(1)
LaptіevS.; Mihus, I. ЗАГРОЗИ ЕКОНОМІЧНІЙ БЕЗПЕЦІ УКРАЇНСЬКИХ ЕМІТЕНТІВ ПРИ РОЗМІЩЕННІ АКЦІЙ НА ЗАРУБІЖНИХ РИНКАХ. ESJEFI 2018, 39-47.