ІНТЕГРОВАНІ МАРКЕТИНГОВІ КОМУНІКАЦІЇ ЯК ЧИННИК ЕФЕКТИВОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ

  • Anna Zhaldak кандидат економічних наук, ст. викладач кафедри менеджменту Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», м. Київ, Україна http://orcid.org/0000-0003-3421-3648
  • Anna Bychkovskaya студентка факультету менеджменту та маркетингу Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» м. Київ, Україна
Ключові слова: інтегровані маркетингові комунікації; менеджмент; маркетинг; інновації; інтеграція; інструменти просування; конкуренція; споживачі.

Анотація

У статті розглянуто інтегровані маркетингові комунікації як чинник забезпечення ефективного розвитку підприємств.  Сформовано визначення інтегрованих маркетингових комунікацій та досліджено, як дане поняття  розглядали різні автори. Проаналізовано причини виникнення інтегрованих маркетингових комунікацій у другій половині XX століття. Визначено основні критерії та види інтеграції. Розглянуто принципи комунікації за П. Смітом.

Особливостями формування інтегрованих маркетингових комунікацій та їх відмінностями від звичайного комплексу маркетингу визначено: чітке визначення цілей маркетингових комунікацій, що відповідають загальним цілям підприємства; плановий підхід, що передбачає узгодження всієї маркетингової комунікаційної діяльності; ранжування цільової аудиторії; управління всіма формами контактів, як основа комунікаційної діяльності; ефективний менеджмент та інтеграція всіх елементів просування; ранжування інструментів просування. Визначено переваги такої інтеграції порівняно із традиційним підходом.

Для визначення того, як маркетингові комунікації впливають на ефективність розвитку підприємств використаємо метод кореляційно-регресивного аналізу. Для досліджуваного підприємства А доцільно розглянути вплив маркетингових комунікацій в контексті розвитку HR-бренду. Досліджено взаємозв’язки між чисельністю розробників, витратами на маркетингові комунікації та їх вплив на результуючу ознаку – прибуток підприємства. В якості першої факторної ознаки візьмемо чисельність розробників, адже як вже було зазначено саме людські ресурси є основним ресурсом компанії та здатні формувати його інноваційний потенціал. В якості другої факторної ознаки візьмемо загальні витрати на маркетингові комунікації, адже вони сприяють залученню як співробітників, так і клієнтів. В якості третьої факторної ознаки оберемо коефіцієнт рентабельності маркетингових витрат, щоб показати, що ефективне планування та використання комплексу маркетингових комунікацій впливає на прибутковість підприємства.

Статистика завантажень

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Посилання

Illiashenko, N. (2011). Organizational and economic principles of innovative marketing of industrial enterprises. Sumy: SumDU.

Krauze, О. (2008). Enterprise integrated marketing communications. Sotsialno-Ekonomichni Problemy I Derzhava, 1(1), 104-110. Retrieved February 21, 2019, from http://elartu.tntu.edu.ua/bitstream/123456789/1778/1/Krauze.pdf

Nozdreva, R., Krylova, G., Sokolova, M., & Hrechkov, V. (2003). Textbook, practicum and training complex on marketing. Moskva: Ekonomyst.

Kotler, F. (2002). Fundamentals of Marketing. Moskva: Yzdatelskyi Dom «Vyliams».

Bashynska, I. (2012). Marketing communications of innovatively active industrial enterprises: Formation, integration, development. Donetsk: Noulidzh.

Tsukanova, I., & Zozulov, O. (2013). Features of formation of integrated marketing communications in the market of consulting services. Aktualni Problemy Ekonomiky Ta Upravlinnia Zb. Nauk. Prats., 7. Retrieved February 24, 2019, from http://probl-economy.kpi.ua/pdf/2013-2.pdf

Voinarenko, S. (2011). Communicative enterprise policy in modern conditions. Visnyk Khmelnytskoho Natsionalnoho Universytetu, 6(2), 51-54. Retrieved February 24, 2019.

Novykova, N., & Chernenko, S. (2014). Organization of integrated marketing communications. Ekonomika. Menedzhment. Biznes Zbirnyk Naukovykh Prats, 1(9), 130. Retrieved February, 2019.

Integrated marketing communications. Smart Insights Digital Marketing. (n.d.). Retrieved April 16, 2019, from https://www.smartinsights.com/traffic-building-strategy/integrated-marketing-communications/


Переглядів анотації: 110
Завантажень PDF: 115
Опубліковано
2019-07-05