МІСЦЕ ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ В СИСТЕМІ БАНКІВСЬКОГО НАГЛЯДУ

  • Olena Sova кандидат економічних наук, доцент, Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ, Україна http://orcid.org/0000-0001-6386-6432
  • Olha Zavadska здобувач ступеня магістр, Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ, Україна
Ключові слова: фінансовий моніторинг; суб’єкти фінансового моніторингу; фінансові операції; банківський нагляд; комерційні банки; регулювання ринку фінансових послуг; шахрайство; протидія легалізації злочинних доходів і фінансуванню тероризму.

Анотація

У статті підкреслено актуальність боротьби з тероризмом та легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом, як на національному, так і на міжнародному рівнях. Наголошено на необхідності реалізації комплексної системи правових, економічних та інших заходів щодо виявлення та ліквідації каналів кримінальних фінансових потоків.

Перелічено нові процедури та норми, введені в дію Законом України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення». Розглянуто прогрес Державної служби фінансового моніторингу України у зборі та обробці даних про фінансові операції, які підпадають під нагляд. Звіт Служби був високо оцінений Комітетом експертів Ради Європи з оцінки заходів протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму MONEYVAL. Проаналізовано динаміку кількості повідомлень про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу, і констатовано, що число отриманих Держфінмоніторингом заяв у 2019 році зросло у 2,6 рази у порівнянні з даними 2015 року. Натомість кількість сформованих досьє зросла протягом 2015-2019 років на 46,6%.

Унаочнено перелік суб’єктів фінансового моніторингу в Україні з прикладами їхньої підпорядкованості. Систематизовано порогові суми фінансових операцій та ознаки, які дають підстави для застосування моніторингу та контролю в системі боротьби з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом.

Банківську систему визначено як основний сегмент, через який відбувається відмивання незаконно отриманих коштів. Охарактеризовано теоретичні засади ризик-орієнтованого підходу при здійсненні фінансового моніторингу трансакцій. Адже, враховуючи інтенсивний розвиток глобалізаційних та інноваційних процесів у банківській системі, можна стверджувати, що жоден банк не може існувати без ефективного ризик-менеджменту.

Визначено вимоги до платіжних систем, пов’язані з процесом ідентифікації та верифікації клієнтів, що є етапом проведення належної перевірки учасників фінансових операцій.

Наведено переваги формування та застосування у банківському секторі України раціональної та функціональної системи фінансового моніторингу.

Статистика завантажень

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Посилання

1. Antyleghalizacijnyj finansovyj monitoryngh: ryzyk-orijentovanyj pidkhid: monoghrafija (2014) / O.O. Ghlushhenko, I.B. Semeghen; za zagh. red. d-ra ekon. nauk, prof. R.A. Slav’juka. K.: UBS NBU. 386 p. [Accessed 25 Apr. 2020]. (in Ukrainian)
2. Vovchak O.D., Kancir V.S., Kancir I.A. (2019). Finansovyj monitoryngh jak ekonomiko-pravovyj metod protydiji teroryzmu. Finansovo-kredytna dijaljnistj: problemy teoriji ta praktyky. Vyp. № 2 (29), pp. 339-347. [Accessed 25 Apr. 2020]. (in Ukrainian)
3. Dubyna M.V. (2015). Rolj systemy finansovogho monitorynghu u rozvytku rynku finansovykh poslugh. Problemy teoriji ta metodologhiji bukhghaltersjkogho obliku, kontrolju i analizu.Vyp. 3 (33), pp. 44-57. [Accessed 20 Apr. 2020]. (in Ukrainian)
4. Kolodizjev O.M., Pleskun I.V. (2017). Upravlinnja rozvytkom. № 3-4 (189-190), pp. 24-35. [Accessed 5 Apr. 2020]. (in Ukrainian)
5. Danziger Y. Changes in methods of freezing funds of terrorist organization since 9/11: a comparative analysis. Journal of Money Laundering Control. 2012. Vol. 2. № 15, pp. 210-236. [Accessed 25 Apr. 2020]. (in English)
6. Subeh A. Musa, Boiko A. Modeling efficiency of the State Financial Monitoring Service in the context of counteraction to money laundering and terrorism financing. SocioEconomic Challenges. 2017. Volume 1. Issue 2, pp. 39-51. [Accessed 25 Apr. 2020]. (in English)
7. Pro zapobighannja ta protydiji leghalizaciji (vidmyvannju) dokhodiv, oderzhanykh zlochynnym shljakhom, finansuvannju teroryzmu ta finansuvannju rozpovsjudzhennja zbroji masovogho znyshhennja. Zakon Ukrajiny vid 06.12.2019 № 361-ІХ. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/361-20#n831 (Accessed 31.05.2020). [Accessed 5 Apr. 2020]. (in Ukrainian)
8. Popov S., Shyshkovsjkyj B. Finansovyj monitoryngh v Ukrajini po-novomu: chogho ochikuvaty? URL: https://intelserv.net.ua/news/material/id/915 (Accessed 31.05.2020). [Accessed 20 Apr. 2020]. (in Ukrainian)
9. Derzhfinmonitoryngh opryljudnyv Zvit MONEYVAL pro proghres Ukrajiny. URL: http://finpost.com.ua/news/14521 [Accessed 25 Apr. 2020]. (in Ukrainian)
10. Oficijnyj sajt Derzhavnoji sluzhby finansovogho monitorynghu Ukrajiny.URL: https://fiu.gov.ua/assets/userfiles/books/Zvit2019.pdf [Accessed 20 Apr. 2020]. (in Ukrainian)
11. Utkina O.V. (2019). Kharakterystyka upravlinnja bankivsjkym ryzykom vidmyvannja koshtiv/finansuvannja teroryzmu ta naprjamy jogho vdoskonalennja. Finansovyj prostir. № 4 (36), pp. 217-227. [Accessed 25 Apr. 2020]. (in Ukrainian)
12. Kyseljov A. Novyj zakon pro finansovyj monitoryngh: do chogho potribno ghotuvatysja. URL: https://biz.ligazakon.net/ua/analitycs/194803_noviy-zakon-pro-fnansoviy-montoring-do-chogo-potrbno-gotuvatisya [Accessed 25 Apr. 2020]. (in Ukrainian)

Переглядів анотації: 14
Завантажень PDF: 17
Опубліковано
2020-06-18