Публікаційна етика

Редакційна колегія Європейський науковий журнал Економічних та Фінансових інновацій послідовно дотримується видавничих стандартів публікації COPE Code of Conduct, затверджених COPE (Committee on Publication Ethics).

Матеріали рецензуються членами редакційної колегії видання та/або сторонніми незалежними експертами, виходячи з принципу об'єктивності і з позицій вищих міжнародних академічних стандартів якості, та редагуються.

Редакція залишає за собою право на стилістичну правку рукопису. З автором обов'язково узгоджуються правки, які, на думку редакції, можуть змінити зміст тексту. Редакційна колегія наукового видання залишає за собою право відхиляти статті, які не відповідають вимогам та тематиці видання.

Висловлені у статтях думки та пропозиції можуть не збігаються з точкою зору редакційної колегії. Відповідальність за достовірність інформації у статтях, точність назв, статистичних даних, прізвищ та цитат несуть автори.

Редакція зберігає право на незначну літературну редакцію текстів та скорочення, зі збереженням авторського стилю.

Прийняті до публікації матеріали не повертаються та не можуть бути опубліковані в інших журналах.

У випадках виявлення плагіату відповідальність несуть автори.