АНАЛІЗ ІННОВАЦІЙНОГО СЕРЕДОВИЩА РОЗВИТКУ ВИНОРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВ ЯК ІНФРАСТРУКТУРНОЇ СКЛАДОВОЇ ВИННИХ МАРШРУТІВ

  • Hanna Sarkisian к.т.н., доцент, доцент кафедри туристичного бізнесу та рекреації, Одеська національна академія харчових технологій, м. Одеса, Україна http://orcid.org/0000-0001-7362-3637
  • Margaryta Liganenko к.т.н., доцент кафедри туристичного бізнесу та рекреації, Одеська національна академія харчових технологій, м. Одеса, Україна http://orcid.org/0000-0002-4509-4616
Ключові слова: інноваційне середовище; виноробні підприємства; вино; винні маршрути.

Анотація

Розвиток виноробної галузі як інфраструктурної складової винних маршрутів можливий лише на науковій платформі, спираючись на інноваційні трансформації, при підтримці держави і в тісній співпраці усіх секторів економіки, які мають відношення до виноградарства, виноробства та туризму. Незважаючи на те, що проблемам управління в сфері інноваційного розвитку на різних рівнях в даний час приділяється значна увага, ряд аспектів даної проблематики залишається невивченим. Так, актуальним є аналітична оцінка інноваційного середовища України з позицій ефективного управління інноваційними процесами в соціально-економічних системах та виявлення характеру впливу на розвиток виноробних підприємств. Головними джерелами гальмування інноваційного розвитку є держава і підприємницьке середовище. Держава не створює умов, сприятливих для розвитку підприємницького середовища, а також недостатньо уваги приділяє середовищу виробництва знань, що є основою для інновацій. Така ситуація є ризиковою для вітчизняної виноробної галузі. Нажаль, при відкритості і незахищеності українського ринку європейські вина і надалі будуть більш доступними. В результаті продажі українського продукту можуть впасти, що в свою чергу загострить боротьбу з європейськими виноробами за українського споживача. Жорстка конкуренція зі світовими лідерами на ринку вина диктує необхідність підвищення якості виноробної продукції України з одночасним зниженням собівартості. Істотним резервом зниження собівартості вина є підвищення врожайності винограду й впровадження безвідходних технологій. Проведення в Україні економічних перетворень спрямованих на застосування ринкових принципів регулювання виробництва і підвищення конкурентоспроможності вітчизняної продукції, спонукає в господарсько-правовій практиці до неперервного інноваційного розвитку та діяльності, що є невід’ємним елементом саморегулювання ринкової економіки та інструментом відповідальності за неефективну організацію роботи підприємницьких структур. Ігнорування чи послаблення зазначеної роботи неодмінно призводить до кризи, банкрутства та ліквідації таких підприємств виноробної галузі. З огляду на міжнародний досвід високорозвинених виноробних регіонів світу, доцільним є розвиток і підтримка винного туризму, як маркетингової складової для реклами і просування продукції місцевих виробників алкогольних напоїв як туристичного продукту, отримуючи додаткові економічні та соціальні вигоди від туристів - гурманів вина. Ключовим фактором розвитку ринку винного туризму в Україні виступають підприємства і структури, пов'язані з виробництвом і продажом алкогольної продукції. Їх частка в роздрібному продовольчому товарообігу України становить в межах 20%, що є досить високим показником для економіки країни.

Статистика завантажень

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Посилання

Azoev G.L, Chelenkov A.P. (2000) Competitive advantages of the firm [in Russian]
Andreev V. N., Shebarov A. I. (2011) Technical capital management as a tool to ensure the effectiveness of innovative development of an industrial enterprise. Production organizer, No. 3 (50), 84-88. [in Russian]
Aniskin U. P., Lukyanov A.I. (2000) Innovation management [in Russian]
Alexandrova V., Skripnichenko M., Fedulova L. (2007) Forecasting the inflow of innovative factors on the economy development. Economics and the formation of a new system and government. No. 2, 9-26. [in Ukrainian]
Nesterenko O.S. (2015) Tendencies and prospects for the development of wine industry in Ukraine Retrieved from http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2015/2/104.pdf [in Ukrainian]
Agafonov V.E. (2000) Organizational, managerial and innovative aspects of the functioning of small enterprises (thesis. Candidate of Economic Sciences) Nizhny Novgorod State. University, Nizhny Novgorod [in Russian]
Adamanova Z.O. (2005) Innovation strategies of economic development in the minds of globalization: monograph. Krimske navchalno-pedagogic state of the art, Simferopol. [in Ukrainian]
Akkoff P. (2002) Akkof about management [in Russian]
Viticulture and winemaking today. Movement and industry development Retrieved from https://www.syngenta.ua/news/novini-kompaniyi/vinogradarstvo-ta-vinorobstvo-sogodni-vektor-ruhu-ta-rozvitku-galuzi [(in Ukrainian]
Andriychuk O. Ya. (2008) Innovation culture as an effective mechanism for the functioning of the innovation system of the enterprise. Economics: problems of theory and practice: coll. Science. wash. Dnipropetrovsk. Number 237, Volume S. - P. 559-567 [in Ukrainian]
Antonyuk L.L., Poruchnik A.M., Savchuk. V.S. (2003) Innovations: theory, mechanism of development and commercialization. K.: KNEU. [in Ukrainian]
How Ukrainian winemakers have grown in 5 years and what else needs to be done Retrieved from https://www.epravda.com.ua/rus/publications/2020/11/16/668037/. [in Russian]
The Sea of Wine Project to Promote the Black Sea Region as a Wine Tourism Destination Retrieved from http://inter.onaft.edu.ua/the-sea-of-wine/?lang=en [in English]

Переглядів анотації: 95
Завантажень PDF: 149
Опубліковано
2020-12-23