ІНТЕГРОВАНІ МАРКЕТИНГОВІ КОМУНІКАЦІЇ ЯК ЧИННИК ЕФЕКТИВОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ

  • Anna Zhaldak кандидат економічних наук, ст. викладач кафедри менеджменту Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», м. Київ, Україна http://orcid.org/0000-0003-3421-3648
  • Anna Bychkovskaya студентка факультету менеджменту та маркетингу Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» м. Київ, Україна
Ключові слова: інтегровані маркетингові комунікації; менеджмент; маркетинг; інновації; інтеграція; інструменти просування; конкуренція; споживачі.

Анотація

У статті розглянуто інтегровані маркетингові комунікації як чинник забезпечення ефективного розвитку підприємств.  Сформовано визначення інтегрованих маркетингових комунікацій та досліджено, як дане поняття  розглядали різні автори. Проаналізовано причини виникнення інтегрованих маркетингових комунікацій у другій половині XX століття. Визначено основні критерії та види інтеграції. Розглянуто принципи комунікації за П. Смітом.

Особливостями формування інтегрованих маркетингових комунікацій та їх відмінностями від звичайного комплексу маркетингу визначено: чітке визначення цілей маркетингових комунікацій, що відповідають загальним цілям підприємства; плановий підхід, що передбачає узгодження всієї маркетингової комунікаційної діяльності; ранжування цільової аудиторії; управління всіма формами контактів, як основа комунікаційної діяльності; ефективний менеджмент та інтеграція всіх елементів просування; ранжування інструментів просування. Визначено переваги такої інтеграції порівняно із традиційним підходом.

Для визначення того, як маркетингові комунікації впливають на ефективність розвитку підприємств використаємо метод кореляційно-регресивного аналізу. Для досліджуваного підприємства А доцільно розглянути вплив маркетингових комунікацій в контексті розвитку HR-бренду. Досліджено взаємозв’язки між чисельністю розробників, витратами на маркетингові комунікації та їх вплив на результуючу ознаку – прибуток підприємства. В якості першої факторної ознаки візьмемо чисельність розробників, адже як вже було зазначено саме людські ресурси є основним ресурсом компанії та здатні формувати його інноваційний потенціал. В якості другої факторної ознаки візьмемо загальні витрати на маркетингові комунікації, адже вони сприяють залученню як співробітників, так і клієнтів. В якості третьої факторної ознаки оберемо коефіцієнт рентабельності маркетингових витрат, щоб показати, що ефективне планування та використання комплексу маркетингових комунікацій впливає на прибутковість підприємства.

Статистика завантажень

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Переглядів анотації: 24
Завантажень PDF: 20
Опубліковано
2019-07-05