[1]
LaptіevS. і I. Mihus, ЗАГРОЗИ ЕКОНОМІЧНІЙ БЕЗПЕЦІ УКРАЇНСЬКИХ ЕМІТЕНТІВ ПРИ РОЗМІЩЕННІ АКЦІЙ НА ЗАРУБІЖНИХ РИНКАХ, ESJEFI, no 2, pp 39-47, Груд 2018.