ВИКОРИСТАННЯ ФРАНЧАЙЗИНГОВИХ УГОД У СФЕРІ ЗАПОВІДНОГО ФОНДУ: ПОЗИТИВНІ ТА НЕГАТИВНІ АСПЕКТИ

  • Tetiana Nikolaychuk магістр правознавства, аспірант, Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАНУ, м. Одеса, Україна http://orcid.org/0000-0001-6268-7723
Ключові слова: франчайзинг, природно-заповідний фонд, природні ресурси, державно-приватне партнерство.

Анотація

Франчайзинг є невід'ємною частиною економіки в усьому світі, але в Україні така форма організації бізнесу залишається на початковому етапі свого розвитку. Існує багато міжнародних компаній, які зацікавлені в розвитку еко-франчайзингу  та наданні своїх послуг в Україні.  Інструмент франчайзингу також може стати формою екологічно орієнтованої підприємницької діяльності, вектором розвитку співпраці природно заповідних фондів і представників приватного сектора, які хочуть здійснювати свою діяльність з урахуванням екологічних імперативів, виробляти дійсно екологічно чисті продукти, але  перш за все, відповідний договірний механізм повинен бути формалізований в юридичну конструкцію і самостійний об'єкт нормативно-правового регулювання. 

Оскільки в межах національного законодавства єдиний нормативно-правовий акт відсутній, що регулює основні положення, принципи, обсяги договорів франчайзингу, правовий статус контрагентів, підстави для юридичної відповідальності; питання укладання договорів франчайзингу залишається актуальним особливо  в сфері програм державно-приватного партнерства.  Франчайзинг має багато переваг, які можуть знизити експлуатаційні витрати і підвищити ефективність виробничої діяльності, що сьогодні особливо актуально для України; проте український ринок франчайзингу має низку  проблем, які потребують невідкладного вирішення.

 Як концепція старт-апу, франчайзинг, в області природно-заповідного фонду, має ефективні переваги як для франчайзера в особі державного партнера, так і для франчайзі в особі приватного партнера; для державного партнера, тобто об’єктів природно-заповідного фонду (франчайзера) - залучення додаткових бюджетних коштів до галузі, ефективний механізм надання платного обслуговування населенню, джерело оновленої матеріально-технічної бази, науково-дослідне обладнання, мінімалізація   ризиків для державного сектору економіки.

Статистика завантажень

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Посилання

1. Nogachevskyj, O. F. (2010). Franchising in Ukraine: Choosing and Buying a Franchise. Akt. Problemy Ekonomiky, 12, 63-69. (in Ukrainian)
2. Andryeyeva, N. M., & Kozlovceva, V. A. (2013). Ecological franchising as a form of activation and entrepreneurial activity in the food industry of Ukraine: the economic and legal implementation's aspect, Ekonomiko-pravovyj aspekt vprovadzhennya, 2, 5-9. Retrieved from: http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/2102/1 (in Ukrainian).
3. Berzhanir, A. L. (2013). Role of public-private partnership in social and economic development of regions. Bulletin of Khmelnytskyi National University, 3 (3), 54–56. (in Ukrainian)
4. Rudejchuk, S. (2018). The essence and characteristics of public-private partnership in Ukraine: accounting dimension, Problemy Teoriyi Ta Metodologiyi Buxgalterskogo Obliku, Kontrolyu Ta Analizu, 2(40), 110-115. (in Ukrainian)
5. Pavlov V., & Lyakhovych I. (2013). Features of Public-Private Partnership Forms in the Innovation Sphere. Regional`na ekonomika, 3(69), 57-65. Retrieved from: http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/68202 (in Ukrainian)
6. The Verkhovna Rada of Ukraine. (2010). Draft Law of Ukraine "On Franchising". Retrieved from: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/JH5QE00A.html (in Ukrainian)
7. Wearing, S., & Neil, J. (2012). Ecotourism. Routledge, 4, 97-106. Retrieved from: https://books.google.com/books?id=Plk7QD6MuNcC (in English)
8. Rosemary, H., & Figgis, P., (1999) A conservation initiative: ACF Wilderness and Indigenous Landscapes Policy, Habitat Australia, 27 (1), 8-19. Retrieved from: https://www.sverigesnationalparker.se/en/national-park-facts/ (in English)

Переглядів анотації: 226
Завантажень PDF: 1495
Опубліковано
2019-07-05