СИСТЕМА МОТИВАЦІЇ ЯК СКЛАДОВА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА

  • Olena Grosheleva кандидат економічних наук, доцент кафедри менеджменту Національний технічний університет «Дніпровська політехніка», м. Дніпро, Україна http://orcid.org/0000-0003-0928-8111
  • Maryna Ivanova доктор економічних наук, доцент, професор кафедри менеджменту Національний технічний університет «Дніпровська політехніка», м. Дніпро, Україна http://orcid.org/0000-0002-1130-0186
  • Oleksandr Usatenko кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри менеджменту Національний технічний університет «Дніпровська політехніка», м. Дніпро, Україна http://orcid.org/0000-0002-4291-8982
Ключові слова: мотивація; комунальне підприємство; економічна безпека; система мотивації; мотиваційний моніторинг; матеріальна мотивація; нематеріальна мотивація; внутрішня мотивація.

Анотація

У статті запропоновано підхід щодо удосконалення системи  мотивації праці на комунальному підприємстві з метою забезпечення його економічної безпеки, який ґрунтується на розподілі факторів мотивації на три групи (матеріальну, нематеріальну та внутрішню) та виявлені залежності між значущістю відповідної групи факторів (результативна ознака) та такими індивідуально-психологічними характеристиками особистості працівника, як рівень екстра/інтроверсії та нейротизму (факторні ознаки).

Обґрунтовано важливість підвищення ефективності системи мотивації саме для умов комунального підприємства, враховуючи ту кількість та природу загроз, з якими воно стикається у процесі власного функціонування. Показано, що незадовільний рівень ефективності діяльності державних підприємств, їх економічної безпеки, як наслідок, - марнування ресурсів територіальної громади пояснюється, зокрема, низьким рівнем мотивації праці у таких організаціях.

Виявлено, що попри пильну увагу до проблематики мотивації у наукових працях вітчизняних та закордонних дослідників, здебільшого інструменти ефективного управління розроблялися для умов приватного сектора. Удосконалення менеджменту у бюджетних установах відбувається шляхом запозичення  методів та методик роботи з кадрами з приватного сектору.

Показано, що для комунального підприємства ефективна система мотивації має бути побудована з урахуванням таких факторів, які працівники сприймають як реально значущі в процесі задоволення актуальних для них потреб, з урахуванням обмеженості бюджетних коштів.

Запропоновано прикладний інструментарій моніторингу факторів мотивації, розподілу їх на групи (матеріальні, нематеріальні, внутрішні), формування переліку найбільш значущих факторів з використанням АВС-XYZ та статистичного аналізу. За результатами проведеного аналізу виявлено структур факторів мотивації, які найбільше й найменше впливають на виробничу поведінку працівників.

Побудовано регресійні моделі, які дозволяють спрогнозувати значущість відповідної групи факторів мотивації залежно від рівня екстра/інтроверсії та нейротизму працівника.

Визначено перспективність запровадження моделі мотиваційного контролінгу, яка дозволить поліпшити ефективність функціонування системи мотивації через підвищення рівня координованості процесів планування, обліку та аналізу з метою забезпечення економічної безпеки комунального підприємства.

Статистика завантажень

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Посилання

1. Imi.org.ua. (2020). Municipal companies, institutions and organizations. [online] Available at: https://imi.org.ua/advices/komunalni-pidpriemstva-ustanovi-ta-organizatsiji-i2365 [Accessed 5 Feb. 2020]. (in Ukrainian)
2. Sosnovska I. (2020). Concepts and importance of economic security of production and economic activity of enterprises. [online] Economy.nayka.com.ua. Available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4303 [Accessed 5 Feb. 2020]. (in Ukrainian)
3. Ukrinform.ua. (2020). The State Statistics Committee calculated the Number of Enterprises of different Forms of Ownership. [online] Available at: https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2738351-derzstat-pidrahuvav-kilkist-pidpriemstv-riznih-form-vlasnosti.html [Accessed 5 Feb. 2020]. (in Ukrainian)
4. Havkalova, N. and Mosumova, A. (2016). HUMAN RESOURCE MANAGEMENT IN MUNICIPAL COMPANIES: SPECIFIC FEATURES AND PROBLEMS. [online] Economy.nayka.com.ua. Available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5018 [Accessed 5 Feb. 2020]. (in Ukrainian)
5. Salova, N. (2014). Modern Models of Company’s Staff stimulation. Theoretical and Practical Aspects of Economics and Intellectual Property, 1 (10), pp.306-311. (in Ukrainian)
6. Maiburd, E. (2009). Introduction to the history of economic thought. From prophets to professors. М, p.415. (in Russian)
7. Litviniuk, A. (2013). Organizational Behavior: textbook for bachelors. M.: Publish House “Yurait”, p. 505. (in Russian)
8. Hrliga.com. (2020). HR Ligue. Community of personnel officers and personnel specialists. Available at: https://hrliga.com/index.php?module=profession&op=view&id=834 [Accessed 5 Feb. 2020]. (in Russian)
9. Usatenko, O. and Grosheleva, O. (2004). Identification the incentives of coal mines’ top-managers as a guarantee of their successful activity. Economic Bulletin of National Mining University, 1. pp. 90-95. (in Ukrainian)

Переглядів анотації: 202
Завантажень PDF: 100
Опубліковано
2020-02-28