnih pozitsIy natsionalnih ekonomichnih sistem u globalnomu, regionalnomu ta lokalnomu vimirah» ta I Mizhnarodnogo studentskogo naukovogo forumu «Kreativna ekonomika ochima molodi», Tom 1, pp. 61–63. (in Ukrainian)
10. Korzh N. V. (2016), Metodi upravlinnya fInansovimi rizikami [Methods of Financial Risk Management]. Traektoriya nauki, no 10, pp 1.1-1.6. (in Ukrainian)
11. Dyachkov D. V. (2015) Formuvannya sistemi rizik-menedzhmentu pidpriymstva [Formation of enterprise risk management] Ekonomichniy forum, no 4. pp. 235-241. (in Ukrainian)
12. Biznes plan (2018), Yaki e vnutrishni sposobi znizhennya riziku biznesu, [online], available at: http://monetary-flow.com/yak-zmenshiti-vpliv-rizikv-na-bznes/ (data zvernennya: 18.04.2019)
13. Metrologiya (2014), DSTU IES/ISO 31010:2013. Natsionalniy standart Ukrayini. Keruvannya rizikom. Metodi zagalnogo otsInyuvannya riziku. [Online], available at: http://metrology.com.ua/download/iso-iec-ohsas-i-dr/87-eea/1062-dstu-ies-iso-31010-2013 (accessed: 11.04.2019).
14. ISO 31000:2018 Risk management – Guidelines. [Online], available at: http://www.theirm.org/media/3513119/IRM-Report-ISO-31000-2018-v3.pdf (accessed: 17.04.2019).

Переглядів анотації: 1423
Завантажень PDF: 3429
Опубліковано
2019-04-24