ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙНОГО СЕРЕДОВИЩА НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ ПІВДЕННОЇ КОРЕЇ ТА КИТАЮ

  • Olena Boiko кандидат економічних наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник, Державна установа “Інститут економіки та прогнозування НАН України, м. Київ, Україна https://orcid.org/0000-0002-6567-1679
Ключові слова: індустріальний парк (індустріальна зона); кластер; бізнес-інкубатор; венчурне підприємство; спеціальна економічна зона, інститути інноваційного розвитку.

Анотація

В статті розглянуто особливості розвитку інноваційного середовища економіки національної економіки Південної Кореї та Китаю. Значну увагу приділено розвитку індустріальних комплексів Південної Кореї (мм. Банволь, Кунсан, Кванджу, Кумі, Чханвон, Ульсан, Вонджу). Визначено основні аспекти їх виникнення та фактори, які призвели до трансформації індустріальних комплексів у кластери.

Проаналізовано особливості діяльності кластерів Південної Кореї. Здійснено аналіз інститутів розвитку інновацій, які сприяють функціонуванню кластерів в країні.

Здійснено моніторинг діяльності венчурних підприємств Південної Кореї. Досліджено функції інститутів розвитку інновацій, які забезпечують діяльність венчурних підприємств в Південній Кореї.

Досліджено південно-корейський досвід створення та розвитку бізнес-інкубаторів, технопарків та багатоповерхових комплексів. Визначено проблеми та перспективи подальшого їхнього функціонування.

Визначено специфіку діяльності СЕЗів, розташованих на території Південної Кореї. Визначено особливості їх класифікації та розглянуто умови надання пільг державою для створення і розвитку СЕЗів.

Проаналізовано особливості інституційного забезпечення розвитку інноваційного середовища Південної Кореї.

Здійснено моніторинг функціонування спеціальних економічних зон як складової розвитку інноваційного середовища КНР. Визначено специфіку їхньої діяльності.

Проаналізовано китайський досвід у сфері створення та розвитку кластерів. Виявлено особливості  взаємодії кластерів з Торгово-промисловою палатою, визначено позитивні аспекти та існуючі проблеми взаємозв’язку.

Здійснено аналіз діяльності промислових зон КНР. Розглянуто основні види підтримки, яка надається державою для їхнього розвитку.

Розглянуто діяльність інститутів розвитку інновацій на території КНР, зокрема у частині функціонування спеціальних форм організації інноваційної діяльності. Значну увагу приділено інституційній базі, яка врегульовує питання розвитку спеціальних форм інноваційної діяльності в КНР.

Розроблено пропозиції щодо подальшого українсько-південно-корейсько-китайського співробітництва у сфері створення та розвитку спеціальних форм інноваційної діяльності.

Статистика завантажень

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Посилання

1. Khalypov V, (2016) Formation Of Innovation Clusters: The Experience Of The Republic Of Korea. [online] KyberLenynka. Available at: [Accessed 16 December 2019]. (in Russian)
2. Saitakis A. (2011) Science & Technology Parks & Technology Incubators: Tools for supporting Entrepreneurship and Regional Development. Science & Technology Parks of Crete, European Day of the Entrepreneur, Sofia. 76-84. (in English)
3. Samsonov, D. (2012). Regional report on the results of the project “Identification of individual behaviors that affect the performance of innovative, high-tech companies”, commissioned by the Fund for Infrastructure and Educational Programs of RUSNANO OJSC in 2011-2012. Social “portraits” of technological entrepreneurs against the background of the region’s innovation ecosystem. The case of the Republic of Korea. (p. 463). EUSPb. (in Russian)
4. Kim, J. and Kim, H., n.d. Korean Support System For Venture Business Creation. [online] Kdevelopedia.org. Available at: [Accessed 16 December 2019]. (in English)
5. Korea Institute of Startup and Entrepreneurship Development. 2019. [online] Available at: [Accessed 16 December 2019]. (in English)
6. Kotra.or.kr. 2016. KOTRA. [online] Available at: [Accessed 17 December 2019]. (in English)
7. Samsonov, D. (2012). Regional report on the results of the project “Identification of individual behaviors that affect the performance of innovative, high-tech companies”, commissioned by the Fund for Infrastructure and Educational Programs of RUSNANO OJSC in 2011-2012. Social “portraits” of technological entrepreneurs against the background of the region’s innovation ecosystem. The case of the Republic of Korea. (p. 463). EUSPb. (in Russian)
8. Annual review of the state of the economy and the main areas of foreign economic activity in the Republic of Korea for 2017.. (2018) (p. 223). (in Russian)
9. NSTC. 2019. [online] Available at: [Accessed 16 November 2019]. (in English)
10. Kovalev, М., & Van Syn. (2017). China in the 21st Century - a World Innovation Power (p. 239). Tsentr BHU. (in Russian)
11. Boiko, O. (2017). Silk Road Economic Belt: Prospects for Ukraine. (pp. 81-88). Minsk: Institute for System Research at the Agricultural Complex of the NAS of Belarus. (in Russian)
12. Boiko, O. (2017). International experience of formation and development of cross-border clusters. Modern Technologies Of Science And Education: European Aspects, 1, 10-15. Retrieved 7 December 2019, from. (in Ukrainian)

Переглядів анотації: 387
Завантажень PDF: 447
Опубліковано
2020-03-02