УДОСКОНАЛЕННЯ ФІНАНСУВАННЯ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ

  • Sergiy Obushnyi кандидат економічних наук, заступник декана факультету інформаційних технологій та управління, Київський університет імені Бориса Грінченка https://orcid.org/0000-0001-6936-955X
  • Viktoriia Kucherovska Здобувач ступеня магістр, Київський університет імені Бориса Грінченка
Ключові слова: бюджетне фінансування; заклади вищої освіти; механізми фінансування; освітні послуги; фінансове забезпечення.

Анотація

У статті розглянуті основні задачі фінансового забезпечення діяльності закладів вищої школи, дана характеристика та аналіз чинної системи, розроблено рекомендації врегулювання рівня фінансового забезпечення окремого закладу вищої освіти та системи вищої освіти в цілому.

При дослідженні виявлено, що сфера діяльності закладів вищої освіти не має можливості розвиватися без належного фінансування і потребує постійних вкладень. Процес реформування системи вищої освіти не є простим, бо не зважаючи на оновлення, нові вимоги та потреби, фінансування залишається достатньо низьким. Через те все більшої актуальності набуває пошук альтернативних джерел фінансування закладів вищої освіти. Вивчення недоліків системи фінансування закладів вищої освіти дає змогу виокремити перелік пропозицій, щодо трансформування фінансового стану.

На основі проаналізованого досвіду закордонних країн, окреслено умови, за яких його можливо імплементувати для українського суспільства; запропоновано ряд заходів для оцінки результативності фінансового механізму закладів вищої освіти; враховуючи порівняльний аналіз та вплив економічних чинників.

Визначено, що задля подолання проблем фінансування освітньої діяльності закладів вищої освіти потрібно реалізувати комплекс заходів, а саме: розробити систему трансформації внутрішніх процесів, внести зміни до законодавчих документів, в тому числі й до порядку фінансування; розробити механізми визначення потреби у певних фахівцях через певні проміжки часу; вдосконалювати та розповсюджувати програми державного кредитування та субсидіювання.

Рух в напрямку сучасних економічних та соціальних зрушень, перехід до інноваційного типу економіки – це стовідсотково правильний шлях для нашої держави. Попри неабиякий тиск на систему вищої освіти та постійні вимоги необхідна концентрація всіх можливих зусиль у напрямку підвищення ефективності діяльності закладів вищої освіти. На державному рівні необхідне створення вимог для здійснення покладених на заклад вищої освіти обов’язків, долаючи тотальну нестачу фінансових ресурсів спрямованих у дану сферу.

Статистика завантажень

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Посилання

1. Spivakovskyi, О. (2016). On the state of financing of education and science. Osvita.ua. Retrieved 1 December 2019, from http://osvita.ua/blogs/53098/.
2. On Approval of the Procedure of Preferential Lending for Vocational, Technical and Higher Education. The legislation of Ukraine. (2019). Retrieved 3 December 2019, from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/673-2018-п.
3. Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine “On Improving the Procedure for Housing Subsidies”, The legislation of Ukraine. (2019). Retrieved 3 December 2019, from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/106-2015-п
4. Safonova, V. (2009). Improvement of financial and economic mechanism of functioning of higher education institutions. Stratehichni Priorytety Zb. Nauk. Prats Natsionalnoho Instytutu Stratehichnykh Doslidzhen, 2(11), 102-109. Retrieved 1 December 2019, from.
5. State Statistics Service of Ukraine. (2013). Main indicators of activity of higher educational establishments of Ukraine at the beginning of 2012/13 academic year (p. 188).
6. State Statistics Service of Ukraine. (2014). Main indicators of activity of higher educational establishments of Ukraine at the beginning of 2013/14 academic year (p. 204).
7. State Statistics Service of Ukraine. (2015). Main indicators of activity of higher educational establishments of Ukraine at the beginning of 2014/15 academic year (p. 219).
8. State Statistics Service of Ukraine. (2016). Main indicators of activity of higher educational establishments of Ukraine at the beginning of 2015/16 academic year (p. 188).
9. State Statistics Service of Ukraine. (2018). Main indicators of activity of higher educational establishments of Ukraine at the beginning of 2017/18 academic year (p. 165).
10. Ramskyi, A., & Ramskyi, Y. (2017). Problems and tendencies of development of education in information society. Scientific Journal of Polonia University, 22(3), 89-95. https://doi.org/10.23856/2211

Переглядів анотації: 172
Завантажень PDF: 160
Опубліковано
2019-11-27