АКТИВНО-ПАСИВНІ РАХУНКИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ: ДЕЯКІ ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ВЕДЕННЯ

  • Natalia Gres кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри обліку і аудиту, Національний технічний університет «Дніпровська політехніка», м. Дніпро, Україна https://orcid.org/0000-0003-2897-714X
Ключові слова: активно-пасивний рахунок; аналітичний облік; кінцеве сальдо; початкове сальдо; розгорнуте сальдо; синтетичний облік.

Анотація

У статті висвітлюються актуальні теоретичні та практичні аспекти застосування активно-пасивних рахунків бухгалтерського обліку. Проведено контент-аналіз встановленого порядку ведення рахунків бухгалтерського обліку. Досліджено призначення синтетичних рахунків і субрахунків, типові схеми реєстрації та групування інформації про господарські операції. Виявлено ті з них, які можуть списуватися в порядку їхнього закриття як в дебет так і в кредит відповідного рахунку/субрахунку. Виокремлено розрахункові рахунки, які в результаті запису на них господарських операцій можуть змінювати своє одностороннє сальдо з кредитового на дебетове й навпаки. Відмічено, що облік попередньої оплати на рахунках окремих суб'єктів господарювання не відповідає методології ведення бухгалтерського обліку. Активно-пасивні рахунки класифіковано за змістом і призначенням.  Ідентифіковано розрахункові, операційно-результатні та фінансово-результатні рахунки бухгалтерського обліку, які мають одночасно ознаки активного і пасивного рахунка. Охарактеризовано основні риси їхньої  будови. Проаналізовано  описані у навчальній та науковій літературі підходи до  розрахунку  сальдо по активно-пасивному рахунку. Відмічено, що вони ґрунтуються на використані взаємозв’язку між синтетичним рахунком і аналітичними рахунками, які він поєднує. Розроблено алгоритми перевірки правильності виведення по активно-пасивному рахунку кінцевого сальдо без застосування даних деталізації облікових записів. Практично доведено його ефективність в умовах оптимальної побудови схеми аналітичного обліку. Запропонована методика дозволяє швидко перевірити кінцеве сальдо як синтетичного, так і супроводжуючих його аналітичних активно-пасивних рахунків. При цьому, не має значення, чи є сальдо розгорнутим або одностороннім, чи відбувається перетворення останнього з дебетового в кредитове і навпаки.

Статистика завантажень

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Посилання

Borymska K.P. (2007). The approaches to the construction of scientifically coated classification of accounts: history and modernity. Visnyk ZhDTU. 1(39), 24–34 [in Ukrainian].
Lytvynchuk I.V. (2006). Classification of accounts: analytical and controlling aspect. Visnyk ZhDTU. 1(35), 59–81 [in Ukrainian].
Ministry of Finance of Ukraine. (1999). Instructions for application of Account-plan book keeping for assets, capital, liabilities, and business activities of enterprises and organizations [Order No. 291, November 30]. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0893-99 [in Ukrainian].
Verkhovna Rada of Ukraine. (1984). Code of Ukraine on Administrative Offenses [Act No. 8073-X, December 7]. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10 [in Ukrainian].
Voitenko T. (2009). Where debit account balance could be shown? Podatky ta bukhhalterskyi oblik. 95. Retrieved from https://i.factor.ua/ukr/journals/nibu/2018/november/issue-95/article-40927.html [in Ukrainian].
Riakhovski, D.I., Arutsev, А.А., Khokhlova, О.V. (2014). Theory of accounting. Moscow : IEAU [in Russian].
Davydiuk T.V., Manoilenko O.V., Lomachenko T.I., Reznichenko A.V. (2016). Accounting. Kharkiv: Helvetyka [in Ukrainian].
Kondrakov, N.P. (2004). Accounting. Moscow : Infra-М [in Russian].
Shcherbakova, N. (2009). Account-plan book keeping at the enterprise. Dnipropetrovsk: Balance-Club [in Ukrainian].
Turyshcheva, T.B. (2015). Theory of accounting Retrieved from https://stud.com.ua/23795/audit_ta_buhoblik/teoriya_buhgalterskogo_obliku. [in Ukrainian].
Vassilenko, P.N. (1971). Foundations of accounting. Moscow: Ekonomika [in Russian].
Akatieva, М.D. (2014). Accounting and analysis. Moscow : MSUPA [in Russian].
Babaev, Yu.А., Komissarova, I.P., Borodin, V.А. (2005). Accounting. Moscow : YUNITI–DANA [in Russian].
Grabova, N.N., Dobrovski, V.N. (2000). Accounting in the context of manufacturing enterprises and commercial facilities. Kiev: А.S.К. [in Ukrainian].
Kostiuk, P.А. (1990). Book-keeper’s dictionary. Minsk: “Vysshaya shkola” [in Belarus].
Vassiuta-Berkut, О.І., Shepitko, G.F., Romashevska, N.О. (2003). Theory of accounting. Kyiv: МАUP [in Ukrainian].
Bartashevich, N.I., Odulo, Z.I. (2016). Theoretical foundations of accounting and analysis: practical guide. Gomel: GSU [in Belarus].
Brukhanskyi, R.F. (2016). Accounting. Ternopil: TNEU [in Ukrainian].
Yaroslavtseva, Е.А. (2010). On the problem of accounts with two balances. Accounting, analysis and audit: scientific designated magazine. Moscow : МАКС Press. 2. 84–92 [in Russian].
Cuter, М.I. (2008). Theory of accounting. Moscow : Finance and statistics [in Russian].

Переглядів анотації: 531
Завантажень PDF: 863
Опубліковано
2020-11-27