НОВІ ОРГАНІЗАЦІЙНО – ПРАВОВІ ФОРМИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ ЯК ОСНОВА УДОСКОНАЛЕННЯ ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ РОЗВИТКУ СИСТЕМИ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

  • Valeriia Loiko доктор економічних наук, доцент, професор кафедри фінансів та економіки, Київський університет імені Бориса Грінченка, м. Київ, Україна http://orcid.org/0000-0003-3248-1585
  • Kateryna Pozdieieva аспірант кафедри фінансів та економіки Київського університету імені Бориса Грінченка м. Київ, Україна http://orcid.org/0000-0003-3011-903X
  • Maxim Zhiltsov аспірант кафедри фінансів та економіки Київського університету імені Бориса Грінченка м. Київ, Україна http://orcid.org/0000-0001-6960-1144
Ключові слова: заклади загальної середньої освіти; організаційно-правові форми; керівник; органи виконавчої влади; фінансування; система; розвиток; економічний механізм; удосконалення.

Анотація

У статті досліджено розвиток нових організаційно-правових форм функціонування закладів загальної середньої освіти як основи удосконалення економічного механізму розвитку системи загальної середньої освіти. Виявлено, що за ознаками автономії та правочинності фінансово-економічної діяльності усі школи у даний час можна розподілити на школи комунальної та приватної форм власності. Визначено види закладів загальної середньої освіти, які фінансуються з державного бюджету: спеціальні школи-інтернати для обдарованих дітей, школи соціальної реабілітації, в яких утримуються неповнолітні правопорушники віком 11-14 років; з обласних бюджетів фінансуються: спеціальні школи, школи-інтернати для дітей з вадами розвитку; загальноосвітні школи-інтернати; дитячі будинки; підвищення кваліфікації педагогічних кадрів; з районних бюджетів фінансуються: загальноосвітні школи, спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії тощо, загальноосвітні школи-інтернати, дитячі будинки. Наведено переваги та недоліки функціонування закладів загальної середньої освіти у різних організаційно-правових формах. Доведено ефективність застосування організаційно-правової форми функціонування закладу загальної середньої освіти  у рамках   здійснення   державно-приватного  партнерства. Виділено способи фінансування, які обґрунтовані у «Концепції нової української школи» щодо децентралізації фінансового забезпечення закладів загальної середньої освіти. Визнано, що в ідеалі потрібна система цільового фінансування кожної конкретної дитини, коли ресурси, що виділяються, будуть необхідні і достатні для того, щоб повністю реалізувати потенціал кожного учня.

Статистика завантажень

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Посилання

1. Feofanova, I.V. & Kichkina, V.V. (2018). Budgeting as a means of controlling the use of financial resources of educational institutions. Biznes-navihator [Accessed 18 December 2019] (in Ukrainian).
2. Boyko, T.Yu. (2017). Financing of educational institutions at the city level in the conditions of decentralization of power in Ukraine. Naukovyj visnyk Khersons'koho derzhavnoho universytetu, 27, part 2, P. 147-151. [Accessed 18 December]. (in Ukrainian).
3. Cherednik, V.A. (2015). Sources of additional funding for general secondary education in Ukraine. Naukovyj visnyk Khersons'koho derzhavnoho universytetu, 11, part 5, [Accessed 18 December]. (in Ukrainian).
4. Benovska, L.Ya.(2016). Problems of budget support of education in the context of decentralization of management. Rehional'na ekonomika, 1. P. 121-129. [Accessed 18 December]. (in Ukrainian).
5. Kovalenko, S.O. & Koskina, Y.O. Financing of education expenditures in the conditions of decentralization. Biznes-inform, 8, P. 105-109. [Accessed 18 December]. (in Ukrainian).
6. Klimchuk, I.O. (2019). Financial aspects of the economic component of forecasting and development of educational institutions in Ukraine. Journal «Science Rise: Pedagogical Education», 6 (33). P. 11-15. [Accessed 18 December]. (in Ukrainian).
7. Sysoeva, S.O., Topuzov, O.M., Dichek, N.P., Kultayeva, M.D., Karaman, O.L., Antonets, N.B. & Ladonya K.Yu. Practical philosophy and the New Ukrainian school. Instytut pedahohiky NAPN Ukrainy, Kyiv, Ukraina, 168. [Accessed 18 December]. (in Ukrainian).
8. Law of Ukraine. About education № 2145-VIII. (2017, September 05). Retrieved November 12, 2018, from http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T172145.htm. [Accessed 1 December]. (in Ukrainian).
9. Decree of the President of Ukraine № 344/2013. On the National Strategy for the Development of Education in Ukraine until 2021. (2013, June 25). Retrieved November 15, 2018, from https://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/344/2013. [Accessed 10 December]. (in Ukrainian).
10. Civil Code of Ukraine. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/435-15/print [Accessed 18 December]. (in Ukrainian).
11. Law of Ukraine. About public-private partnership (2019). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2404-17#Text [Accessed 8 December]. (in Ukrainian).
12. The concept of a new Ukrainian school: Conceptual principles of reforming the Ukrainian school. 2016. URL: https://www.kmu.gov.ua/storage/app/media/reforms/ukrainska-shkola-compressed.pdf [Accessed 18 December]. (in Ukrainian).
13. On approval of the Instruction on the organization and activity of the gymnasium. Instructions on the organization and activities of the lyceum: Order of the Ministry of Education of Ukraine № 1 / 9-472. 10/28/2002 URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v-472290-02. [Accessed 18 December]. (in Ukrainian).

Переглядів анотації: 201
Завантажень PDF: 119
Опубліковано
2019-12-31
Як цитувати
Loiko, V., Pozdieieva, K., & Zhiltsov, M. (2019). НОВІ ОРГАНІЗАЦІЙНО – ПРАВОВІ ФОРМИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ ЯК ОСНОВА УДОСКОНАЛЕННЯ ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ РОЗВИТКУ СИСТЕМИ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ. Європейський науковий журнал Економічних та Фінансових інновацій, 2(4), 80-89. https://doi.org/10.32750/2019-0208